Üreten Teori

Eşzamanlı Paralel Kod Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Etkiler  Akademinin son on yılda gelişen yeni dilsel bağlama nasıl uyum sağlayabileceği ve bununla nasıl başa çıkabileceği sorusu halen devam etmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, son çalışmalarda elde edilen bulgularla desteklenerek, bu alanda daha yapılacak çok iş olduğunu göstermektedir. Üçüncül düzeydeki dil sorunları, bulgularımız tarafından önerilen birbiriyle ilişkili birkaç sorundan kaynaklanıyor olabilir. Birincisi, öğrencilerin akademik İngilizce…
Devamı


3 Şubat 2022 0