Üreten Teori

Eğitimin Geleceği – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitimin Geleceği Yukarıdaki bölümler 1970’lerin sonunda tüm ASEAN eğitim sistemlerinin ilk ve orta öğretimde belirgin ilerleme kaydettiğini göstermiştir. Ancak beş ulusun kendilerine biçtikleri görev belli ki tamamlanmamıştı. Dolayısıyla, 1980’lerin başında eğitim liderleri, yüzyılın son on yıllarının (1) ilk ve orta öğretimin genişletilmesi, (2) öğrenim kalitesinin iyileştirilmesi, (3) eğitim için daha etkili bir yapının elde edilmesi…
Devamı


25 Şubat 2022 0