Tahmin Geçerliliği – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Tahmin Geçerliliği – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Tutarlılık Genellikle, ölçümlerin geçerliliği (ve güvenilirliği), iki farklı ölçüm arasındaki ilişkinin tutarlılığının gösterilmesiyle kurulabilir. Örneğin, eşzamanlı geçerlilik, yeni bir ölçüm prosedüründen elde edilen puanların, aynı değişkeni ölçmek için iyi kurulmuş bir teknikten elde edilen puanlarla tutarlı bir şekilde ilişkili olmasını gerektirir. Tutarlılık miktarını göstermek için, her kişi için iki puan (yeni ölçekten bir puan ve…
Devamı


1 Mart 2023 0