Gömülü Teori

Metodoloji – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Metodoloji Mümkünse, etüdün tasarımına ve analiz planına dayalı olarak hesaplanan bir güç analizinin sonuçları bu alt başlığa dahil edilebilir. Örneklem büyüklüğü ve örnekleme tasarımı ile ilgili kararlar son el yazmasından önce verilir, ancak çalışmanın genelleştirilebilirliği açısından önemi nedeniyle burada vurgulanmaya değerdir. Nicel araştırmacıların dış geçerlilik ile ilgili konuları tartışmaları gerekecektir. Örnekleme bölümü bu bilgiler için…
Devamı


10 Mart 2021 0