İşgücü Piyasası – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İşgücü Piyasası – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Temmuz 2021 Dünya işgücü piyasasının özellikleri Güdümlü işgücü piyasası İkili işgücü piyasası Nedir İkincil işgücü piyasası nedir 0
Eğitim Teknolojisi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

İşgücü Piyasası

İspanya’daki bu gerçek, işgücü piyasasında yukarıda bahsedilen artan istikrarsızlıktan yalıtılamaz, çünkü işsizliğin azaltılması, işçi haklarının teşvik edilmesi ve çalışanların genel koşullarının iyileştirilmesi gerçek bir sosyal öncelik olmadığında, bunu yapmak çok zor görünüyor. eğitimlerine gerçek ilgi göstermeleri veya CVET yoluyla şirketlerin üretkenliğini artırmayı ciddi olarak düşünmeleri gerekir.

Ayrıca, İspanya işgücü piyasasının en büyük bölümünü kendi hesabına çalışan işçiler ve KOBİ’ler oluşturmasına rağmen, CVET ile ilgili olarak en düşük kapsama oranına sahiptirler.

2016 yılında, mikro ölçekli şirketlerin yalnızca %18,5’i (1-9 çalışan) CVET eylemlerine dahil olmuştur, bu rakamlar küçük ölçekli şirketler (10-49 çalışan) için %51.2, orta ölçekli işletmeler (50-249) için %81,2’dir. çalışanları) ve %93’ü büyük şirketler için (250 veya daha fazla çalışan) vardır.

2013’ten bu yana yaşanan evrimi analiz edersek, mikro ölçekli şirketlerin CVET’e katılımlarını nispeten kısa bir sürede nasıl radikal bir şekilde azalttığını görebiliriz : 2013’te İspanyol mikro şirketlerinin %26’sı CVET’e katıldı, 2016’da sadece %18,5’i katıldı.

CVET’e katılımdaki bu düşüş küçük şirketleri de etkiliyor çünkü 2013’te %58,3’ü CVET’e katılırken, 2016’da sadece %51,2’si katıldı. Ancak orta ve büyük ölçekli şirketler, CVET’e katılımlarıyla ilgili olarak daha istikrarlıdır ve bu katılım küçük şirketlere göre çok daha yüksektir. Aslında orta ve büyük şirketlerde CVET’e katılım yıllar itibariyle %81,2’den %93,7’ye kadar değişmektedir.

Ekonomik sektörle ilgili olarak, İspanya’da eğitim faaliyetlerinde yer alan çalışanların yarısından fazlası diğer hizmetler olarak bilinen alanlarda yer almaktadır9—2016 yılında istihdam edilenlerin %51,4’ü bu kategoriye yerleştirilmiştir—onu sanayi (%19,2) ve ticaret izlemektedir. FUNDAE (2017a) tarafından yapılan araştırmaya göre (%15,9) ve otel endüstrisi (%7,3). Bununla birlikte, inşaat ve tarım sektörleri, eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı açısından en düşük sonuçları elde etmektedir.

Şirketler tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı ile ilgili olarak, İspanya’da istihdam edilen toplam işçi sayısına göre yüzde 2016’da %30,9’dur ve bu toplam 3.766.997 kişiye eşittir.

Bu, yaşanan bütçe kısıtlamalarına rağmen, CVET eylemlerinde yer alan eğitimli çalışan sayısının 2008’den günümüze kadar giderek arttığı anlamına gelmektedir (Idem). Bu rakamları Eurostat (2018b) tarafından CVET kurslarına katılanlar hakkında elde edilenlerle karşılaştırırsak, AB-28’de bu sayının İspanya’dan daha yüksek (%49.4) olduğunu, ancak farklılıkların vakadaki kadar belirgin olmadığını gözlemliyoruz. CVET sağlayan şirketlerin yüzdesi önemlidir.

Türkiye işgücü piyasası Özellikleri
türkiye’de işgücü piyasası
Dünya işgücü piyasasının özellikleri
türkiye’de işgücü piyasası ve işsizlik
İkili işgücü piyasası Nedir
Güdümlü işgücü piyasası
2013 yılı ILO verilerine göre dünyada kadınların işgücüne katılma oranı nedir
İkincil işgücü piyasası nedir

Adecco (2014), İspanyol CVET sisteminin hedeflendiği çalışan bireylerin türü ile ilgili olarak, eğitim eylemlerinin en büyük bölümünün işçilere ve teknik personele, ardından orta yönetim ve idari personele yönelik olduğunu ve, son olarak, CEO’lar.

CVET’in finansmanı ile ilgili olarak, tanıtım ilkesine göre yönetilen ve bu nedenle kamu tarafından bilinen kamu finansmanından farklı olarak, özel finansmanın (şirketlerin CVET’in gelişimine katkıları) daha zor olduğunu belirtmek gerekir. kayıt olun ve bu nedenle kesin bir şekilde sayın. Ancak, FUNDAE’ye (2017a) göre Kamu İdaresi, 2016 yılında CVET’i finanse etmek için toplam 1.166 milyon Euro yatırım yapmıştır.

Aynı yıl, başka bir FUNDAE raporuna göre (2017b) şirketler toplam 694,6 milyon Euro yatırım yaptı. Bu verilere göre, İspanyol şirketleri 2016 yılında CVET’in toplam maliyetinin %37,3’ünü finanse ederken, geri kalan %62,7’sini Kamu Yönetimi finanse etmiştir.

2008-2016 döneminde CVET’e yapılan ulusal yatırımla ilgili olarak, istihdam edilen kişilerin eğitimine yönelik toplam 1.545 milyar Euro’luk bütçenin 2010 yılında zirveye ulaştığını belirtmekte fayda var.

Ancak, bu bütçe 2012 yılına kadar 951 milyon Euro’ya düşmüş, 2013 ve 2014’te benzer rakamlarda kalmış ve 2015 ve 2016’ya kadar kısmen toparlanamayarak sırasıyla 1.069 ve 1.166 milyar Euro’luk bir kamu yatırımı olmuştur. Bu kısmi toparlanma, Avrupa Konseyi Tavsiyesi uyarınca teşvik edilen Gençlik Garanti Programından sağlanan fonların bütçeye dahil edilmesinden kaynaklandı.

Ancak bahsettiğimiz dönemdeki bütçe gelişimini detaylı olarak incelersek, 2012 yılından bu yana kamu yatırımlarında yaşanan sınırlamalara rağmen en çok etkilenen kategorilerin ulusal ve özerk eğitim çağrıları ve kamu yoluyla sağlanan finansman olduğunu doğrulayabiliriz.

Bu arada, şirket ikramiyelerine tahsis edilen fonlar 2008’den günümüze artarak devam etti, 2008’de 431,4 milyon Euro’dan 2016’da 610 milyon Euro’ya yükseldi.

Bununla bağlantılı olarak, ülkemizde çalışan işçiler için CVET eylemlerine özel yatırımda da bir azalma olmuştur: Adecco’ya (2014) göre, İspanyol şirketlerinin yaklaşık %60’ı eğitim faaliyetlerine yatırımlarını azaltmıştır. Buna rağmen, birçok çalışmanın da gösterdiği gibi, çalışanlarının eğitimine verdikleri stratejik önem yüksektir.

 İspanya’da CVET’in İçeriği ve Pedagojileri

FUNDAE (2017a), şirketler tarafından sunulan eğitimin içeriğiyle ilgili olarak, bölgesel düzeyde gerçekleştirilen diğer araştırmaların ulaştığı bulgularla kısmen örtüşen genel bir genel bakış da sunmaktadır.

Böylece 2016 yılında geliştirilen eğitim faaliyetlerinin çoğunun Yönetim ve Yönetim (%26,1) ile nasıl bağlantılı olduğunu, ardından Güvenlik ve Çevre (%20,2) ve Ticaret ve Pazarlama (%10,9) izlediğini görmek mümkündür. Dördüncü sırada (%9,3), diğer girişimlerin yanı sıra dil öğretimi veya profesyonel sektörle bağlantılı farklı yasal süreçleri içeren tamamlayıcı eğitim olarak sınıflandırılan eylemleri bulabiliriz.

İspanya’daki eğitim eylemlerinin doğasıyla ilgili olarak, yüz yüze eğitim, diğer türlerin (karma öğrenme veya e-öğrenme gibi) üzerinde öne çıkan bir yöntemdir, çünkü Randstad araştırmasına (2014) göre, katılımcıların %97’si yaklaşılan tüm şirketler bu tür eğitimleri en yaygın olarak belirtmektedir.

Bu gerçek, özellikle İspanya’nın bir bölgesine odaklanan başka bir çalışmanın (Barreira Cerqueiras 2015) sonuçlarıyla uyumludur. Yüz yüze eğitimin baskın bir modalite olarak bu tercihi, Kamu Yönetimi tarafından yürütülen izleme ve kontrol süreçlerinin artan önemi ile ilgili olabilir. Bununla birlikte, sürekli eğitimde saha dışı eğitim de mevcuttur, ancak çok daha küçük bir dereceye kadardır.

Öte yandan İspanyol şirketleri genel olarak eğitimi rekabet gücünü artırmak için stratejik bir araç olarak algıladıklarını söylüyor. Bununla birlikte, birçoğunun şirket içinde eğitim planlaması ve yönetiminden özel olarak sorumlu özel eğitim yöneticileri yoktur.

Bu, aynı çalışma tarafından, 3 iç eğitim yöneticisinden 1’inin (şirketler içindeki) yetenek ve iç bilgiyi yönetmek için gerçek bir eğitime sahip olmadığını belirttiğinde kanıtlanmıştır. Bu, İspanyol şirketlerinin, özellikle sanayi sektöründe en çok kiralanan hizmetler olan eğitim faaliyetleri, doğrudan öğretim ve vergi ikramiye yönetimi için dış kaynak kullanımını artırmalarını kısmen açıklayabilir.