İstatistik Dersi Vize Ödevi Yaptırma

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İstatistik Dersi Vize Ödevi Yaptırma

16 Kasım 2019 İstatistik Alanı Yardım İstatistik Alanı Yardım Alma İstatistik Alanı Yardımı İstatistik Dersi İstatistik Dersi Vize Ödevi Yaptırma İstatistik Makale Yaptır İstatistik Tezi Yaptır Ödevcim Vize Ödevi Yaptırma 0
İstatistik dersi vize ödevi yaptırma

 

Artık Ödevcim ile İstatistik ödev derdine son! Alanında en profesyonel olmuş hocalarımızı seçip kadromuzu oluşturduk. Uzman kadromuzla vizelere hazırlık için en profesyonel ödevler Ödevcimde…Hemen aşağıdaki istatistik ödevini veya diğer tüm alanlarda ödevlerinizi yaptırmak istiyorsanız iletisim@odevcim.com mail adresinden veya Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.


Yapılan bir çalışmada cinsiyet, eğitim durumu ve tükenmişliğin iş doyumu ve yaşam doyumu üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada cinsiyet kadın-erkek, eğitim durumu ortaöğretim, lisans, lisansüstü olarak ele alınmıştır. Tükenmişlik puanları tükenmişlik ölçeği ile elde edilmiştir. Tükenmişlik ölçeğinden elde edilecek puanlar 10 ile 50 arasında değişmektedir. İş doyumu puanları ilgili iş doyumu ölçeğinden elde edilmiştir. İş doyumu ölçeğinden elde edilecek puanlar 12 ile 60 arasında değer almaktadır. Yaşam doyumu ise ilgili yaşam doyumu ölçeğinden elde edilen puanlarla gösterilmektedir. Ölçekten elde edilecek puanlar 8 ile 24 arasında değer almaktadır. Çalışmada 400 kişiden veri toplanmıştır. Tesadüfi olarak seçilen 30 kişiden elde edilen veriler şu şekildedir:

Cinsiyet Eğitim durumu Tükenmişlik İş doyumu Yaşam doyumu
1
2
3
30

 

Araştırmanın problem cümlesi ve toplanan veriler ışığında aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

  1. Çalışmada var olan değişkenleri aldığı değere göre ve araştırmanın amacına göre sınıflayarak adlandırınız. Değişkenlerin her biri hangi ölçek türünde elde edilmiştir? Açıklayınız.
  2. Cinsiyet, eğitim durumu ve tükenmişlik değişkenleri için elde edilen veriyi düzenleyiniz. Frekans tablosu hazırlayarak, frekans, yığılmalı frekans, bağıl frekans ve bağıl yığılmalı frekansları gösteriniz. Cinsiyet ve eğitim durumu için daire grafiği çiziniz.
  3. İş doyumu için elde edilen veriyi düzenleyiniz. Ölçümleri grup sayısı 6 olacak biçimde düzenleyiniz. Gruplandırılmış veri setine ait çizgi grafiğini çiziniz.
  4. Cinsiyete ve eğitim durumuna verileri birlikte ele alarak “eğitim durumunun cinsiyete göre dağılımı”nı gösteren tabloyu oluşturunuz. Oluşturduğunuz tabloya dayalı olarak çubuk (bar) grafiği çiziniz.

 

Ortaöğretim Lisans Lisansüstü Toplam
Kadın
Erkek
Toplam

 

  1. Yaşam doyumu puanlarını grup sayısı 4 olacak biçimde düzenleyiniz. Elde edilen grup orta noktalarına göre grafiği çizip, frekans poligonunu gösteriniz. Çizdiğiniz grafik hangi tür olarak adlandırılmaktadır? Grafiğin adını belirtiniz.
  2. Her bir değişken için merkeze yığılma istatistiklerinden uygun olanlarını hesaplayarak gösteriniz.
  3. Her bir değişken için değişme ölçülerinden uygun olanlarını hesaplayarak gösteriniz.

Artık Ödevcim ile İstatistik ödev derdine son! Alanında en profesyonel olmuş hocalarımızı seçip kadromuzu oluşturduk. Uzman kadromuzla vizelere hazırlık için en profesyonel ödevler Ödevcimde…Hemen aşağıdaki istatistik ödevini veya diğer tüm alanlarda ödevlerinizi yaptırmak istiyorsanız iletisim@odevcim.com mail adresinden veya Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın