Öğrenme Sistemi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitim Hareketliliği – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

UAS Çalışmalarının Özel Yönleri 2000 yılında %25’i ancak aşan kız öğrenci oranı uygulamalı bilimler üniversitelerinde görece düşüktür. Her halükarda, İsviçre üniversitelerindeki kadın öğrencilerin oranından (%45) önemli ölçüde düşüktür. Bunun temel nedenlerinden biri, uygulamalı bilimler üniversitelerindeki tüm öğrencilerin önemli bir bölümünü oluşturan teknik alanlarda kadınların temsilinin çok düşük (%5’ten az) olmasıdır. Yabancı öğrenciler, UAS’nin toplam kayıtlarının kabaca…
Devamı


31 Ekim 2021 0