Üreten Teori

EŞİTSİZLİK VE YETERSİZLİK – İngiltere’de Eğitim Sistemi – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

“Fikir” değişimi yapar veya önler ve ölçümün ötesinde bir şeydir. Değişime hükmetme veya bir statükoyu sürdürme iradesidir, bir fikrin, bir politikanın, bir ideolojinin çıkarına çalışır. Gazete manşetleri ve önde gelen makaleler, kitap incelemeleri ve konferans gündemleridir, ancak somut bir şekilde bunlardan daha geniştir. Bu, güç oyununun bir parçası olarak, kendi sesine sahip olmak için çabalayan…
Devamı


12 Nisan 2021 0