Teori Üretimi

Anlam Ağları – Brezilya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Telaffuz Bhabha’ya göre, telaffuzun bu müphemliği, çoklu anlamlandırma olasılığını açan ve Ball’un Foucault’yu izleyerek, müfredatın söylemsel bir boyutu olarak adlandırdığı şeyin tam kontrolünün imkansızlığını açıklayan şeydir: yorumlama ve ifade etme olasılıkları söz konusudur. Bhabha (2003) ve Hall (2003)’ün postkolonyal literatüründe, kontrol melezlik yaratır, çünkü duyuların mutlak doygunluğu imkansızdır. Hakimiyet her zaman kısmidir, çünkü diğerinin hükmetmek…
Devamı


8 Ekim 2021 0