Ampirik Genellemeler

Öğelerin Formatı – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Yüksek Riskler Testler her zaman bir dereceye kadar hata içerdiğinden, yüksek riskli kararlar (bir sonraki okul seviyesine yükselme veya üniversiteye kabul gibi) asla tek bir teste dayalı olarak verilmemelidir. Bu tür kararlar, belirli bir öğrenci hakkında bir karara varmak için sadece çeşitli değerlendirmeleri değil, aynı zamanda çeşitli diğer bilgi kaynaklarını da dikkate almalıdır. Adil ve…
Devamı


10 Mart 2022 0