Hayat Boyu Öğrenme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Tez ve Tezin İncelenmesi – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Akademik olmayan becerilerde eğitim, Birleşik Krallık’taki öğrenciler için genellikle isteğe bağlıdır, ancak Yüksek Öğrenim için Kalite Güvence Ajansı, Birleşik Krallık üniversitelerinin, öğrencilerin kişisel ve mesleki becerilerini artırmaları ve izlemelerini sağlayan bir kişisel gelişim planı sunmalarını şart koşmaktadır. kariyerlerini yönetme, kişisel hedefler belirleme ve bu hedeflere yönelik ilerlemelerini izleme becerileri dahildir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Bernstein ve…
Devamı


9 Nisan 2021 0