Sosyal Araştırma Sistemi

Veri Kaydedicileri Kullanmak – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Veri Kaydedicileri Kullanmak Öğrencileri veri kaydedicileri kullanarak deneylerle çalışmaya hazırlarken, tüm kullanıcılar genellikle öğrencilere sensörlerin nasıl kurulacağını ve kullanılacağını gösterdi (%84,3) ve farklı bileşenlerin işlevlerini açıkladı; sensörler, kaydedici, yazılım (%72.0). Tablo 1’deki verilerden yansıtıldığı gibi, daha fazla öğretmen, öğrencileri sonuçları yorumlamaları ve tartışmaları için eğitmek yerine, öğrencileri veri kaydedicileri çalıştırmanın teknik becerilerine alıştırmakla ilgilendi. Ancak,…
Devamı


21 Haziran 2022 0