Yakınsamanın Rolü – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Yakınsamanın Rolü – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Mart 2022 Medya yakınsaması nedir Teknolojik yakınsama Nedir yakınsama / convergence 0
İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

Bir Politika Dinamiği Olarak Yakınsamanın Rolü

Bu arka plana karşı, İstisnacılığa yeni bir anlam kazandıran temel kavram, ilk kez 1992 Maastricht Antlaşması’nda gün ışığına çıkan ve daha sonra ortak bir para birimi gibi konulara uygulanan bir politika yapısı olan ‘Yakınsama’ sürecinde yatmaktadır. 

Haziran 1999 tarihli Bologna Bildirgesi, hem yüksek öğretimin “yakınlaşmasını” değerlendirme kriterlerini hem de tamamlanması için takvimi belirlemiştir. Yakınsama, paylaşılan ve üzerinde ortaklaşa üzerinde anlaşmaya varılan hedefleri güvence altına almak için tasarlanan tedbirlerin uygulanmasında kaydedilen ilerleme için bir kod kelimedir. Aynı zamanda bir doğrulama sürecidir.

Bireysel ulusal yüksek öğretim sistemleri, “Avrupa” amaçlarını, normlarını ve uygulamalarını karşılamada veya uygulamada ne kadar ileri gitti? ‘Yakınsama’ sadece bir parola değildir. Aksine, Avrupa, ulusal ve kurumsal olmak üzere üç karar alma düzeyi arasındaki ilişkiyi adil bir şekilde değiştirmeyi amaçlayan çok özel bir politika dinamiği ile yakından bağlantılıdır.

Yakınsama politikasında zımnen ima edilen varsayım, genel olarak genel politika oluşturma sürecinde ulusal düzeyin rolünde ve statüsünde derin bir değişiklik işletir ve özellikle de eldeki konu çok uluslu bir uluslararası sistemin inşası ile ilgili olduğunda böyledir. 

Yüksek öğretim politikası, Ulus Devletin egemenliğinin bir faaliyeti olmaktan ziyade, Ulus Devletin, Avrupa düzeyinde hazırlanan ve üzerinde anlaşmaya varılan politikanın uygulayıcısı olarak hareket ettiğini görür. Hiçbir yerde bu şekilde belirtilmese de, bir politika dinamiği olarak Yakınsama kavramının ima ettiği şey, ilerlemenin veya bu nedenle belirlenen hedeflere ulaşmadaki eksikliğin ulusal düzeyin sorumluluğu olduğu şeklindeki dile getirilmeyen varsayımdır.

‘Avrupa’ normlarını başarıyla karşılayanlar için halktan övgü oyunu, aslında Bologna derece yapısı, AKTS, Diploma Eki veya kalite güvence teknikleri ve uygulamalarının üç döngüsünün oluşturulmasında ne kadar etkili olmuştur ve kamu cezalandırmasının onlar için ne kadar etkili olduğu. Görevlerinde gecikmiş görünenler şu an için açık bir konu olmaya devam ediyor.

Yine de, genellikle “Adlandırma ve Utandırma” olarak anılan”Avrupa normları”nın teşvik edilmesi, iki önemli sonucu beraberinde getiriyor. Birincisi, “ulusal” normlar yerine “Avrupa” etrafında birleşme olarak yeni anlamıyla, İstisnacılık, bireysel yüksek öğretim sistemlerinin esasen tarihsel tasvirini reddeder.

İstisnacılık, artık, Ulus Devletin yüksek öğretim sisteminde bulunan uygulamalar, yapılar ve gelenekler etrafında biriken belirli ve spesifik özellikleri, uygulamaları, algıları ve değerleri, Ulus Devletin belirli bir kişiye yönelik iddiasını sürdüren özellikleri seçmemektedir. ayakta ve belirli bir kimliğe

İkincisi, İstisnacılığın ‘Avrupa yapısı’ ne perspektifte tarihseldir ne de operasyonel olarak ortaya çıkma biçiminde. Tam tersine, köklerini günümüze sağlam bir şekilde yerleştirir ve dahası, İstisnacılığın kendi değerinde temel bir geri dönüş olarak gelir.


Teknolojik yakınsama Nedir
Yakınsama Nedir
yakınsama / convergence
Yakınsama örnekleri
Medya yakınsaması nedir
Yakınsama Kitap
Ekonomik yakınsama nedir
Yakınsama matematik


Mutasyona Uğrama

Avrupa’da çok uluslu bir yüksek öğretim sisteminin inşasının ilk aşamalarındaki temel dinamik, standardizasyona, yeni normların ortaya konmasına ve ortak yapıların ve öğretim, öğrenim ve araştırma için hükümlerin yerine konulmasına doğru bir yönelimi gerektirdiğinden, açıkça görülüyor ki, Nihai amaç, resmi makamlar tarafından ‘yeni bir mimari’ sosuyla sunulsa bile, büyük bir homojenliğin altını çiziyor.

Yeni ‘mimari’ pekala olabilir. Bir tarihçinin bakış açısından, mutlu tanımlayıcının altında yatan süreç, aynı şekilde, son bir buçuk yüzyıl boyunca Avrupa’nın münferit Ulus Devletlerinde uzun süredir yüksek öğrenim sağlanmasına hizmet eden yasal homojenliğin temel karakteristiğinin Avrupa düzeyine uzanması olarak görülebilir. 

Buna rağmen, yeni görünümünde, nesnel ve kesin olarak ölçülebilir olduğu kabul edilen kriterler etrafında operasyonel hale getirilen İstisnacılık, önceki anlamından göze çarpan bir özellik ile belirgin şekilde farklıdır: Ne haklı, ne arzu edilir ne de farklılık ve çeşitliliğin meşru bir ifadesi olarak görülmez. 

Aksine, istisnailiğin devam etmesi şöyle dursun, varlığı, Yakınsama rotasını çizenler tarafından ayakların sürüklendiğinin bir işareti, gönülsüzlüğün kanıtı veya daha da kötüsü, tüm kalbiyle ulusötesine doğru hareket edememenin bir kanıtı olarak görülür. yükseköğretimin Bologna’da gönüllü olarak benimsediği ve Lizbon Gündeminin ardından Avrupa Komisyonu tarafından diğerlerinin de aşılandığı normlardır.

İstisnacılık, bir zamanlar olduğu gibi olmaktan çok, yükseköğretimin Ulus Devlet bünyesinde uzun vadede uyarlanmasının sonucu olan ve bu nedenle meşru olan yeni bir anlam kazanmıştır. Yüksek öğrenim için geçerli olan mevcut Avrupa politikasında, bugün İstisnacılık çok farklı bir sinyal taşımaktadır. Belirli bir sistemin yakınsamakta ya da daha hayırsever bir düzeyde bunu diğerleriyle aynı şevkle yapmakta açık ve bariz bir başarısızlığına işaret eder.

Avrupa düzeyinde yükseköğretim politikalarının oluşturulmasında İstisnacılık kavramı, ulusal özgüllüğün meşru bir ifadesi olmaktan çıkıp, son on yılda tam tersi bir mutasyona uğradı. Bugün, Avrupa’nın çok uluslu bir yüksek öğretim sistemine yönelmesinin meşru olmayan bir freni olarak görülüyor.

Kısacası, İstisnacılık artık ulusal kimliğin yüksek öğretim yoluyla ve yüksek öğretim tarafından iletilen özel tezahürü olarak görülmemektedir. Aksine, etiket şimdi parmağıyla ‘The Odd Man out’u işaret etmeye, Avrupa Geçit Töreni Alanında yüksek öğrenimdeki ‘Garip Kadro’nun eşdeğeri olan kötü şöhretli üyeleri ayırt etmeye hizmet ediyor.

Söylem analistinin terminolojisinde, İstisnacılığın bir “Yüzen Gösteren”in tuzaklarını üstlenmesi, güç dengesi ve dolayısıyla Avrupa’nın çeşitli karar alma düzeylerine atanacak kısım üzerinde süregiden ve süregiden bir mücadeleyi yansıtır. çok uluslu bir yüksek öğretim sisteminin inşasında ulusal, bölgesel ve kurumsal olduğu kadar siyasi alanın ilerlemesi gerektiğini düşündüğü hızdır.

Uzun Vadeli Bir Perspektif İçin Savunma

İstisnacılık kavramı değişiyorsa, Portekiz’in nasıl istisnai olduğu söylenebilir? Bu boş bir soru değil. Portekiz’de yüksek öğretimle ilgili herhangi bir araştırma, son birkaç on yılda, hem Portekiz yüksek öğreniminin hem de Devrim’i takip eden yıllar boyunca onu şekillendiren politikaların bir “büyük anlatı” veya genel bir sentetik hesabını sağlama görevini üstlendiyse de, çok azı var. 1974’ten günümüze kadar. Kendi içinde, böyle bir görev hafif değildir.

Her ne kadar kuşkulu olsa da ve bu genellikle yüksek öğretim öğrencileri ve yüksek öğretim politikası öğrencileri tarafından kabul ediliyor, bu görevin bugün gereğinden fazla olduğuna inanıyoruz.

Gerçekten de çok uzun vadeli bir perspektif içinde bakıldığında, Avrupa’da çok uluslu bir yüksek öğretim sistemini devreye sokmak, Carvalho’nun Portekiz’deki eğitim tarihini yansıtan Sobral’ın bu kitabın ilk bölümünde geçerken not etmesi bakımından garip bir şekilde önem taşır.

Okulun ana vatanı yoktu. Okullarda Latince konuşulurdu. Mantık, Retorik, Aritmetik veya başka herhangi bir konu Latince öğrenilirdi, aynı kurallar, aynı ders kitapları ve aynı disiplin izlenirdi. Évora, Salamanca, Paris, Roma veya Bohemya’daki İsa Topluluğu okullarında okumak tamamen aynıydı.