Bilimde Kavramsal Değişimi Teşvik Etme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Bilimde Kavramsal Değişimi Teşvik Etme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

9 Mayıs 2022 Değişim stratejileri Değişim türleri nelerdir Kavramsal değişim yaklaşımı nedir 0
Teorik Örnekleme Yönleri

Bilimde Kavramsal Değişimi Teşvik Etmek İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımına İlişkin İlkeler

Son yıllarda, teknoloji destekli öğrenme ortamlarının tasarımına rehberlik edebilecek belirli ilkeler üzerinde eğitim psikolojisinde geniş bir fikir birliği sağlanmıştır.

Örneğin, çoğu araştırmacı, aktif öğrenmenin desteklenmesinin ve öğrencilerin kendi kendini düzenleyen süreçlerin edinilmesine yönelik rehberliğinin, güçlü öğrenme ortamlarının önemli özellikleri olduğu konusunda hemfikir görünmektedir.

Öğrencilerin ilgili ve anlamlı buldukları eğitim görevlerine sahip olmanın önemi, üzerinde geniş çapta kabul edilen bir başka ilkedir. Son olarak, öğrenme bireysel değil toplumsal bir mesele olduğundan, araştırmacılar genellikle öğretmenlerin sınıfta işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik etmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.

Bu konuşmada, öğrenme ortamları tasarlanırken yukarıdaki gibi ilkelerin dikkate alınması gerekli olmakla birlikte, bunların tek başına yeterli olmadığını tartışacağım. Özellikle fen öğretimi söz konusu olduğunda, konuyla ilgili bilginin edinilmesine ilişkin araştırmalardan ortaya çıkan ilkelerle desteklenmeleri gerekir.

Bunlar, bu argüman için en az iki iyi nedendir: Birincisi, güvenilir ampirik bilgi oluşturmanın bilimsel yolları, bilimsel argümantasyon yöntemleri ve son olarak bilimsel girişimin amaçları, diğer insan faaliyetlerinden (örneğin matematik, tarih, vb.) farklıdır. vb.) ve fen öğretimi için öğrenme ortamları tasarlanırken dikkate alınması gerekir.

İkincisi, bilimsel bilgi, önemli bilimsel devrimlerin gerçekleşmesini gerektiren uzun bir tarihsel gelişimin sonucudur. Mevcut bilimi oluşturan bilgi gövdesi, fiziksel dünya hakkındaki sezgisel bilgimizin temel varsayımlarıyla çelişir ve anlaşılması için radikal kavramsal değişim gerektirir.

Bilimde kavramsal değişimi teşvik etmek için, araştırmaya dayalı, gelişimsel olarak uygun müfredat tasarımına ve meta-kavramsal farkındalığın ve kasıtlı (amaçlı ve hedefe yönelik) öğrenmenin geliştirilmesine özel dikkat gösterilmelidir.

Bu sunumda, özellikle öğrencilerin fikirleri ve inançları etrafında eleştirel söylemin geliştirilmesini teşvik etmek ve ayrıca öğrencilere öğrenmeleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bilgisayar destekli bir işbirlikçi öğrenme ortamının tanımına odaklanacağım.

ZPD’leri Korumak için ASP’ye Dayalı bir Analitik Model

Analitik modeller, grup etkinliklerini modellemenin bir yolu olarak kabul edilir. Hoppe & Ploetzner’a göre, işbirlikçi öğrenme ortamları bağlamında bir analitik model, “gruplarda meydana gelen eylemlerin veya etkileşimlerin yönlerini simüle etmek, yeniden yapılandırmak veya analiz etmek için kullanılabilen resmi olarak temsil edilen bir hesaplama eseridir”.

Mantıksal önermeler, bir aracının etki alanını, muhakeme, izleme ve yansıma düzeylerini modellemek için hesaplamalı ve teorik yönleri bütünleştiren Self tarafından öğrenci modelleme önerisi gibi hesaplamalı modelleri temsil etmek için faydalı olmuştur.

Self ayrıca, bir bakış açısını temsilci tarafından tutulan bir dizi inanç olarak temsil etmek için bazı hesaplama modelleri önerdi. Bu yaklaşımda, alan modeli bir bakış açısı, öğrenci modeli ise alana dayalı artan bir bakış açısı olarak kabul edilir. PROLOG’da bir CSCL ortamı için akıllı ajanları uygulayan GRACILE projesinde mantıksal programlama kullanıldı.


Değişim stratejileri
Kavramsal değişim yaklaşımı nedir
Değişim türleri nelerdir
Değişime ihtiyacı ortaya çıkaran iç etkenler
KAVRAMSAL değişim yaklaşımı aşamaları
Örgütsel değişimin Nedenleri
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM türleri
Pasif değişim nedir


Bildirimsel mantık programlaması, bilgi ve inanç sistemlerinin temsili ve manipülasyonu için yaygın olarak kabul edilmektedir. Yazılım ajanları için inanç sistemleri, doğal olarak, muhakeme sürecinde eksik bilgi ve monoton olmama ile ilgilenir.

Günümüzde Cevap Kümesi Programlama (ASP), monoton olmayan akıl yürütme ve eksik bilgi ile akıl yürütme için bilinen ve kabul edilen iyi bir mantıksal programlama formalizmidir. Ancak, ASP’ye dayalı birkaç gerçek uygulama vardır ve öğrenme ortamlarıyla ilgili hiçbiri yoktur.

Etmen tabanlı Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme (CSCL) ortamları bağlamında, mantıksal programlama, bir gruptaki öğrenciler için öğrenme fırsatları ve akıllı görev önerileri üzerinde öğrenen modelleme ve akıl yürütme için bize daha insan benzeri bir buluşsal yaklaşım sağlar.

Mantık ve formalizasyon yaklaşımlarından, fail tabanlı CSCL ortamlarında işbirliğini desteklemek için cevap kümeleri programlama çerçevesinin uygulanması üzerinde çalışıyoruz, çünkü temsilcinin öğrencilerin yetenekleri hakkındaki inançlarının temsili ve manipülasyonu için kolaylıktır.

CSCL ortamlarını modellemek için ASP’yi kullanma

Cevap Kümesi Programlama (ASP), Mantık Programlama ve Yapay Zeka alanlarında önemli bir katkı olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, monoton olmayan akıl yürütme için iyi bilinen ve kabul edilen bu formalizmden ilham alan önemli miktarda araştırma çalışması bulunmaktadır.

ASP, normal (ayrılıksız) mantık programlamasından daha anlamlıdır ve belirsizlikle başa çıkmamıza izin verir. Klasik mantıkta (PROLOG) inançlar doğru bir şekilde ele alınamadığı için ASP, etmen modellemesi için mantıksal bir çerçeve olarak kullanışlıdır.

ASP, özellikle dinamik durumlarda, eksik bilgi ve belirsizlikte bir aracının inançlarının doğrudan ve net bir temsiline sahip olmamızı sağlar.

ASP’nin iki tür olumsuzlaması vardır: zayıf olumsuzlama (x değil) ve güçlü olumsuzlama (~x). “x’in kanıtı yok” olarak yorumlanırken x değil, zayıf olumsuzlama kullanıldığında, güçlü olumsuzlama kullanılırken ~x, “x’in yanlış olduğuna dair kanıt var” anlamına gelir.

DLV, yanıt kümesi programlaması için bir sistemdir. Temsilcimizin hesaplama modeli, ASP formalizmine dayalı olarak DLV’de uygulanmaktadır. Bir hesaplamanın sonucu, sistemin türetebildiği kadarıyla, her biri dünyanın tutarlı bir açıklaması olan bir dizi modeldir.

DLV, programın gerçeklerini ve kurallarını doğru ve tutarlı bir şekilde açıklayan dünyanın tüm modellerini bulmaya çalışır. Bir model, programda görünen her atoma bir doğruluk değeri atar ve belirli bir modelde doğru olan bir atom kümesi olarak temsil edilir. Bir program tutarsızsa, model olmayacaktır.

Bir model, bir program tarafından tanımlanan mantık altında kapalı bir teori olarak, failin epistemik bir durumu olarak kabul edilir. Her model, failin örtük (türetilebilir) ve açık inançları olarak yorumlanır.

Aracı modelleme için DLV kullanmanın avantajları

CSCL ortamlarında aracı modelleme için mantıksal bir çerçeve olarak DLV’yi uygulamanın avantajları şunlardır:

a) Etmen modelinin tutarlılığını sağlayan doğru ve tutarlı modeller elde etmek için bir kurallar dizisi olarak modelin bir belirtimine sahip olmak ve bunları gerçeklerle test etmek.
b) belirsizlik ve eksik bilgi altında inançların türetilmesi için çift olumsuzlamayı kullanın. Bu, aracının öğreneninin yetenekleri hakkındaki inançlarını temsil etmek için kullanışlıdır.
c) modeli tutarsız hale getirebilecek koşulları temsil etmek için bütünlük kısıtlamalarını kullanın.
d) modelin resmileştirilmesi.