Yapısal Bilgi Sınırı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Yapısal Bilgi Sınırı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

9 Mayıs 2022 Merkezi sinir sistemi Sinir sistemi Somatik sinir sistemi 0
Teori Üretimi

Alan Bilgisinin Organizasyonu

Modelimiz, tanımlanabilen ve pedagojik veya epistemolojik olarak düzenlenebilen bilgi öğelerine (yani ikinci dil işbirlikçi öğrenme ortamı için dilbilgisi kurallarına) sahip olduğumuz yapılandırılmış bilgi alanları için geçerlidir. Bir bilgi öğesinin, bilgiElement(knowledgeElementId) yüklemi tarafından temsil edilen bir kimliği vardır.

Bilgi öğelerinin pedagojik ve epistemolojik organizasyonu için genetik grafik yaklaşımını benimsiyoruz. Genetik grafik, öğrenenin bir bilgi sınırını ve öğrenme fırsatlarını belirlemek için çok güçlü bir yapıdır.

Öğrenci Modeli

Aracı, bir öğreniciyi yüklem öğrenen(learnerId) ile tanımlar. Öğrenen yetenekleriyle ilgili inançlar dizisi, aracının öğrencinin gerçek gelişim düzeyi hakkındaki inançlarına karşılık gelir. Öğrencinin, alanın bir bilgi öğesini uygulayabileceği inancı, yetenek ile temsil edilir.

Model ile türetme kurallarını kullanarak yeni inançlar türetebiliriz. Bu kurallarda çift olumsuzlamanın kullanılması, eksik bilgi ile türetmeye izin verir. Temsilci, genelleme olarak kabul edilen bir bilgi öğesini uygulayabileceğine inanırsa, öğrencinin bir bilgi öğesini uygulayabileceğine inanır ve öğrencinin bunu uygulayamayacağına dair hiçbir kanıt yoktur.

Ayrıca, temsilci, basitleştirilmiş olarak kabul edilen bir bilgi öğesini uygulayabiliyorsa ve öğrencinin uygulayamayacağına dair bir kanıt yoksa, öğrencinin bir bilgi öğesini uygulayabileceğine inanacaktır.

Uygun olduğu düşünüldüğünde, ~capability(learnerId, bilgiElementId) yüklemi, öğrencinin ilgili bilgi öğesini uygulayamadığına dair kanıt olduğunda dahil edilebilir.

Yapısal Bilgi Sınırı

Yapısal bilgi sınırı, genetik grafiğin “bilgi sınırı” kavramına dayanmaktadır ve GRACILE projesinde başarıyla kullanılmıştır. Yalnızca genetik grafik yapısına bağlı olduğu için ve ayrıca sosyal bilgi sınırı ile fark yaratmak için buna yapısal bilgi sınırı diyoruz.

Bir bilgi öğesi, öğrencinin onu uygulayabileceğine dair bir kanıt olmadığında ve temsilci, söz konusu öğeyle genetik olarak ilişkili olan başka bir bilgi öğesini uygulayabileceğine inandığında, öğrencinin yapısal bilgi sınırının bir parçasıdır. Genelleme bağıntısı durumunda kural şudur.

Kuralların geri kalanı benzerdir, iyileştirme, analoji, basitleştirme ve uzmanlaşma genetik ilişkilerine atıfta bulunur. Ayrıca, bir bilgi öğesi, öğrencinin onu uygulayabildiğine dair bir kanıt yoksa ve temel bilgi kümesinin bir öğesi olarak kabul edilirse, öğrencinin yapısal bilgi sınırının bir parçası olacaktır. Temel bilgi kümesinin üyelerini, genellemeler veya iyileştirmeler olmayan bilgi öğelerini dikkate alıyoruz.


Otonom sinir sistemi
Somatik sinir sistemi
Merkezi sinir sistemi
Nöronlar ve Görevleri
Vücudumuzda en çok sinir nerede bulunur
Sinir sistemi
Nöron Nedir
Periferik sinir sistemi


Sosyal Bilgi Sınırı

Sosyal bilgi sınırı kavramı, bir grubun öğrenicilerinin bazı bilgi unsurlarını önce ve diğerlerinden daha kolay öğrenmesini sağlayan sosyal meselelerin olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu konular, uygulama durumları, uygunluğu (grupta üretken bir üye olmak için bilgi öğesini uygulayabilme) veya niteliği ve özellikleri olabilir.

Aracı için, bir bilgi öğesi, öğrencinin uygulayabileceğine dair bir kanıt yoksa, ancak aracı, grubundaki diğer öğrenicinin uyguladığına inanıyorsa, öğrencinin sosyal bilgi sınırının bir parçasıdır. Sosyal bilgi sınırı, aktörler arasındaki işbirliğini, inançlarını öğrenen modellerinde paylaşmasını ifade eder.

Proksimal Gelişim Bölgesi

Modelimizde, öğrenme planı ve dolayısıyla onun temsilcisi tarafından öğrenciye önerilen görevler, onun yakınsal gelişim bölgesinin veya zpd’nin temsiline dayanır.

Öğrenenin gerçek gelişim düzeyi, alandaki yetenekleriyle ilgili inançlar dizisidir. Potansiyel gelişme düzeyi, yapısal bilgi sınırına karşılık gelir. Bir bilgi öğesi, öğrencinin yapısal bilgi sınırının ve sosyal bilgi sınırının her ikisinin de üyesiyse öğrencinin zpd’sinin bir parçasıdır.

Öğrenme Planı ve Görev Önerisi

Bir öğrencinin öğrenme planı, uygun görev önerileri oluşturmak için kullanılır ve zpd’sinde dikkate alınan bilgi öğelerinden oluşur.

Öğrenme planı bireyseldir. Öğrenme grubunun üyeleri için bir zpd tutmak için, gruptaki diğer öğrenciler için bir zpd’nin sürdürülmesini de destekleyen bireysel bir öğrenme planına sahip olmak gerekir.

Bu, gruba daha fazla öğrenme olanağı sağlar ve dolayısıyla katılım motivasyonunun korunmasını sağlar. Grup destekleyici öğrenme planını, öğrencinin öğrenme planının bir parçası ve zpd’si olmayan başka bir öğrencinin yapısal bilgi sınırının bir parçası olarak kabul edilen bilgi öğeleri kümesi olarak tanımladık.

Bir öğrenme görevi, her biri görevde meydana gelen karşılık gelen bir durumda bir bilgi öğesini uygulayan iki öğrencinin işbirliği olarak tanımlanır. Temsilci, öğrencisinin öğrenme planının bir temsiline sahip olduğunda, bir sonraki adım ona buna dayalı bir görev önermek olacaktır. İlk olarak, temsilci, öğrencinin grup destekleyici öğrenme planına dayalı olarak bir görev atamanın mümkün olup olmadığını belirlemelidir. Bu görevlere grup destekleyici görevler denir.

Bir grup destekleyici görevde çalışırken, öğrenci, grup destekleyici öğrenme planının bir bilgi öğesini ilgili durumda uygulamaya çalışan diğer öğrenciyle işbirliği yaparken, diğer öğrenci kendi öğrenme planındaki bir bilgi öğesini uygulayarak işbirliği yapar.

Öğrenciye akıllı bir görev önerisi sunmak için aracı, bir dizi görev adayı oluşturur. İlk olarak, temsilci, grup destekleyici bir görevi, öğrenicisi için bir görev adayı olarak değerlendirecektir.

Ancak, öğrenci için grup destekleyici bir görev yoksa, görev adayı, öğrenme planının bir bilgi öğesini ilgili durumda uygulamaya çalışan öğrencinin işbirliğinden oluşurken, diğer öğrenci bir bilgiyi uygulayarak işbirliği yapar. öğrenme planındaki bir unsurdur.

Aracı, öğrenciye bir dizi öğrenme görevi önermeli ve ardından öğrenci hangisini gerçekleştirmeyi taahhüt edeceğine karar vermelidir. Temsilci, öğrenciye görev adaylarının bir listesini sunmalıdır.

Görev adayları kümesi arasında aracı, bazı görevleri akıllı bir teklif olarak belirler. Bir öğrenci için görev önerisi, görev durumunda uygulanacak bilgi öğesinin göreve katılan diğer öğrencinin bir yeteneği olduğuna inanılan bir görev adayıdır.

Sonuçlar

Burada sunulan hesaplama modeli DLV’de uygulanmaktadır. Yakınsal gelişim bölgeleri ve görev önerileri için bir dizi tutarlı ve eksiksiz model elde etmek amacıyla sistemi çalıştırarak birkaç simülasyon gerçekleştirdik.

Her seferinde, aracı tarafından önerilenlerden bir görevi gerçekleştiren sanal öğrencilerin yeteneklerinde bazı değişiklikler seçtik. Simülasyonları, Japon Dilinin dilbilgisi kurallarını temsil eden bir bilgi öğesi alanıyla yürüttük ve 4 öğrenciden oluşan küçük bir grup düşünüyoruz. Homojen bir grup ve heterojen bir grup durumu için tüm simülasyonları çalıştırdık.