Araştırma Destekli Bir Yaklaşım – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Prosedür – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Prosedür Gruplar içinde grup üstbilişini kolaylaştırmak için ardışık üç bilgisayar oturumunun başında on beş dakikalık bir ders sunulmuştur. Bu derslerin amacı, etkili işbirlikçi gruplar için gereken özel becerileri tanıtmak ve aynı zamanda grup üstbilişini desteklemekti. Beceriler, Dishon ve O’Leary’nin grup görevi ve bakım becerilerine dayanıyordu. Grup günlüğü, grup üst bilişini desteklemek ve grubun birlikte çalışma…
Devamı


10 Mayıs 2022 0