Prosedür – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Prosedür – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

10 Mayıs 2022 Eğitim Prosedürü örneği Hizmet İçi Eğitim PROSEDÜRÜ İnsan Kaynakları eğitim Prosedürü 0
Araştırma Gözlemleri

Prosedür

Gruplar içinde grup üstbilişini kolaylaştırmak için ardışık üç bilgisayar oturumunun başında on beş dakikalık bir ders sunulmuştur. Bu derslerin amacı, etkili işbirlikçi gruplar için gereken özel becerileri tanıtmak ve aynı zamanda grup üstbilişini desteklemekti.

Beceriler, Dishon ve O’Leary’nin grup görevi ve bakım becerilerine dayanıyordu. Grup günlüğü, grup üst bilişini desteklemek ve grubun birlikte çalışma sürecinde karşılaştığı sorunları belgelemek için üçüncü derste tanıtıldı.

Ders 1, öğrencilerden neden gruplar halinde çalıştıklarını ve gruplar halinde çalışırken hangi becerilere ihtiyaç duyulduğunu düşünmelerini istedi. 2. Derste öğrencilere grup çalışmasının görev ve bakım yönlerini içeren bir poster gösterildi.

Posterdeki sütunlar daha sonra öğrenciler tarafından grup çalışmasının ‘Ne’ ve ‘Nasıl’ olarak yeniden adlandırıldı. Ders 3, öğrencilerin kendi grup öğrenmelerini planlama, izleme ve değerlendirme konusunda artan sorumluluklarını içeriyordu. Her dersten sonra öğrenci grupları, grup çalışmalarını kendi kendilerini izlemek ve değerlendirmek için kullandıkları grup günlüklerine bir ‘Ne’ ve bir ‘Nasıl’ davranışı kaydettiler.

Her öğrenci grubu sonunda grup çalışmalarını geliştirmek için kendi yararlı davranış listesini geliştirdi. Öğrenci tarafından oluşturulan kriterler, grup üyelerinin kendi grup performanslarını değerlendirmeleri için bir gösterge görevi gördü.

Sınıflardan dokuz öğrenci gözlemlendi ve grupları içindeki söylemi yakalamak için videoya alındı. Grup çalışmasının videoya kaydedilmesi, çalışmanın grup çalışmasının bantlar görüntülenene kadar belirgin olmayan yönlerini kapsamasını sağlamıştır. Video kaydı ayrıca grup durumlarının kişilerarası etkileşimlerini analiz etmeye yardımcı oldu ve bağlamı tasvir etmek için faydalı oldu.

Video gözlemleri, grup görevi ve sürdürme becerilerine dayanıyordu ve öğrencilerin işbirlikli grup çalışmasının görev veya bakım yönlerini kullandıklarına dair kanıtları gösteren video kasetlerinden göze çarpan kısımlar not edildi ve yorumlar daha sonraki odak grup görüşmelerine dahil edildi.


Eğitim Prosedürü örneği
Eğitim Prosedürü nasıl hazırlanır
Eğitim Prosedürü dokümanları
Kalite Eğitim Prosedürü
İnsan Kaynakları eğitim Prosedürü
Hastane eğitim PROSEDÜRÜ
Hastane personeli oryantasyon eğitim Prosedürü
Hizmet İçi Eğitim PROSEDÜRÜ


Her bir bilgisayar oturumundan sonra bir odak grup görüşmesi yapılmış ve ses kaydına alınmış, her bir oturumdan sonra grupların nasıl işlediğini düşündükleri konusunda gruplarla, görevin grup üstbilişine ve grup çalışmasının sürdürülmesi yönlerine odaklanılarak görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin grup çalışmasına yönelik tepkilerini kaydetmek ve öğrencilerin grup süreçlerine ilişkin algılarını tespit etmek için odak grup görüşmesi kullanıldı.

Odak grup görüşmesi sırasında öğrenciler, kendi katılımlarını ve gruptaki diğer kişilerle etkileşimlerini değerlendirmeye ve yorumlamaya teşvik edildi. Odak grup görüşmesinin amacı, odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler genellikle bireysel görüşmelerden elde edilen verilerden daha zengin olduğundan, öğrencilerin grup düşüncesine ilişkin algılarını, duygularını, tutumlarını ve fikirlerini ortaya çıkarmaktı.

Çalışmanın sonunda bireysel öğrenci görüşmeleri de yapılmıştır. Sorular, Whicker, Nunnery ve Bol tarafından öğrencilerle işbirlikçi grup çalışmasına ilişkin algıları üzerine görüşülen bir çalışmada kullanılan sorulara benzerdi. Açık uçlu bir anketin yanı sıra grup uyumluluğu ölçeği anketi kullanıldı. Görüşme verilerinin analizi ve grup bütünlük ölçeği anketleri, gözlem verilerinin ve grup günlüklerinin analizini destekleme eğilimindeydi.

Sonuçlar

Son kırk yılda işbirlikçi ve işbirlikli öğrenmeye yönelik araştırmalardan elde edilen grup problem çözme ve öğrenme hakkındaki bilgi külliyatı, öğrencilerin başarılı gruplarda öğrenmesinin tek başına çalışmaktan daha yüksek bilişsel seviyelere ulaşabileceğini gösterir. Ancak, bu çalışmadan önce, seçilen üç grubun etkin bir şekilde çalışmadığı açıktı. Bu aynı zamanda grup üyelerinin kendilerinin de algısıydı ve bir grup üyesinin aşağıdaki yorumuyla örnekleniyor.

Grup üstbilişsel yapı iskelelerinin kullanılması nedeniyle çalışma üzerinde bir değişiklik kaydedilmiştir. Öğrenciler, planlama, izleme ve değerlendirme dahil olmak üzere ilgili üstbilişsel grup stratejilerinin kullanılması yoluyla işbirlikçi süreçlerinin geliştirilebileceğine dair bir anlayış oluşturdular.

Hangi grup becerilerine odaklanılacağını planlayarak öğrenciler, geliştirilmesi gereken grup becerilerini belirleyebildiler. Öğrenciler ayrıca, uygun olmayan grup becerilerini atarak, gruplarının belirli grup becerilerini kullanma başarısını izleyip değerlendirebildiler.

İşbirliği içinde çalışan grupların video kasetlerinin analizi ve grup günlükleri ve görüşmelerden alınan alıntılar, grupların birlikte etkili bir şekilde çalışabilmesi için bir dizi grup davranışının ve rolünün benimsendiğini göstermektedir.

Çalışma, bilgisayar çevresinde birlikte çalışan grupların, grubun bilgi oluşturma ilerlemesine etkin bir şekilde nasıl katkıda bulunabileceklerine dair bir anlayış geliştirdiğini gösterdi. Gruplar, grup olarak ne kadar iyi çalıştıklarını ve gelecekteki grup çalışmalarını nasıl geliştirebileceklerini yansıtmak için grup stratejilerini ve yapı iskelesi olan planlama, izleme ve değerlendirme üstbilişsel unsurlarını kullandılar.

Öğrencilerin aşamalı olarak etkili grup davranışlarını işbirlikçi gruplarına dahil ettikleri; grup davranışlarının çalışma boyunca tüm gruplar için geliştiği görülmüştür. Öğrenciler, grup günlüklerinin kullanılmasının, grup çalışmalarının iyileştirilmesinde önemli bir faktör olduğunu düşündüler. Bu, günlükler veya öğrenme günlükleri aracılığıyla kendi öğrenme sürecini izleyen öğrencilerin daha yetkin grup öğrenicileri olduğunu belirten literatürle tutarlıdır.

Tartışma

Bireysel üst biliş hakkında bilgi sağlayan çok sayıda çalışma yapılmış olsa da, işbirlikli problem çözme etkinliklerinde sosyal paylaşılan üst bilişi araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bilgi Forumu gibi bir CSCL ortamı, tek bir öğrenciden ziyade grup perspektifini vurgular. CSCL ortamlarında grup içi durumlarda çalışan öğrencilerin, gruplarının öğrenmesini nasıl en üst düzeye çıkaracakları hakkında nasıl düşüneceklerini (veya üstbilişsel olarak) öğrenmeleri gerekir.

Öğrencilerin grup üst bilişine ilişkin mevcut anlayış, nispeten az miktarda araştırmaya dayanmaktadır. Önceki araştırmalar, temel olarak problem çözme stratejilerinin geliştirilmesine odaklanmıştı.

Bu çalışma, öğrencilerin grup görevlerini ve grup takım çalışmasını içeren grup üstbilişsel stratejilerine bakarak bu boşluğu ele almaya çalıştı. Bu çalışma bu konuyu belirli bir dereceye kadar ele alırken, grup üstbilişi daha fazla çalışma gerektirir ve Bilgi Forumu© öğrenimi içinde kolektif bilgi oluşturan gruplar için Bilgi oluşturmaya yönelik çıkarımlara sahiptir.

Sonuç

Grup olarak işbirlikli çalışma, öğrencilerin anlayışlarını paylaşmalarını ve grup görevini tamamlamaları için birbirlerini teşvik etmelerini gerektirir. Bununla birlikte, birkaç çalışma grupların bireylerden daha üretken olduğunu öne sürse de, tüm gruplar işbirliği içinde değildir.

Çocuklar her zaman bir grup olarak işbirliği içinde nasıl çalışacaklarını bilemezler. Çoğu sınıfta öğrenciler bir grup içinde bireysel olarak çalışmakla görevlendirilirler, birbirlerinden bilgi arayabilirler, ancak grup olarak değil, gruplar halinde çalışabilirler. Bir grup olarak çalışmak için öğrencilerin ne üzerinde çalıştıkları ve birlikte nasıl çalıştıkları konusunda ortak bir anlayış oluşturmaları gerekir.

Grupların başarılı olması, belirli problem çözme ve grup stratejilerinin nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilmenin yanı sıra, stratejilerin kullanımını planlama, izleme ve yansıtmaya bağlıdır. Grup üstbilişi, grupların nasıl öğrendiğini bilmeyi içerir ve grup öğrenmesini planlamak, izlemek ve değerlendirmek için stratejiler içerir.

Grup görevi hedefine ulaşmak için planlama yapmak ve grup hedefine ulaşmak için grubun ilerlemesini izlemek üstbilişsel süreçlerdir.

Bu çalışma, grup üstbilişsel yapı iskelelerinin tanıtılmasının öğrencilerin grup çalışmasını geliştirdiğini göstermiştir. Gelecekteki çalışmalar, yüz yüze grup üst bilişinin çevrimiçi Bilgi Forumu ortamına nasıl aktarılacağını ve çevrimiçi grup üst bilişini desteklemek için hem ekip çalışmasının hem de görev çalışmasının nasıl iskele edilebileceğini ele almalıdır.