Devlet Kontrolü – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Devlet Kontrolü – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Mesleki Eğitim ve Öğretim Değerlendirmelerine Çalışma Alanının Dahil Edilmesi 1996’da Yetişkin ve Mesleki Eğitim Yasası’nın yürürlüğe girdiği sırada, MEÖ, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını daha iyi ele almayı amaçladı. Ancak, sonuçların tanımlanmasında, değerlendirme yöntemlerinde veya değerlendirmelerin yürütülmesinde okullar ve yerel işgücü piyasası arasında çok az işbirliği vardı veya hiç yoktu. Yeterliliğe dayalı yeterlilik profillerinin uygulanmasıyla, özgün görev…
Devamı


29 Eylül 2021 0