Yarış ve Doktora Çalışmaları – Dünya Çapında Doktora – Doktoranın Gelişimi – Doktora Çalışması Yaptırma – Doktora tezi – Doktora Tezi Ücretleri

Yarış ve Doktora Çalışmaları – Dünya Çapında Doktora – Doktoranın Gelişimi – Doktora Çalışması Yaptırma – Doktora tezi – Doktora Tezi Ücretleri

Güney Afrika bağlamında, eski apartheid ırk kategorileri açısından erkeklere göre kadınların katılımının bir analizini yapmak önemlidir, çünkü bunlar hala sistemin dönüşümünü ölçmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Afrikalı Güney Afrikalı kadınların doktora eğitimine katılım oranının toplam kayıtların yaklaşık yüzde 9’u olduğunu ve Afrikalı erkeklerin yaklaşık yüzde 21’inin yaklaşık 2,3: 1’lik bir oran oluşturduğunu belirtmek ilginçtir.…
Devamı


19 Aralık 2020 0