Eğitim Vizyonu – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitim Vizyonu – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Mart 2022 2023 Eğitim Vizyonu FELSEFESİ 2023 Eğitim Vizyonu okul öncesi Raporu 2023 Eğitim Vizyonu pdf 0
Haber Grupları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Eğitim Vizyonu

Bu bölümde ana hatlarıyla belirtilen vizyon, profesyonel programlara odaklanan ve işgücü piyasasıyla yakından bağlantılı programların bir karışımı ile daha geniş bir öğrenci yelpazesine hitap eden daha çeşitli ve daha büyük bir yükseköğretim sistemidir. Özel kurumlar bu zorluğa yanıt vermek için iyi bir konumda olabilir. Pragmatik bir politika yaklaşımı, bakanlığın sistemde yeterli kapasitenin olmadığı, özel ve kamu kurumlarına açık olan çalışma programlarının sağlanması için periyodik olarak ihaleler vermesi olacaktır.

Bu, ihtiyaç duyulmayan yerlerde ilave kamu kapasitesi eklemekten kaçınacak ve değerli özel kapasitenin korunmasına yardımcı olacaktır. İnceleme ekibi, özel kurumların planlama/sözleşme sistemine dahil edilmesini önermese de, programların bu tür seçici finansmanı, kurumlar arasındaki mevcut yoğun rekabetin bazı zararlı etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olabilecek diğer konularda müzakereler için alan yaratabilir. 

Sonuç

Özetle, inceleme ekibi, Portekiz yüksek öğretiminde sistem koordinasyonunu, sistem çeşitliliğini ve yanıt verebilirliği güçlendirmeyi amaçlayan aşağıdaki tavsiyelerde bulunur:

● Bakanlar Kurulu’nun görüşüne sunulmak üzere sistem için genel bir strateji geliştirmek üzere üst düzey bir Ulusal Yüksek Öğrenim Konseyi (CCES) oluşturulmalıdır.
● Yüksek öğretimle ilgili çeşitli hedefler ve politika hedefleri, CCES tarafından tek bir planlama çerçevesine entegre edilmelidir.
● Bakanlık, (planlama çerçevesinden elde edilen hedefler temelinde) bakanlık ile bireysel kurumlar arasında müzakere edilen bir kurumsal performans anlaşmaları veya sözleşmeleri sistemi getirerek, yönlendirme felsefesinde ve finansman mekanizmalarında büyük bir değişiklik yapmalıdır.
● Derece programlarının yapısındaki çeşitlilik önemli ölçüde artırılmalıdır: birinci aşama mesleki programlarda ve önlisans mesleki sertifika ve diploma programlarında birincil büyüme alanı politeknik enstitüleri olmalıdır.
● İkili çerçeve korunmalı ve güçlendirilmelidir.
● Kaynak tahsisi mekanizmaları, kurumsal özerklik seviyeleri, program akreditasyon prosedürleri ve insan kaynakları yönetimi politikalarının tümünün, profesyonel yönelimli politeknik kurumların geleneksel üniversitelerden farklı sürdürülebilir bir gelecek yaratabileceği bir politika ortamı yaratmak için reforme edilmesi gerekmektedir.
● Kurumsal özerklikte önemli bir artış, kurumların kapasitelerine (iç yönetişim ve yönetim reformu dahil) ve karşılaştıkları zorlukların boyutuna bağlı olarak farklı şekillerde ve zaman içinde tanıtılmalıdır (bkz. Bölüm 3).
● Üniversiteler ve politeknikler ile kamu ve özel kurumlar için yeni programların onaylanması için mevcut farklı gereksinimler, müfredat değişiklikleri üzerinde ayrıntılı kontrol ile birlikte kaldırılmalıdır. Portekiz’de eğitim programlarının yenilenmesi için Bologna sürecinin uygulanmasıyla sağlanan benzersiz fırsattan tam olarak yararlanılmalı ve daha açık bir endişenin yanı sıra öğrenci öğrenimi ve çıktılarına daha fazla odaklanarak eğitim süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi için. çalışma programları ve işgücü piyasası arasındaki bağlantılar için.
● İnceleme ekibi, önemli sayıda birleşme ve/veya kurumların kapanmasını içeren kurumsal peyzajın büyük bir ulusal yeniden yapılandırılmasının Portekiz yüksek öğretimi için bir öncelik olduğuna inanmamaktadır. Müzakere edilen kurumsal sözleşmelerin, küçük kayıtlardan kaynaklanan kurumsal/kampüs/fakülte veya program verimsizliklerinin olduğu durumlarda dahili rasyonelleştirme sorularını ele almak için kullanılmasını tavsiye eder. Mevcut kurumlar arası işbirliği girişimleri, üniversitelerin ve politekniklerin farklı misyonlarına saygı gösterirken, bölgesel kapasiteyi güçlendirmeye açık bir vurgu yaparak niyet beyanlarından uygulama aşamasına geçmelidir. Diğer bölgeler de aynı şeyi yapmaya teşvik edilmelidir.
● Özel yüksek öğretim kurumlarına (kooperatif ve kar amacı gütmeyen sektörlerde) seçici bir temelde ek devlet desteği verilmelidir. Bakanlık, sistemde yeterli kapasitenin bulunmadığı durumlarda, hem özel hem de kamu kurumlarına açık çalışma programlarının sağlanması için periyodik olarak ihaleler vermelidir.


2023 Eğitim Vizyonu pdf
2023 vizyon belgesi
2023 Eğitim Vizyonu FELSEFESİ
2023 vizyon belgesi ÖZETİ
2023 Eğitim Vizyonu ne zaman yayınlandı
2023 Eğitim Vizyonu maddeleri
2023 Eğitim Vizyonu Egitimhane.
2023 Eğitim Vizyonu okul öncesi Raporu


Kurumsal Yönetim

Yönetişim hakkındaki bu bölümde, inceleme ekibi, Portekiz’deki, üniversitelerdeki, politekniklerdeki ve özel sektördeki mevcut duruma dönmeden önce yönetişimdeki uluslararası eğilimlere bakar. Özerklik, öz düzenleme ve liderlik alanlarındaki zorlukları inceler. Bu bölüm, üniversiteler ve politekniklerdeki kurumsal seviyenin güçlendirilmesini ve böylece sistem içindeki nispeten özerk organizasyonel birimlerin sayısının azaltılmasını önermektedir.

Bölüm 2’deki tartışma, sistem genelindeki konulara odaklanmaktadır. Ulusal sistemin yönetişim konusunu ele alır ve ulusal sistemin kurumsal düzeyle çok doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeker. Kısacası, yerel, kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik derecesi, aynı konulara merkezi düzeydeki tutumu yansıtacaktır. Sistemik tutumlar ve yapılar yerel inisiyatif ve yenilikçiliğe prim veriyorsa, kurumsal düzeyde yönetişim ve liderlik bu olumlu tutumu yansıtacaktır.

Üniversite sistemine ve dolayısıyla ortaya çıkan bilgi toplumunun tüm uluslarımız için ortaya koyduğu zorluklara yanıt vermeye çalışan tek tek uluslara yardımcı olma potansiyeline sahip birkaç önemli konu daha var. Bu yüksek öğretim yönetişimi konusu sadece üniversitenin yönetimi ile ilgili değil, aynı zamanda uluslarımızda yenilik ve yaratıcılığın serbest bırakılmasıyla ve dolayısıyla gelecekle ilgilidir. Bu olmadan, bir ulus giderek artan uluslararası bağlantılı ve son derece rekabetçi dünyada başarılı olmayı umamaz.

Bu düşüncelerin itici gücü, OECD Raporu Eğitim Politikası Analizi’nin “Yüksek Öğrenimde Değişen Yönetişim Modelleri” bölümünde iyi bir şekilde yakalanmıştır.

20. yüzyılda OECD ülkelerinin çoğunda hükümetler, ekonomik büyüme ve sosyal eşitlik gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için sektör üzerinde önemli bir kontrol ve etki uyguladılar. Bugün, bir yandan hükümetler, bilgi odaklı toplumlardaki önemi göz önüne alındığında, eğitim kurumlarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmasını sağlamaya her zamankinden daha fazla ilgi duyuyor.

Öte yandan, bilgi yaratma, öğretme ve öğrenmenin merkezi planlamasının genellikle verimsiz olduğunu ve gelişen bir toplum ve ekonominin kurumların bir dereceye kadar bağımsızlıkla çalışmasını gerektirdiğini, piyasa mekanizmalarının arzı düzenlemede genellikle yöneticilerden daha etkili olduğunu kabul ederler. 

Bu nedenle, yüksek öğretimin yönetimi bazı zorlu zorluklarla karşı karşıyadır. Eğer yüksek öğretim, ulusal hedeflere ulaşma arayışında olan hükümetler için gerçekten önemli bir stratejik kaldıraç ise, hükümetler üniversitelerin bağımsızlığından veya yeni pazarları sağlamadaki dinamizmlerinden ödün vermeden bu amaçlara ulaşabilirler mi? Politika yapma sanatı, gelecekte, yüksek öğretimde kamusal hedeflerin yönlendirmeden ziyade etki yoluyla karşılanmasını sağlamayı içerecektir.

Üniversite yönetişimi ile ilgili temel konuların çoğu, Rhodes tarafından ufuk açıcı bir metinde ele alındı. Yönetişim ve yönetim arasında ayrım yapıyor ve yönetim kurullarının birincisine odaklanmasını ve ikincisini rektöre bırakmasını tavsiye ediyor. Rektörün liderliğini ve vizyoner rolünü vurguluyor ve Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite rektörünün atanmasına yönelik rekabetçi yaklaşımı destekliyor. Ayrıca, rektörün güçlü liderliği olmadan hiçbir yönetişim sisteminin etkili olamayacağını belirtiyor.