Kurumsal Yönetişim – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Kurumsal Yönetişim – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Mart 2022 Kurumsal yönetişim ilkeleri Kurumsal yönetişim örnekleri Yönetişim yapısı 0
Üreten Teori

Kurumsal Yönetişimdeki Uluslararası Eğilimler

Yükseköğretimin yeni yönetişim yapıları, diğer birçok OECD ülkesinde olduğu gibi Portekiz’de de katmanlara ayrılarak karmaşık ve bazen etkisiz yönetişim sistemlerinin bir karışımını yaratmıştır. Yine de yükseköğretim, kurumların ve kaynaklarının karşı karşıya olduğu ortaya çıkan zorluklara ve fırsatlara odaklanan modern ve verimli yönetişim sistemlerine ihtiyaç duyar.

Piyasanın ve toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına olduğu kadar bilim ve teknolojinin ortaya çıkan fırsatlarına da uyum sağlamaları gerekir.

Yükseköğretimde kurumsal yönetişim ile ilgili olarak en sık atıfta bulunulan konular arasında dış paydaş katılımı, rektörün atanması, kurumsal liderlik, yönetim kurullarının boyutu ve bileşimi, karar almanın etkinliği ve şeffaflığı, kurumların yönetişim ve yönetimi yer almaktadır. (yani, yönetim organı ile rektör arasındaki ilişki), kurumların hükümetlere karşı hesap verebilirliği ile mali ve akademik konulardaki özerklikleri arasındaki denge ve ulusal hedeflere ulaşılması için kurumların desteğidir.

Hükümetlerin tepkileri farklıdır. Bununla birlikte, gözlemlenmesi gereken farklı ve ortak eğilimler vardır. Ek C, birkaç ülkede alınan girişimleri açıklamaktadır. Dış paydaş katılımı konusunda, eğilim, çoğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurullarında dış mevcudiyet yönündedir. Başkan genellikle kurum dışından bir kişidir. Dış ve iç üyelik arasındaki dengede farklılıklar vardır.

Rektörün atanmasına ilişkin eğilimler, iç seçim ile kamu reklamı ve rekabet arasında farklılık gösterdiğinden, biraz daha az açıktır. Örneğin İrlanda’da yedi üniversiteden beşi geleneksel olarak rektörlerini/başkanlarını seçmeli olarak atamıştır; son beş yılda biri hariç hepsi halka açık bir şekilde ilan edilen moda geçti. Resim diğer ülkelerde daha az nettir, ancak genel reklam modunun kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta iyi bir şekilde yerleştirilmiştir.

Çoğu ülkede, kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik ile topluluğa ve hükümetlere karşı duyarlılık arasında kurulması gereken denge konusunda büyük bir tartışma var. Eğilim, tartışmalı bir şekilde, hükümet tarafından mikro yönetimin azaltılmasıyla, kurumlar ve hükümetler arasındaki genel anlaşmalara yöneliktir.

Portekiz’deki Mevcut Pozisyon

Portekiz’deki devlet üniversitelerinin ve kamu politekniklerinin özerkliği ve yönetimi kanunla tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, hükümet zaman zaman bu özerkliği bireysel müdahale veya düzenleme ile sınırlamak için hareket etmiştir. Bu, gerçek kurumsal özerkliğe bağlılığın gerçekte ne kadar gerçek olduğu sorusunu açıkça gündeme getiriyor.

Ciddi ulusal çıkar meseleleri söz konusu olduğunda hükümetin müdahale etmesi ve hükümet tarafından desteklenen kamu kurumlarının yine de hükümete karşı sorumlu olması gerektiği anlaşılabilirken, bu özerkliği baltalayan ve belirsiz bir belirsizlik yaratan bir düzenleme ve yıllık müdahale modeli var gibi görünüyor. kurumsal yönetim iklimi. Bu tür müdahaleler, özerkliğin uygun şekilde uygulanmasını desteklemek için çok az şey yapar ve kurumsal düzeyde güveni (ve dolayısıyla yenilikçiliği ve girişimciliği) zayıflatma eğilimindedir.

Devlet üniversiteleri ile politekniklerin ortak noktası, akademik ve akademik olmayan kadrolarının devlet memuru olmasıdır; sonuç olarak, maaşlar ulusaldır ve yasalarla kontrol edilir, ancak her kurum kendi personelini işe alır ve hükümet tarafından belirlenen ulusal bir çerçeve içinde onları terfi ettirebilir. Bu, yükseköğretim kurumlarının iç operasyonlarına aşırı müdahalenin bir örneğidir. Ayrıca, her kurum, kadrolu personeldeki herhangi bir artış için Maliye Bakanlığı’ndan izin almak zorundadır. Bu onay her zaman açık değildir (özellikle finansal sıkılık zamanlarında) ve olağanüstü yavaştır.

Üniversiteler ve politeknikler için farklı olan bir takım özellikler vardır. Raporun bu bölümü, bunları ayrı ayrı ele alacak ve bu bölümün ilerleyen kısımlarında tavsiyeler sektöründe bir araya getirecektir.


Kurumsal yönetişim ilkeleri
Kurumsal vatandaşlık Nedir
Yönetişim Nedir
Kurumsal YÖNETİŞİM pdf
Kurumsal yönetişim örnekleri
Yönetişim yapısı
Corporate governance


Üniversiteler

Devlet üniversiteleri, ya devletin dolaylı yönetiminin ya da özerk kamu yönetiminin bir unsuru olarak kabul edilir. Üniversite Meclisi, üst organı, işlevleri (rektör seçimi dahil) ve üyeliği özel olarak düzenlenmiştir. Kanun, tüm üniversitelerin aynı yönetim yapılarına sahip olmasını sağlayacak şekilde çerçevelenmiştir.

Üniversite bünyesindeki birçok iç organın görevleri ve üyelikleri de kanunda belirtilmiştir. Aslında, okullar, fakülteler, enstitüler ve bölümler içindeki organların kapsamını, işlevlerini ve üyeliklerini (bir dereceye kadar) tanımlayacak kadar ileri gider. Görünen o ki, kanun her bir birim (Temsilciler Meclisi, Yönerge Konseyi, Pedagojik Konsey ve Bilim Konseyi) için kişi sayısını öngörmektedir.

Bu organların üyelikleri oldukça fazladır; Arka Plan Raporu, 14 devlet üniversitesinde Üniversite Meclisi üyeliğinin 64 ile 331 arasında, Üniversite Senatosu üyeliğinin ise 36 ile 179 arasında değiştiğini belirtmektedir. Üniversite, bu organlar için operasyonel prosedürleri tanımlayan tüzükler oluşturabilir.

Eşit öğrenci ve akademik personel temsili için özellikle kesin bir hüküm getirilmiştir. Üniversite Meclisinde dış temsil öngörülmemekle birlikte, Senato %15’e kadar dış temsile sahip olabilir (üniversite tüzüğüne tabi); bu üyeler rektör tarafından tavsiye edilir. Üniversitelerin yaklaşık yarısının dış temsilciliğe sahip olduğu görülmektedir. Yüzde, en düşük %3’ten en yüksek %12’ye kadar değişir (hiçbiri sağlanan maksimum değere ulaşmaz).

Politeknik

Kamu politekniklerinin yönetimi için yasal temel, Politeknik Özerklik Yasasında yer almaktadır. Eğitim Temel Kanunu (46/86 sayılı Kanun), Anayasa’da olmasa da politekniklerin özerkliğine atıfta bulunmaktadır. Okullar, her politeknik içinde bağımsız varlıklar gibi görünmektedir. Kanun yönetim organını tanımlarken, politeknik tarafından tasarlanan tüzükler iç organizasyon yapısını tanımlar.

Yönetim yapıları bir başkan, Genel Konsey ve İdari Konsey sağlar. Genel Konsey’e dış katılım, %13 gibi düşük bir düzeyde olmasına rağmen sağlanmaktadır. Başkan, Genel Konsey tarafından seçilir ve politeknik içinden veya dışından olabilir. Politeknik okullarında dış katılım nispeten yüksektir ve Danışma Konseyi’nde ortalama olarak %70’e ulaşmaktadır. Diğer bedenlerde %10 veya daha az bir oranda zayıflar.

Her okulda bir organlar ağı mevcuttur: Müdür veya Yönerge Konseyi, Bilim Konseyi, Pedagojik Konsey, Danışma Konseyi ve İdari Konsey. Politeknikler üniversitelere göre çok daha az özerk görünmektedir. Örneğin, çalışma programları oluşturamazlar veya ortadan kaldıramazlar ve kadroları hükümet tarafından o kadar kontrol edilir ki, personelin yaklaşık %50’si özel sözleşmelerle işe alınır.