Öğretmen Eğitimi – Finlandiya’da Okul Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Öğretmen Eğitimi – Finlandiya’da Okul Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Mayıs 2021 Bilgi çağında öğretmen Bir öğretmenin alması gereken sertifikalar Edebiyat öğretmenlerinin alması gereken sertifikalar Öğretmenler için Online eğitimler ücretsiz Ücretsiz öğretmen eğitimleri 0
Sınırlama Politikası – Çift Dilli Eğitim ve Çift Dillilik – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğretmen Eğitimi, Mesleki Gelişim ve Olgunluk

On yıllardır öğretmen yetiştirme kolejlerine başvuru süreci ve öğretmenlik mesleğine ilk adımlar olarak başvuranların seçimi üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır, ancak bu konuda çok daha az tarihsel araştırma yapılmıştır.

Öğretmen yetiştirmenin amacı, öğrencileri öğretmen olmaları için yetiştirmektir. Finlandiya’da, öğretmen yetiştiren kolejlerdeki veya üniversitelerdeki öğretmenler, öğretmen eğitimi için yeni öğrenciler seçer ve öğretir. Bu, öğretmenlik mesleğine dahil olanların oldukça yakın çevrelerde faaliyet gösterdiğini göstermektedir. Mevcut öğretmenler, başvuru gruplarından profesyonel yeteneklere sahip bireyler seçmektedir.

Bununla birlikte, öğretmen eğitimi sırasında bir öğretmenin kişiliğinin gelişimi daha geniş bir varlıktır. Öğretmen eğitimi, bir öğrencinin bir öğretmen olarak büyümesini, pedagojik düşüncesini ve kontrol ideolojisini bilinçli olarak etkilemeye çalışır.

Öğretmen eğitimi, öğrencinin düşünce ve eylemlerini etkilemeyi amaçlar ve bu da öğretmen profesyonelliğinin gelişmesine yardımcı olur. Öğretmen, öğrencinin mesleğe ait olma ve özdeşleşme duygusu hissetmesini sağlamada önemli bir role sahiptir.

Bu, onun profesyonel kimliğinin oluşumunu ilerletir. Profesyonel bir kimliğin gelişimi, bir bireyin mesleğin dış tanımlayıcılarının yanı sıra mesleki alanla ilgili bilgi, beceri ve değerleri benimsediği yaşam boyu bir süreçtir.

Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleğine sosyalleşme kapsamlı okulun ilk yıllarında başladığından, başka herhangi bir mesleğin öğretmenlik mesleği kadar uzun vadeli ve kapsamlı bir eğitime sahip olması olası değildir. Öğretmen eğitimine girerken, geleceğin öğretmenleri zaten öğretme, öğrenme ve okul hakkında belirli inançlara ve izlenimlere sahiptir.

Online Eğitim öğretmen
Edebiyat öğretmenlerinin alması gereken sertifikalar
Öğretmenler için Online Eğitimler
Bir öğretmenin alması gereken sertifikalar
Eğitimde öğretmenin Rolü
Bilgi çağında öğretmen
Öğretmenler için Online eğitimler ücretsiz
Ücretsiz öğretmen eğitimleri

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin araştırmalar farklı bakış açılarından ele alınabilir. Niemi (1989) tarafından hazırlanan bir profesyonel gelişim modeli üç merkezi odak alanını içerir: mesleki beceriler, kişilik ve bilişsel süreç.

Bu odak alanları arasında çok fazla etkileşim var. Bu üçü arasında etkileşim hakimdir. Mesleki beceri gereksinimleri, öğretim sürecinin planlanması ve uygulanması ile öğretim sorumluluklarının gerektirdiği değerlendirme yetenekleriyle ilgilidir.

Kişilik faktörleri, sağlıklı ve güçlü bir öz imajı ve kişisel bir öğretim tarzının geliştirilmesini içerir. Bilişsel süreç, öğretmenin bilgiyi tam olarak anlamasını ve bu bilginin en önemli kısımlarını öğrencilere aktarabilme becerisine sahip olmasını gerektirir.

Bir öğretmenin mesleki gelişimi, kişisel gelişim, profesyonelleşme ve sosyalleşme perspektiflerinden de incelenebilir.

Heikkinen (2002) öğretimde profesyonel bir kimliğin inşa edildiğini belirtir. Huttunen ile birlikte öğretimi üç açıdan inceliyor: kişisel bir bakış açısı, profesyonel bir bakış açısı ve kişisel kimlik. Kişisel bakış açısı, örnek bir öğretmen için gereksinimleri inceler.

Profesyonel bir bakış açısından, odak noktası, öğretmenler tarafından sosyal olarak ayrı bir profesyonel grubun nasıl inşa edildiğidir. Kişisel bakış açısı, kendini bir öğretmen olarak bulmayı araştırır. Bu üç bakış açısı öğretmenin erdemlerini veya bir öğretmenin başarmayı amaçladığı özellikleri oluşturur.

MacIntyre (1984) bir erdemi şu şekilde tanımlar:

“Bir erdem, edinilmiş bir insan niteliğidir, sahip olunması ve kullanılması, uygulamaların içsel olan ve yokluğu bizi bu türden herhangi bir malı elde etmemizi etkili bir şekilde engelleyen mallara ulaşmamızı sağlama eğilimindedir.”

Erdemlere göre bir öğretmenin eylemini açıklayan “hiyerik” bakış açısının söylenebileceği üç tarihi erdem teorisi isimlendirir: “Erdem, bireyin sosyal rolünü yerine getirmesini sağlayan bir niteliktir. “

Finli bir öğretmenin erdeminin tanımı 19. yüzyılın sonundan 21. yüzyılın başına kadar değişti ve toplumdaki hakim değerlere bağlı gibi görünüyor. 19. yüzyılda, bir Fin ilkokulundaki bir öğretmenin sahip olması gereken erdemler ayrıntılı olarak tanımlanmış ve öğretmen adayları, öğretmen yetiştirme kolejlerindeki çalışmaları sırasında bu erdemlerle eğitilmiştir.

Öğretmen erdemlerine ilişkin beklentiler hala mevcuttur, ancak bu kadar kapsamlı değildir. Günümüzde daha fazla sapmaya izin verilmektedir. Öğretmen eğitiminin tarihsel olarak vurgulandığı alanlar kendi zamanlarının ürünleridir, ancak yine de etkileri bugün hala hissedilmektedir.

Mevcut öğretmen eğitiminde, bir öğretmenin pedagojik çalışmalarının geliştirilmesine, teorik eğitim ile uygulama arasında güçlü bir bağlantıya ve farklı faktörlerden etkilenen geniş kapsamlı öğretmenliğe özel bir vurgu vardır.

Pickle’a (1985) göre öğretmenlik mesleğindeki olgunluk, uzun vadeli bir sürecin sonucudur. Bu sürecin üç boyutunu tanımladı: mesleki boyut, kişisel boyut ve süreç boyutu.

Mesleki boyut, bireyin öğretmenlik meslek grubuna veya mesleğe adaptasyonudur. Öğretmen olgunlaştıkça, daha teorik ve akademik bilgilerin kullanıcısı olmak için bilginin pratik, uygulanabilir kullanımından hareket eder. Mesleki boyut, öğretmenin ezoterik bilgi miktarındaki artışı takip ederek değerlendirilebilir.

Bu, öğretmenin mesleğe ilişkin bilgi miktarındaki artışı ifade eder. Ezoterik bilgi birikimi, pratik bilgilerle başlar ve teorileri ve akademik araştırmaları benimseme becerisine doğru gelişir.

Hizmet etmeye istekli olma ve hazır olma durumu, mesleki boyutun gelişebileceği başka bir yoldur. Burada öğretmen kendi çıkarından çok toplumun yararına çalışır. Bu, bir aramanın farkındalığıyla ilgilidir. Mesleki boyutun üçüncü biçimi duygusal tarafsızlıktır.

Bu, öğretmenin işini duygularının kontrolü altındayken yürütmesi ve öğrencilerine eşit ve nesnel davranması anlamına gelir.

Pickle’a göre kişisel boyut, öğretmen kendisinin ve öğrencilerinin bilincine vardığında gerçekleşir. Bir öğretmen kendisinin ve kendi hayatının ne kadar farkında olursa, öğretmen öğrencilerini ve onların farklı geçmişlerini o kadar iyi anlayabilir.

Kişisel boyut aynı zamanda kendini bir öğretmen olarak geliştirme hırsını da içerir. Bu, örneğin, alandaki literatürü takip etmek ve tamamlayıcı eğitime katılmak anlamına gelir. Kişisel bir tarzın gelişimi, kişisel boyutun üçüncü bileşenidir. Öğretmenin kendi seçimleri ve deneme yanılma yoluyla bir öğretim kişiliği haline gelmesini ifade eder.

Süreç boyutu, öğretmenin düşünce gelişimini ve çalışmalarındaki eylemlerini ifade eder. Sınıftaki durumlar günde birkaç kez beklenmedik şekilde değiştiğinden, öğretim esnek, geniş ve rasyonel düşünme becerisini gerektirir.

 

Scroll Up