Rusya’da Yüksek Öğretim Sisteminin Modernizasyonu – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Rusya’da Yüksek Öğretim Sisteminin Modernizasyonu – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

6 Aralık 2021 Rus Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim sisteminin karşılaştırılması Rusya eğitim sistemi makale Rusya eğitim Sistemi PDF 0
Teorik Örnekleme Yönleri

Rus Yoluyla Uluslararasılaşma:

Rusya’da Yüksek Öğretim Sisteminin Modernizasyonu

Bu bölümde, Rus YÖ sistemi içindeki uluslararası faaliyetler ve uygulamalar ışığında Rusya’daki yüksek öğretim (YÖ) sisteminin gelişimine kısa bir genel bakış sunacağız. 1992’den beri Rusya Federasyonu, uluslararasılaşmayı ulusal yüksek öğretim sisteminin modernizasyonu için temel bir unsur olarak ilan etti.

Aynı zamanda bazı araştırmacılar, Rus yükseköğretim sisteminin uluslararası boyutunun, Rusya’nın öncelikle Sırbistan ve Bulgaristan’dan yabancı öğrenciler yetiştirmeye başladığı on dokuzuncu yüzyıldan beri sistemin bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte, birçok araştırmacı Rusya’da uluslararasılaşmanın bir politika olarak kurumsallaşmasının ancak yirmi birinci yüzyılda başladığı konusunda hemfikirdir. Bu nedenle, uluslararasılaşmadaki dünya eğilimlerinin Rus yükseköğretim sisteminin modernleşmesini nasıl etkilediğine ve Rus yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmaya tepkisine, Rus perspektifinden bakıldığında özellikle Rus-Norveç işbirliğine odaklanarak bakacağız.

Rusya’da Enternasyonalizmden Uluslararasılaşmaya Eğitim

Bu bölümde, uluslararası faaliyetlere, kullanılan araçlara ve Sovyet devletinin uluslararası olma motivasyonuna odaklanarak, Sovyet döneminde yükseköğretim gelişiminin kısa bir tarihini sunuyoruz.

Sheregi et al. (2006), Rusya’da uluslararası eğitimin gelişimi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yabancı vatandaşları eğitme kararıyla on dokuzuncu yüzyılın ortalarında başladı. Yabancı öğrencileri çekmek için hükümet burslar başlattı. Bununla birlikte, sayılar oldukça düşük kaldı; öğrenciler öncelikle Bulgaristan ve Sırbistan’dan geldi ve ağırlıklı olarak Moskova ve St. Petersburg’daki üniversitelerde yoğunlaştı. 1900’lerin başında, Rus üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilerin oranı, toplam öğrenci sayısının %1’ini geçmiyordu.

1917 yılında Rusya’da meydana gelen sosyalist devrim, yeni kurulan Sovyet devletinin tüm rejimini ve ideolojik platformunu değiştirmiştir. Genç devletin ana ideolojik doktrini, Lenin’in Marksist felsefeyi yorumlaması ve kapitalizme ve sömürüye karşı durmak için tüm ülkelerden işçilerin uluslararası birliği fikri etrafında geliştirildi.


Rusya eğitim Sistemi PDF
rusya’da eğitim sistemi
Rus Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim sisteminin karşılaştırılması
Rusya eğitim sistemi makale
rusya’da okul öncesi eğitim sistemi
rusya’da öğretmen yetiştirme sistemi
Rusya eğitim sistemi slayt
rusya’da okul saatleri


Marksizm-Leninizm, 70 yılı aşkın bir süre egemen ideoloji haline geldi ve dünya çapında yansıtıldı. Marksizm-Leninizm, tamamen devrimci bir ideolojiden Sovyetler Birliği’nin bir süper güç olarak eylemlerini rasyonelleştiren bir ideolojiye dönüştü.

Sovyet hükümeti, komünist idealleri dünyaya yaymak ve proletaryanın kazandığı bir ülke olarak sempati kazanmak için ciddi çabalar sarf etti. Bu bağlamda enternasyonalizm, bir sınıf mücadelesi biçiminden, SSCB’nin sosyalist modeli benimseyen ülkelere ekonomi, ticaret, bilim ve eğitim alanlarında yardım sağlama yöntemine dönüşmüştür.

İdeolojik ve politik nedenlerle, 1917 devriminin hemen ardından Sovyetler Birliği, Afganistan, Türkiye ve Moğolistan’dan öğrenci gruplarını davet ederek uluslararası eğitim işbirliğini geliştirmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra faşizmle mücadele etmeyi başaran ülkeye pek çok sempati beslenmiş ve bazı devletler Sovyet komünist partisinin sunduğu gelişme yolunu izlemiştir.

Bu tür takipçiler arasında Avrupa ülkeleri (örneğin, Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya), Latin Amerika ülkeleri (esas olarak Küba), Asya ülkeleri (örneğin, Yemen, Vietnam ve Afganistan) ve Afrika cumhuriyetleri (örneğin, Somali, Kongo, Etiyopya) vardı. Bu ülkeler sözde sosyalist kampı oluşturdular ve çeşitli alanlarda işbirliği yaptılar.

Dünyadaki ülkeler iki kampa (kapitalist ve sosyalist) ayrıldığından, Sovyet eğitimi esas olarak sosyalist ülkelerle işbirliğine yönelikti. 1946’da, 30’u yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 90 Bulgar öğrenci, sosyalist işbirliğinin bir parçası olarak ilk kez Sovyet yüksek öğretim kurumlarına girdi.

1946–1972 döneminde Sovyet yüksek öğretimi, aralarında 900’den fazla yüksek lisans mezunu olmak üzere Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ne 4500 nitelikli profesyonel sağladı. 1960 yılına kadar Sovyetlerin mesleki gelişim eğitiminde eski sosyalist devletlere yardımı, SSCB hükümetleri ile “halk demokrasisi” uygulayan diğer devletler arasındaki ikili anlaşmalar ve sözleşmeler yoluyla yasal temelde sağlandı.

Aynı zamanda, sosyalist enternasyonalizmin sözde sosyalist ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlediğini belirtmek gerekir. Gerçekte Sovyetler Birliği, daha küçük ülkeleri CoMEcon ve Varşova Paktı’nı kullanarak, Sovyetler Birliği’nin etki alanındaki ülkelerin, 1956’da Macaristan’ı ve Çekoslovakya’yı işgal ederken bile güç kullanarak, Amerikalılar ve Güneydoğu Asya’ya doğru ilerlemesini engellemek için kontrol ediyordu. 

1950’den bu yana, Rus eğitim sistemine kayıtlı yabancı öğrenci sayısı, çeşitli faktörler nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. İlk olarak, 1950’lerin ikinci yarısından itibaren Sovyetler Birliği, “üçüncü dünya” ülkeleri için yükseköğretim modernizasyonu ve mesleki eğitimde “insani yardım” başlattı.

Dekolonizasyon sürecinde bağımsızlıklarını kazanan Asya, Afrika ve Latin Amerika devletleri, eğitimli insan ve nitelikli uzmanlar yetiştirme konusunda önemli zorluklar yaşadı. SSCB, bu ülkeler için eğitimin güçlendirilmesine önemli girdiler sağladı. Bir yandan, bu ülkelerin eğitimli insanlara ihtiyacı vardı ve böyle bir coğrafi kapsamdaki bir ülke için çok kısa bir sürede “cehaletten tamamen kurtulmayı” başaran SSCB, hızlı ve başarılı bir kitle eğitimi “umut verici vakasını” temsil ediyordu.

Öte yandan, yukarıda bahsedildiği gibi, “insani yardım” şeklinde eğitim verilmesi, Sovyetler Birliği’nin bir süper güç devleti olarak konumunu da güvence altına alıyordu. 1956’da Asya ve Afrika ülkelerinden düzenli olarak yıllık öğrenci kabulü düzenlendi ve 1979-1980’de 38.700’den fazla öğrenci Rus yükseköğretim kurumlarına kaydoldu.

İkincisi, Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi, Moskova’da, kasıtlı olarak yabancı öğrencilerin eğitimi ile uğraşan dünyanın en büyük üniversitesi olarak kuruldu. Halkların Dostluk Üniversitesi 5 Şubat 1960’ta açıldı ve 1990’ların başına kadar Kongo’nun ilk başbakanı Patrice Lumumba’nın adını taşıyordu. Üniversitenin amacı, SSCB’nin etkisini Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yaymak, bu bölgelerdeki gençlere eğitim ve öğretim sağlamaktı.

Moskova, eğitim ihracatı yoluyla Rus dilini ve kültürünü denizaşırı ülkelere de yaymaya çalıştı. Aynı zamanda Sovyet liderleri, genç liderlerini ve uzmanlarını eğiterek bu ülkelere de komünist değerleri teşvik etmeyi umuyorlardı. Aslında, Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika’dan çok sayıda başkan ve diplomat PFU’da eğitim gördü. Aynı zamanda, SSCB her yıl yurt dışına 17.000’den fazla profesör, öğretmen ve öğrenci gönderiyordu ve aynı miktarda yabancıyı yurtiçinde kabul ediyordu.