Derin Öğrenme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Küreselleşmeye Yanıt Vermek – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Küreselleşmeye ve Ürüne Yanıt Vermek Uluslararası rekabet, İsviçre PET sistemi üzerinde baskı oluşturuyor. 2010 yılında tüm ihracatın yaklaşık üçte birini ilaç, yüksek hassasiyetli aletler, saatler ve mücevherat ise neredeyse beşte birini oluşturdu (BFS, 2011a). AB, 2010 yılında tüm İsviçre ticaretinin %68’ini oluşturuyordu (IMF, 2011). 2009’da İsviçre GSYİH’sının %94’üne ulaşan, OECD ülkeleri arasında dördüncü en yüksek rakam…
Devamı


15 Kasım 2021 0