Ampirik Genellemeler

Yerel Girişim – Danimarka Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Ar-Ge Yerel Girişimi Destekliyor Mu? Farklı çalışmalar, üçüncül kurumlardaki Ar-Ge’nin yerel şirketlerdeki inovasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. Çoğu kanıt, birçok ülkede ortaöğretim sonrası mesleki eğitim kurumlarının Ar-Ge’ye dahil olmadığı veya yalnızca sınırlı bir ölçüde olduğu gibi üniversite sektörüne atıfta bulunmaktadır (OECD, 2008). Çalışmalar, özellikle, Almanya ve Finlandiya örneğinde, ortaöğretim sonrası mesleki eğitim kurumlarının yerel sanayi üzerindeki…
Devamı


13 Ekim 2021 0