Bologna Süreçleri – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Bilgi Kaynağı – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Veriler 1991 – 2003 döneminde mezuniyetten altı ay sonra işsizlikle ilgili veriler sağlandı. Çoğu yıl, işsizlik oranı hukuk ve beşeri bilimler mezunları için en yüksek, bazı yıllar bilim ve teknoloji mezunları için ve bir yıl için en yüksek işsizlik oranıdır.  Toplam istihdam başına araştırmacı sayısı Norveç’te oldukça yüksektir: 2001’de toplam istihdam başına 8,5 araştırmacı vardı,…
Devamı


2 Aralık 2021 0