Bir Dünya Dilinin Oluşumu – Çift Dilli Eğitim ve Çift Dillilik – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Bir Dünya Dilinin Oluşumu – Çift Dilli Eğitim ve Çift Dillilik – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

13 Haziran 2021 Esperanto Alfabesi Esperanto dili öğren Esperanto ekşi 0
Değişim Faaliyetleri – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Schilling’in gözlemlediği gibi, “Ormsby-Gore, Afrika’da milliyetçiliğin başlangıcını raydan çıkaracak ve İngiliz yönetiminin devam eden uygulamasını kolaylaştıracak bir politikayı savunuyordu. Bu nedenle, Danışma Komitesi, başlangıcından itibaren, açıkça siyasi bir nesneye sahipti.

Komitenin politika tavsiyeleri, 1925 tarihli İngiliz Tropik Afrika’sında Eğitim Politikası hakkındaki raporunda ana hatlarıyla belirtilmişti. Muhtıra, Kolonilerden Sorumlu Devlet Bakanı’na sunulan (ve onlar tarafından onaylanan) ve aşağıdakilerin temelini oluşturacak olan geniş eğitim ilkesini içeriyordu. Afrika kolonilerinde yerel yönetimler için eğitim politikasıdır.

Komite, Phelps-Stokes çalışmasının felsefesini ve söylemini kullandı. Yine de, politikası, belki de başlıca yazarlarından biri olan Lord Lugard’ın düşüncesinin etkisini daha yakından gösteriyor.

Lugard’ın gözde bir temasını, hükümetler tarafından daha fazla kontrol ve denetim üstlenmenin önemini vurgulayan rapor, vardığı sonuçları, eğitimin “yerli yaşama” “uyarlanması” ilkesi olan Phelps-Stokes komisyonunun sloganıyla dile getirdi: “Eğitim, çeşitli insanların zihniyetlerine, yeteneklerine, mesleklerine ve geleneklerine uygun hale getirilmeli, sosyal yaşamlarının dokusundaki tüm sağlam ve sağlıklı unsurlar mümkün olduğunca korunmalıdır”.

Bu sonucu daha belirgin hale getiren rapor, İngiliz emperyal eğitim tarihinde çok tanıdık gelen temayı, eğitimin, katip üretmeye yönelik eğitimin ürettiği düşünülen “kol emeğini küçümseme eğilimine karşı koyması” gerektiğini ilan etti.

Dil politikası konusunda, Komite uzun, yerel dillerin eğitim amaçlı kullanımına” “birincil önem” vermenin sürekli politikası yer alır.

Yapay dil nedir
Esperanto Alfabesi
Devlet dili
Dil nedir
Esperanto ekşi
Esperanto dili
Dilin özellikleri
Esperanto dili öğren

Birkaç ay sonra hazırlanan ve özellikle bu soruyu ele alan ek bir rapor, bu şekilde tasavvur edilen şeyi açıkça ortaya koydu: “Tropikal Afrika’da eğitimin amacı, yetişkinlerde bir ifade ve iletişim aracı olarak bir yerel dili korumak ve geliştirmek olmalıdır. yaşam ve yerli düşünce ve kültürün aracı olarak. Bu nedenle ana dil, Tropikal Afrika’daki tüm ilköğretimin temeli ve ortamı olmalıdır.

Danışma Komitesi’nin politikasının Britanya imparatorluğunun ana bölümleriyle aynı çizgide olması gerektiği, yaratılması için doğrudan itici güç sağlayan Phelps-Stokes Komisyonu’nun analiziyle zaten gösterilmiştir. Bununla birlikte, ikisinin yakın bağlantısı, İngilizlerin bir “yabancı” politikasını benimsediğini göstermek için yanlış anlaşıldı.

Böyle bir yorumun yanlış yönlendirildiği, yalnızca yukarıda verilen İngiliz politikası açıklamasından değil, aynı zamanda iki belirgin koşuldan da kaynaklanmaktadır:

(1) Lord Lugard, Danışma Komitesi’nin önde gelen isimlerinden biriydi. Gösterildiği gibi, Phelps-Stokes Komisyonu çalışmalarını Afrika’da gerçekleştirmeden önce benimsediği politikayı tam olarak formüle etmişti ve zaten uzun süredir devam eden bir politika olduğu İngiliz Asya’dan aldı.
(2) Amerikan kolonilerinin kendilerinde (örneğin Filipinler), Phelps-Stokes Komisyonu tarafından savunulan politikalar hiçbir zaman uygulamaya konmadı, ancak İngiliz eğitimi Amerikan yönetimi boyunca baştan beri temeli oluşturdu.

En fazla, Danışma Komitesi, İngiliz bağımlılıklarındaki dil politikasıyla ilgili olarak biraz daha açık ve birleşik bir politika getirdi.

Bununla birlikte, uzun süredir devam eden İngiliz sömürge pratiğini ve genel olarak eğitime ve özel olarak dil politikasına ilişkin görüşü esasen değiştirmedi. Phelps-Stokes Komisyonu tarafından ziyaret edilen Batı ve Doğu Afrika kolonilerinin büyük çoğunluğunda bile, müteakip gelişmeler sadece küçük politika ayarlamaları üretti.

Gerçekten de, İngiliz sömürge hükümetlerinin hedefleri ile Komisyonun tavsiyeleri arasındaki tam uyum nedeniyle, belki de Komisyon’un çalışmaları sömürge idaresi tarafından sorgusuz sualsiz kabul gördü.

Bu nedenle Danışma Komitesi, kapsamını tüm Britanya imparatorluğunu kapsayacak şekilde genişlettiğinde, bir emperyal politika oluşturmaktan çok, sömürgelerde halihazırda gelişmiş olanı yerel politika olarak damgalamak için emperyal politika adıyla damgalamak oldu.

Bu nedenle, Büyük Britanya nihayet bir “emperyal” politika geliştirdiğinde, bu, emperyal politikanın savunucularının bu terimden anladıkları veya bugün dilsel emperyalizm politikası olarak adlandırılan şey değildi, tam tersiydi. İngilizcenin yayılmasını, bir sömürge imparatorluğunu yönetmek için asgari düzeyde gerekli olanla sınırlama politikasıydı.

Bir Dünya Dilinin Oluşumu

Dil Yayılımında Ajans

“İngiliz yayılması” ifadesinde, yayılmayı bir fiil ve geçişli bir fiil olarak almak doğaldır: İngilizler (ve Amerikalılar) İngilizceyi yaydılar. Gerçekten de, dilsel emperyalizm teorisinin temel iddialarından biri, postkolonyal dünyada İngilizcenin yayılmasının, İngilizce konuşan en güçlü ulusların kültürel hegemonyasını temsil etmesidir.

Bu nedenle İngilizce, çevrede dayatılan bir dildir. Bu kavramdan önemli bir sonuç çıkar: Dünya İngilizcesi, özellikle İngiltere ve ABD olmak üzere “anadilde” İngilizce konuşan ulusların ürünüdür. Bu anlatı, yerinde bir şekilde “emperyalizmin yaptığı dünya dili” olarak adlandırılabilir.

Yayılmada faillik tek taraflı olarak alındığında, İngiliz yayılmacılığının emperyal bir anlatısının yazılmasına katkıda bulunur. Tıpkı failliğin geleneksel olarak güçlüye yatırım olarak görüldüğü dil planlamasında olduğu gibi, dilin yayılmasında da faillik, yaygın olarak egemen ulusların mirasçısı olarak görülür.

Dilsel emperyalizmin kavramsal merceği, dünya İngilizcesinin yaratılması sürecinde Afrikalıların, Asyalıların ve dünyanın diğer halklarının aktif ajanlar olarak rolünü de gizler.

Böyle bir yaklaşımı sorgulamak için çeşitli nedenler vardır. Bunların arasında en önemlisi, özellikle Afrikalıların ve Asyalıların failliğinin tanınması, Dünya İngilizcesinin gelişimine dair bir kavrayış için de çok önemlidir.

Önceki bölümlerde sunulan ampirik veriler, İngilizce’nin yayılmasının sadece tek yönlü, yukarıdan aşağıya bir süreç olmadığını göstermektedir. Aksine, Afrikalılar ve Asyalılar, İngiliz yayılma sürecini önemli ölçüde şekillendirdiler. İngiliz sömürgelerinde dil politikasının oluşumu, emperyalizme karşı mücadelenin Dünya İngilizcesinin yaratılmasındaki merkeziliğini göstermektedir.

Bu açıklama, emperyalizm aracılığıyla Batı hegemonyasının varsayımından değil, sınırlama politikasında olduğu gibi, sosyal ve dilsel çevrenin birlikte belirlenmesinden de yola çıkıyor.

Dil alanında, bu paradigma, Batılı olmayan failliğin yalnızca Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın yerli dillerinin alanında yer almadığı anlamına gelir. Aynı derecede önemli olarak, İngilizce de dahil olmak üzere genellikle “Batı dilleri” olarak adlandırılan dillerde de bulunur.

 

Scroll Up
×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın