Dünya Dilinin Farklılaşan Özellikleri – Çift Dilli Eğitim ve Çift Dillilik – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Dünya Dilinin Farklılaşan Özellikleri – Çift Dilli Eğitim ve Çift Dillilik – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

13 Haziran 2021 Devlet dili Dilin özellikler Dilin temelini oluşturan Faktörleri TÜRKÇENİN dünya dilleri arasındaki yeri makale 0
Bağlamsallaştırıcı Bir Yaklaşım – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Dünya İngilizcesinin yapısını tarihsel süreci içinde ele almak, perspektifte bir değişiklik gerektirir. Burada öne sürülen İngilizce yayılma modeli, İngilizce’yi “Çevre” üzerindeki “Merkez” tarafından dayatılan bir şey olarak görmez.

Afrikalıların ve Asyalıların Dünya İngilizcesinin gelişimindeki aktif tarihsel rolünün kanıtlarını sunarken, mevcut açıklayıcı çerçeve onların failliğini vurgular ve iradelerini tarihselleştirir. Bu anlayışta, Dünya İngilizcesi sadece onlar aracılığıyla yapılmaz, onlar tarafından yapılır.

Bu fikir, sömürgede postkolonyal kavramı altında zaten tartışıldı. Dünyamızın sıklıkla inşa edildiği ikiliği yeniden kavramsallaştırır: “geleneksel” (genellikle Batılı olmayan olarak alınır) ve “modern” (Batılı ve çoğu zaman emperyal) arasındaki çatışma söz konusudur.

Sömürgecilikte postkolonyal fikri, “modern” dünyanın yalnızca emperyalizm tarafından değil, aynı derecede merkezi olarak emperyalizme karşı mücadele tarafından da inşa edildiğini öne sürer. Bu anlayışta, Batılı olmayan halkların tarihsel rolü, yalnızca geleneksel olandan, geçmişten aktarılanlardan ibaret değildir. Onun failliği, daha ziyade, bildiğimiz şekliyle dünyanın yaratılmasındaki tarihsel rolünde yatmaktadır.

Sömürgede postkolonyal fikri, Batılı olmayan failliği, “merkez”in hareket ettiği ve “çevre”nin tepki gösterdiği Batı emperyal baskısının direnişiyle sınırlayan bir fikir değildir. Aksine daha üretkendir. Bu anlayışta, Batılı olmayan milletler “çevresel” değildirler, dünya ekonokültürel sisteminin ve onun dilsel ifadesi olan Dünya İngilizcesinin yaratılmasında eşit olarak yer alırlar.

Dünya İngilizcesine Teorik Bir Bakış

İngilizce’nin küresel yayılımı, henüz birleştirici bir teorik perspektif altında ele alınmamış olan karmaşıklıklar sergilemektedir. Cevaplanması gereken sorular arasında en önemlisi, İngilizce’nin neden Britanya Adaları’nın çoğunda, Kuzey Amerika ve Avustralya’da yerel dillerin yerini alma eğilimindeyken, Asya ve Afrika’nın çoğunda onlarla birlikte yerleştiği olabilir.

Böyle bir açıklamanın yokluğunda, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Britanya Adaları’nda da yerli dillerin “baskın” bir dilin tecavüzüne uğraması karşısında ortadan kaybolması, aynı tehlikelerin pek çok kez karşı karşıya olduğunu ima etmek için kullanılabilir.

Bu tür kanıtlanmamış varsayımlar, Dünya İngilizcesi kavramını dil haklarına bir tehdit olarak şartlandırdı ve hatta dilbilimcileri küreselleşmenin saldırısına karşı uluslararası kurumları dahil etmeye sevk etti.

Devlet dili
Dilin Tanımı ve özellikleri
Dilin özellikleri
TÜRKÇENİN dünya dilleri arasındaki yeri makale
Dilin temelini oluşturan Faktörler
Altay dillerinin ortak özellikleri
Dilin tanımı
Dil nedir

Mevcut açıklama, bu tür küresel sorunların daha karmaşık bir analizini sağlamayı amaçlamaktadır. Modern çağda işleyen tek dil olarak monolitik bir İngilizce anlayışının desteklenmesini hedeflemekten ziyade, toplumsal iki dilliliğin uluslararası bağlamda sürdürülmesini açıklamaya çalışır.

Burada geliştirilen çerçeve, postkolonyal dönemde, edinilmiş bir dil içinde kültür ve kimliğin bilinçli olarak korunmasını ve çok dilli konuşma topluluklarında İngilizce’deki çoklu okuryazarlığın evrimini açıklamayı amaçlamaktadır.

Bunu yaparken, mevcut teorik perspektiflerin sınırlamalarının üstesinden gelmeye ve Dünya İngilizcesinin gelişimindeki çeşitli aşamaları tek bir birleştirici teorik çerçeve altında toplamaya çalışır. Makro edinim süreciyle bağlantılı olarak, bu bölümde ortaya konan çerçeve, birleşik bir Dünya İngilizcesi teorisini amaçlar.

Özellikle, yerleşik iki dilli toplulukların kurulmasına karşı yerli dillerin değiştirilmesine yol açan İngilizce yayılmasının temel farklılıklarına ilişkin olarak, mevcut açıklama, dilin ulusal veya bölgesel bir bağlamda yayılmasını dünya dilinin büyümesinden ayırır.

Tarihsel açıdan bakıldığında, İngilizcenin gelişimi iki temel aşamadan geçmiştir. İlk olarak, iç pazarın oluşumu ve ulusal bir dil ve kültürün evrimi yoluyla İngilizce, İngiltere’nin ulusal dili haline geldi.

İkincisi, beraberindeki sosyo-tarihsel koşullarla birlikte dünya ekonomisinin ve kültürünün yaratılması sayesinde, İngilizce bir dünya diline, belirli koşullar altında gelişen ve bir dizi ayırt edici özellik gösteren uluslararası bir lingua franca’ya evrildi.

Üç Tesis

Dünya İngilizcesi için bu açıklayıcı çerçevenin altında üç temel kavramsal temel yatmaktadır:

(1) Dilin yayılması, dil değişimi bağlamında, birleşik bir dil yayılması ve değişimi kavramı içinde anlaşılmalıdır;
(2) Dünya İngilizcesinin gelişiminin anlaşılmasının, ulusal bir kapsamdan ziyade bir dünyayı kullanan teorik bir yaklaşım gerektirdiğini;
(3) Tek dillilikten iki dilliliğe bir paradigma kaymasına ihtiyaç olduğu, dil kullanımında tarihsel bir değişimi yansıtan dilcilik.

Bunların sonuncusu, iki dillilik çalışmasına vurgu yapılmasına yönelik yeni bir eğilime tekabül etmektedir. Romaine, “modern dilbilim kuramının, dilbilgilerinin inşası ve yetkinliğin doğası gibi temel analitik sorunlarla uğraşırken genellikle tek dilli bireyi başlangıç ​​noktası olarak aldığını” belirtir.

Aksine, Romaine ve diğer akademisyenler, giderek artan bir şekilde İngilizce kullanan toplulukların ortamını oluşturanlar gibi çok dilli ve çok kültürlü bağlamların merkeziliğini vurgulayanları desteklemektedir.

Romaine (1996), tek dillilik ve tek dillilerin, ne dilbilim kuramının genellemesi gereken tipik durumları ne de dil kullanıcıları ve konuşma topluluklarının normal yaşam tarzını temsil etmediğini belirtir.

Aksine, dünya nüfusunun bir azınlığına ait bir durum olarak “özel bir durumu temsil eden tek dilliliktir”. Burada kavramsallaştırıldığı gibi, iki dillilik, tek dilden iki dilli/çok dilli paradigmalara geçişten yararlanarak, dil evrimindeki süreçlerin merkezi olarak da alınır.

Dünya Dilinin Farklılaşan Özellikleri

Burada geliştirilen açıklayıcı çerçeve, küresel dilin gelişiminin dört temel özelliğini tanımlar. Bunlar:

(1) Dilin ekonokültürel işlevleri;
(2) Seçkin bir lingua franca rolünün aşılması;
(3) Dünyanın bir arada yaşaması yoluyla iki dilliliğin istikrara kavuşturulması
iki dilli/çok dilli bağlamlarda diğer dillerle dil;
(4) Dünya dili yakınsaması ve dünya dili farklılığı süreçleri yoluyla dil değişimi.

Dünya Dilinin Ekokültürel Özellikleri

Bir dünya dilinin ayırt edici özelliği, Quirk’in (1988) bir dilin ekonokültürel özellikleri olarak adlandırdığı şeyde, yani ekonomik veya ticari merkeziliğin ve dünya topluluğundaki kültürel/entelektüel rolünün birleşiminde de özetlenir.

Dünya dili, dünya pazarını, iş dünyasını, teknolojiyi, bilimi ve küresel ölçekte kültürel ve entelektüel yaşamı içeren dünya ekonokültürel sisteminin sosyo-tarihsel gelişiminin bir ürünüdür. Dünya İngilizcesinin ortaya çıkışı, dünya ekonokültürel sisteminin gelişimine de eşlik etti.

 

Scroll Up
×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın