Dönüştürücü Paradigma 

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Dönüştürücü Paradigma 

7 Temmuz 2023 Bilimsel paradigma Örnekleri Pozitivist paradigma 0
Maddi ve Biçimsel Teori

Dönüştürücü Paradigma 

Dönüştürücü paradigma, kısmen, baskın araştırma paradigmaları ve uygulamalarından duyulan memnuniyetsizlik ve feministler, beyaz olmayan insanlar, yerli ve farklı halklar, toplulukları ve ayrımcılık ve baskıya maruz kalmış diğerleri ile diğer sosyal adalet savunucuları söz konusudur.

Feminist Perspektifler

Feminist psikolojiyle ilk tanışmam, sosyolojik ve psikolojik teori eleştirisinden geldi çünkü bu, denek olarak sadece erkek öğrenciler kullanılarak bir erkek bakış açısıyla yürütülüyordu. Daha önce bilimsel nesnelliklerinde cinsel açıdan nötr olduğu düşünülen teorilerin, tutarlı bir gözlemsel ve değerlendirme yanlılığını yansıttığı bulunmuştur.

Freud’un kişilik teorisi, motivasyon teorisi ve ahlaki gelişim teorisi dahil olmak üzere, erkeği norm olarak kullanarak geliştirilen psikolojideki baskın teorilerin birçok örneği olabilir. Bu teoriler feminist bakış açısıyla yeniden incelendikçe, kadınların yaşam deneyimlerine güvenmenin önemi konusunda yeni bir farkındalık düzeyi gelişti.

Feminist araştırmanın sergilenen ilkeleri, çalışmanın anlamını feminist bir perspektiften açıklama açısından feminist bilim adamlarının katkısını göstermektedir. Daha sonraki bölümlerde tartışılacağı gibi, feminist teoriler tek anlamlı değildir. Pek çok feminist teori çeşidi vardır ve bunlar dünyanın bölgelerine göre farklılık gösterir.

Feminist Araştırma ve Değerlendirmenin Altında Yatan Temel İlkeler

1. Merkezi odak, sosyal adaletsizliğe yol açan olumsuz eşitsizliklerdir. Her çalışma, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini tersine çevirmeye yönelik bir bakış açısıyla yürütülmelidir.

2.Ayrımcılık veya cinsiyete dayalı eşitsizliksistemik ve yapısal. Cinsiyete dayalı eşitsizlik, büyük kurumlarda ve okullar, din, medya, popüler kültür, hükümet ve şirketler gibi toplumsal normları şekillendiren diğer unsurlarda yerleşiktir. Bu, kimin güce ve erişime sahip olduğunu etkiler.

3.Araştırma ve değerlendirme siyasi faaliyetlerdir; araştırmacının faaliyet gösterdiği bağlamlar siyasallaştırılmıştır; ve araştırmacıların ve değerlendiricilerin çalışmalarına kattıkları (ve etkileşimde bulunduğumuz) kişisel deneyimler, bakış açıları ve özellikler belirli bir siyasi duruşa yol açar. Bu tür bir araştırmanın politik doğasını kabul etmek, bilimin geleneksel normları içinde nesnelliğin tanımıyla ilgili soruları gündeme getirir.

4. Bilgi, açık veya zımni bir amaca hizmet eden güçlü bir kaynaktır. Bilgi, onu yaratan, elinde tutan ve paylaşan insanlar için bir kaynak olmalıdır. Sonuç olarak, değerlendirme veya araştırma süreci, değerlendirmeye/araştırmaya katılan kişiler üzerinde önemli ölçüde olumsuz veya olumlu etkilere yol açabilir.

5. Bilgi ve değerler kültürel, sosyal ve geçici olarak olumsaldır. Bilgi ayrıca bilen tarafından filtrelenir. Araştırmacı/değerlendirici, incelenen konunun benzersiz koşullarını ve özelliklerini tanımalı ve keşfetmelidir. Bilen kişinin özellikleri bilginin yaratılmasını etkileyecektir; eleştirel özdüşünüm gereklidir.

6. Bilmenin birden fazla yolu vardır; bazıları diğerlerine göre ayrıcalıklıdır. Deneyimsel bir temelden yayılan dönüştürücü bilgi aranır.

Kültürel Yeterlilik

Kültürler arası danışmanlık hakkında 1983’te bir Amerikan Psikoloji Derneği (APA) toplantısında yapılan tartışmalar, bazı etnik azınlık psikologlarının, kendi topluluklarını inceleyen Beyaz araştırmacıların bunu orada yaşayan insanları anlamadan veya umursamadan yaptıklarına inandıklarını ortaya çıkardı.

Azınlık araştırmacıları, çalışmalarına saygı gösterilmediği ve danışmanlık ve psikoterapinin azınlık yazarlarının önemli katkılarını takdir etmekte başarısız olduğu görüşünü dile getirdiler.


Yorumlayıcı paradigma
Pozitivist paradigma
Eleştirel paradigma
Paradigma Nedir
Nicel paradigma Nedir
Bilimsel paradigma Örnekleri
kuhn, paradigma 5 evresi
Nitel paradigma özellikleri


Farklı Başarı Modelleri

Cinsiyete, ırka, sınıfa ve engelliliğe göre okul başarısındaki farklılıklar, onlarca yıldır eğitim araştırmalarında belgelenmiştir. Zayıf akademik başarının genetik veya biyolojik faktörlerin sonucu olduğu görüşünü önemsemedi. Farklılıkların, test ve test öğelerinin seçimi, ebeveyn ve öğretmen beklentileri, farklı ders alma, aynı sınıflarda farklı muamele ve okul dışındaki farklı deneyimlerle açıklanabileceğini öne sürdü

Eğitimi için mücadele biçimlerinden biri nasıl olabilir?” Bu soruya verdiği yanıt, dönüştürücü bir araştırma paradigmasına duyulan ihtiyacı pekiştiriyor: “Dönüştürücü bir araştırma ve eylem gündeminin nihai amacı, evrensel insan özgürlüğü sorunudur.

Yani, eğitiminde dönüştürücü eğitim ve araştırma uygulamasının bir amacı, insanların bu tür bilgileri engelleyen hegemonik yapıları ortadan kaldırarak dünyayı yeniden insanlaştırmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve anlayışın üretilmesidir”.

Eğitim araştırmasının, yalnızca topluluk ve sosyal güçlerin daha geniş bağlamında oluşturulması durumunda eğitim başarısında eşitlik üzerinde bir etkiye sahip olacağını öne sürer. Örneğin, araştırmacıların, yoksul topluluklarda kaynaklara sürekli erişim eksikliği ile sonuçlanan baskıcı politikaları ve uygulamaları incelemeleri gerekir.

İktidardaki insanların nasıl karar verdiğini anlamak için iktidar yapılarının ve dinamiklerinin incelenmesi gerekir. Gerçek değişimin organize sosyal sorun kampanyalarından geçtiğini iddia ediyor. Bu nedenle, önemli araştırma soruları, bu tür kampanyalara katılımı teşvik etmek için gerekli psikolojik süreci incelemeye odaklanır.

Etkili müdahalelerin kaynaklara eşit erişim, iş yaratma, toplu taşıma iyileştirmeleri ve uygun fiyatlı barınma için müfredat ve pedagojik uygulamaların ötesine geçmesi gerekebilir.

Felsefi ve Teorik Temel

Dönüştürücü paradigmanın felsefi temeli oldukça çeşitlidir ve bu paradigmada temsil edilen çoklu konumları yansıtır. Dönüştürücü paradigma, güç ve adalet konularını açıkça ele alan ve karma yöntem araştırması, nitel araştırma, katılımcı eylem araştırması, feminist araştırmacılar, kültürel olarak duyarlı araştırma ve değerlendirmeden eleştirel etnografi, yerli araştırmacılar, engellilik araştırmacıları ve uluslararası kalkınma topluluğundaki araştırmacılar.

Tarihsel bir perspektiften çerçevelenen dönüştürücü paradigma, eğitimci öğretileri diyalojik vicdanlaştırma modeliyle orantılıdır. Feminist düşünce tipolojisine dayanarak, feminist teorinin durumunu artan karmaşıklık olarak tanımladı ve üç geniş yaklaşım sundu.

İlginç bir şekilde, feminist araştırma üzerine yazdığı bölümün gözden geçirilmiş versiyonunda ampirist yaklaşımı sildi ve iki farklı yaklaşım ekledi: feminist bir perspektiften dönüştürücü paradigma ile orantılı olan ana teorilere giden yollar olarak küreselleşme ve  feminist düşünce içerir.

Bakış açısı teorisyenleri, tüm bilmenin esasen belirli bilenlerin bakış açısını veya sosyal ve tarihsel bağlamını içerdiğini vurgular. Önemli bakış açısı teorisyenleri arasında, bakış açısı teorisi, bizimki gibi ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet veya toplumun yapısını şekillendiren diğer değişkenler tarafından tabakalaştırılan toplumlarda önemlidir.