Maddi ve Biçimsel Teori

Dönüştürücü Paradigma 

Dönüştürücü Paradigma  Dönüştürücü paradigma, kısmen, baskın araştırma paradigmaları ve uygulamalarından duyulan memnuniyetsizlik ve feministler, beyaz olmayan insanlar, yerli ve farklı halklar, toplulukları ve ayrımcılık ve baskıya maruz kalmış diğerleri ile diğer sosyal adalet savunucuları söz konusudur. Feminist Perspektifler Feminist psikolojiyle ilk tanışmam, sosyolojik ve psikolojik teori eleştirisinden geldi çünkü bu, denek olarak sadece erkek öğrenciler…
Devamı


7 Temmuz 2023 0