İLKOKUL MÜFREDATI – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İLKOKUL MÜFREDATI – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Şubat 2022 ilkokul 1. sınıf müfredatı MEB müfredat 2021 - 2022 müfredat.meb.gov 0
İLKOKUL MÜFREDATI – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğretmen Enstitüsü

Öğretmen Enstitüsü, bir yandan hem devlet hem de özel okullarda öğretmenlerin işverenlerini temsil etmek ve diğer yandan öğretmenleri çalışan olarak temsil etmek gibi ikili işlevi olan merkezi bir organdır. Böylece enstitü, işverenin öğretmenlere yüklediği gereksinimleri ve aldıkları refah ve faydaları düzenler.

Ayrıca, ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Dairesi tarafından yürütülen bir görev olan öğretmenin hizmet içi eğitimine de yardımcı olur. Ayrıca Enstitü, düşük maliyetle kitap ve eğitim materyali sağlayarak öğretmenlere ve öğrettikleri öğrencilere yardımcı olur. Bu, diğer birçok ülkede bulunan Öğretmen Birlikleri veya Öğretmen Birlikleri kavramıyla karşılaştırıldığında belki de benzersizdir.

Bölgesel düzeyde eğitim yönetimi, üç alt düzeydeki idari organlardan oluşur: Bölge Eğitim Ofisi, İl Eğitim Ofisi ve İlçe Eğitim Ofisi.

Bölge Ofisi Kırsal alanlarda eğitimin niceliğini ve niteliğini iyileştirmek için, Eğitim Bakanlığı idaresini merkezden uzaklaştırdı ve ülkenin yetmiş iki ilini on iki eğitim bölgesi veya Khets (bkz. önceki harita) olarak gruplandırdı. her bölgenin bir Bölge Ofisi vardır. Bölge eğitim personeli genel müfettiş olarak görev yapar, bölgedeki öğretmenlere hizmet içi eğitim verir ve merkez ofis tarafından yapılan politikayı uygular.

İl Müdürlüğü Resmi olarak İl Valisi ildeki eğitimden sorumludur ancak uygulamada akademik yetkisini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilköğretim okulları ile ilgili idari yetkisini ise Teşkilata tahsis eder. 

İl Milli Eğitim Müdürü ve personeli, İldeki okullardan sorumlu akademik müfettişler aracılığıyla İl İdare Teşkilatına ve belediyelere akademik yardımda bulunur. Okul öncesi ve ortaokullar, özel okullar ve yetişkin okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.

Ancak, ilde doğrudan Bangkok’taki merkez ofis tarafından kontrol edilen bazı eğitim kurumları vardır. Bunlar deneysel okullar, meslek okulları, öğretmen kolejleri, tarım kolejleri, üniversiteler ve mobil ticaret-eğitim merkezleridir.

Bölge ofisi Bölge Eğitim Görevlisine, Ampo Görevlisi veya Şerif tarafından eğitim sorumlulukları atanır. Görevleri İl Milli Eğitim Müdürü ile aynıdır, ancak İlçe düzeyindedir.

Yerel Düzey

Belediyenin bulunduğu topluluk için, belediye kendi bölgesindeki yerel kamu ilköğretim okullarından sorumludur. İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Hükümetten mali destek alır.

Belediyenin bulunmadığı diğer alanlar için, İl İdaresi Teşkilatı, Teşkilatın yerine Bangkok Metropolü’nün bulunduğu Bangkok hariç, devlet ilköğretim okullarının yönetiminden sorumlu birimdir. Bununla birlikte, İl ve İlçe Eğitim Görevlisi aracılığıyla Eğitim Bakanlığı ve akademik müfettişler hala kamu ilköğretiminin akademik yönlerini kontrol etmektedir.


müfredat.meb.gov tr 2021
MEB müfredat 2021 2022
müfredat.meb.gov tr 2022
ilkokul 1. sınıf müfredatı pdf
müfredat.meb.gov tr 2020
Talim Terbiye Kurulu
Lise Matematik müfredatı
Talim Terbiye Kurulu kazanimlar 2021


FİNANS

Tayland’da eğitim finansmanının ana kaynağı ulusal bütçedir. Ancak, eğitim bütçesinin yüzde 6,5’i öğrenciler tarafından ödenen ücretlerden ve yüzde 2’si de hediyeler ve mülklerden geliyor.

Tablo 6.6, 1972 için farklı eğitim seviyeleri için öğrenci başına harcamayı göstermektedir. Tayland, Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4’ünden biraz daha azını eğitime ayırmaktadır. Bu, ulusal bütçenin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. 1978 mali yılı için eğitim bütçesi 16.168,2 milyon baht (yaklaşık 808.4 milyon ABD doları) idi. Tablo 6.7, 1967’den 1978’e kadar bu mali kaydı özetlemektedir.

Görüldüğü gibi Tayland’da eğitimden sorumlu birçok kurum bulunmaktadır. Aşağıdaki Tablo 6.8, büyük ajanslara tahsis edilen eğitim bütçesinin bu oranını (1967’den 1978’e kadar) göstermektedir. Artan okul çağındaki nüfus göz önüne alındığında, 1978 ve 1981 yılları arasında eğitim bütçesinde tahmini yüzde 20’lik bir artış var.

Denetim

Tayland’da eğitim denetimi, idari konuların denetimi ve akademik konuların denetimi olmak üzere iki kategoriye ayrılır. İdari denetim, düzenleme ve yönetmelik, yerleştirme ve ücretlendirme, fiziksel ve mali planlama ve yürütme ile ilgilidir.

Akademik denetim, müfredat materyallerinin, öğretim tekniklerinin ve sınavların kullanımını içerir. İdari konular için her idari kurumun (örneğin Eğitim Bakanlığı, İl İdaresi Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı) bir teftiş sistemi vardır. Eğitim müfettişleri, çeşitli seviyelerde eğitim personelinin performansını denetler ve değerlendirir. Bu, ofislerine düzenli ziyaretler ve/veya verilen emirler ve direktifler aracılığıyla uzaktan çalıştırma ile yapılır.

Akademik açıdan, her Bölüm kendi denetim birimi aracılığıyla okul müfredatı ve öğretiminden sorumludur. Müfettişler, müfredat materyalleri ve sınıf öğretimi yoluyla müfredatın uygulanmasını denetlemek için Bakanlığın takvimine göre (ve ayrıca okulların daveti üzerine) okulları ziyaret eder. Birim ayrıca, öğretim sürecini kolaylaştırmak için öğrencilere ücretsiz veya ucuz ders kitapları ve ek okumalar sağlar. Ayrıca müfredat ve öğretimle ilgili araştırmalar yapar ve bulguları okullara yayar.

İLKOKUL MÜFREDATI (1977)

İlköğretim tüm erkek ve kız çocuklarının hakkı ve yükümlülüğü olarak kabul edilir ve bunun böyle olduğunu görmek hükümetin sorumluluğundadır. Bu eğitim, öğrencilerin Tayland’ın demokratik toplumunda iyi vatandaşlar olmaları için ahlaki, fiziksel, entelektüel ve pratik büyümeleri içindir. İlköğretim ulusal birliği desteklemeli ve aynı zamanda her bölgenin kendi yerel ihtiyaçlarına uygun müfredat hedefleri eklemesine izin vermelidir.

İlkokul müfredatı, aşağıdaki bireysel gelişim kümelerini vurgular:

(1) Karakter Bencil olmama, grup çıkarları, öz disiplin, azim, çalışkanlık, dürüstlük, milliyet, düşünme, analiz, karar verme, eleştiri ve farklılıklara hoşgörü, sportmenlik, başkalarını takdir etme, başkalarıyla birlikte çalışmayı içerir.
(2) Yaşamak için bilgi Buna fiziksel ve zihinsel hijyen, dil, matematik, sanatsal takdir ve ifade, yasa(lar), ekonomi, bilimsel süreç, bilim ve teknoloji, işbirliği süreci, iş, ekoloji ve bilgi arayışı dahildir.
(3) Huzurlu yaşam Bu, değişime uyum sağlamayı, din anlayışını ve ilkelerinin uygulanmasını, zamanın verimli kullanımını, faydalı yaratıcılığı, düşünce farklılıklarına uyum sağlamayı, barışçıl problem çözmeyi içerir.
(4) İyi vatandaşlık Bu, anayasal demokrasiye olan inancı, ulusal mirasın korunmasını, doğru ve yanlışın farkındalığını, aile ve toplumun önemini anlama, dünyadaki bölgelerin karşılıklı ilişkilerini anlama, ulusal güvenlik için kolektivite, özgürlüğün değeri ve Tayland vatandaşı olmanın gururudur.

İlkokul müfredatının içeriği de dört kümeye ayrılabilir:

(1) Temel Beceriler’. Tay dili ve matematik.
(2) Yaşam Deneyimi: Sosyal bilgiler, fen bilimleri ve hijyen, ayrı dersler yerine entegre bir şekilde öğretilmelidir.
(3) İyi Alışkanlıklar: Ahlaki eğitim (dini çalışmalar ve uygulamalar dahil), beden eğitimi, güzel sanatlar, müzik sanatları ve özel etkinlikler, tümü iyi yaşam için iyi değerler, zevkler ve tutumlar oluşturmayı amaçlar.
(4) İş Hazırlığı, tarım, el sanatları ve ticaret gibi konuları içerir.

İlkokulda yabancı dil zorunlu değildir, ancak seçmeli olarak sunulabilir.