Öğrenme Ağından Çıkarma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğrenme Ağından Çıkarma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

5 Ekim 2022 Bilgisayar ortak ağa bağlanmıyor Ofis ortak ağa bağlanma Ortak ağa bağlanma Windows 10 0
Maddi ve Biçimsel Teori

Öğrenme Ağından Çıkarma – Öğrenme Toplulukları Örneği

Web tabanlı öğrenme (WBL), geleneksel yüksek öğretim biçimlerine alternatif olarak hızla popülerlik kazanmaktadır. Bu yazıda WBL, resmi, internet tabanlı öğretme ve öğrenmeyi tanımlamak için çevrimiçi terimiyle birbirinin yerine kullanılmaktadır.

WBL üzerine yapılan araştırmalar, öğrencilere yalnızca İnternet erişimi sağlamanın, değerli öğrenmenin gerçekleşeceğinin garantisi olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Birçok araştırmacı, web tabanlı öğretme ve öğrenmenin temel yönlerini yeniden tanımlama ve dönüştürme potansiyeline sahip daha bütünleşik yaklaşımları tartışmıştır.

Örneğin, bunun tesadüfen ya da sadece bir öğrenciyi bilgisayarın önüne koyup ekranda mucizevi bir şey olacağını umarak olmadığını savundu.

Çevrimiçi pedagojik konuları yeniden incelemeye yönelik bu çağrıyı destekleyecek bir düşünce, öğrenmenin sosyal-kültürel bakış açıları tarafından benimsenen öğrenme topluluklarının açık bir şekilde yaratılmasıdır.

Topluluklar, üyelerin sahip oldukları aidiyet duygusu, üyelerin birbirleri ve grup için önemli olduğu duygusu ve üyelerin ihtiyaçlarının birlikte olma taahhütleriyle karşılanacağına dair ortak bir inanç olarak tanımlanır.

Topluluk üyeleri arasında var olan ortak değerler, bir bağlılık duygusu, güven, etkileşim, paylaşılan değerler ve inançlar ve ortak beklentileri içerir. Bu makale, başarılı WBL ortamlarının geliştirilmesinde bir öğrenme topluluğunun açık bir şekilde geliştirilmesinin merkezi olduğunu öne süren bulguları bildirmektedir.

Çalışma

Eğitim Okulu’nda Karma Medya programının (MMP – 1997’den beri Öğretmenlik Lisansı (İlköğretim) programında kullanılan hem yüz yüze hem de WBL’nin bir kombinasyonu) tanıtılmasından bu yana, WBL Waikato Üniversitesi’nde istikrarlı bir şekilde büyümüştür. , Yeni Zelanda. WBL veya eEducation’ı kurmak, Üniversitenin stratejik hedeflerinden biridir ve 1997’den beri üniversitede diğer web tabanlı kurslar geliştirilmiştir.

Bu araştırma, WBL’de yer alan kritik pedagojik konuları daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. İlk aşama, bu kurumdaki öğrenciler için WBL’nin doğasına ilişkin temel bir anlayış oluşturmaya çalıştı. Araştırmanın sonraki aşamaları, öğrencilerin öğrenmesini etkili bir şekilde kolaylaştırabilecek web tabanlı derslerin gelecekteki tasarımı ve uygulaması hakkında bilgi verecektir.

Araştırmanın katılımcıları, Eğitim Fakültesi’nde toplam 10 çevrimiçi derse devam eden hem lisans hem de yüksek lisans öğrencileridir. Lisans, 3 yıllık birinci derece program anlamına gelirken, yüksek lisans dereceleri yüksek lisans ve doktora düzeyindeki çalışmaları içerir. Bu WBL sınıflarındaki öğretim görevlileri, öğrencilerine yaklaşma ve onlara erişim sağlama konusunda yardımcı oldular. Öğrenci katılımı gönüllü oldu.

Veriler, web tabanlı bir anket ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak toplanmıştır. Anket verileri SPSS kullanılarak kodlandı ve analiz edildi. Nitel veriler kategorize edildi, kodlandı ve anlamlı temalar oluşturmak için karşılaştırmalı yöntem kullanılarak analiz edildi.


derin öğrenme pdf
Ortak ağ kurma
Ortak ağ bağlanma
Ortak ağ Nedir
Evde ortak ağ kurma
Ofis ortak ağa bağlanma
Ortak ağa bağlanma Windows 10
Bilgisayar ortak ağa bağlanmıyor


Bulgular

Toplam 37 anket geri dönmüştür. Bunlardan 30 katılımcı arka plan bilgilerini verdi – 5 erkek, 25 kadın, 14 lisans öğrencisi, 12 mezun ve diğer programlara kayıtlı 4 öğrenci vardır.

Ankete katılan öğrencilerin en az %40’ı 6’dan fazla web tabanlı makale almıştır. On iki öğrenci (iki erkek – her ikisi de mezun, on kadın – dört lisans, altı mezun) görüşmeye gönüllü oldu. Verilerden üç ana tema ortaya çıktı.

Web Tabanlı Öğrenmenin Doğası

Katılımcılar tarafından vurgulanan ana tema, WBL’nin sosyal ve etkileşimli bir süreç olduğuydu. Akranlarıyla çevrimiçi sınıf tartışmalarına katılmak ve etkileşimde bulunmak, öğrenmeleri için çok önemliydi. Çevrimiçi ders çalışırken en önemli üç yardım kaynağı sınıf arkadaşlarıydı (katılımcıların %38,6’sı tarafından bildirildi), onu öğretim görevlisi (%36,8) ve son olarak da aileleri (%15,8) izledi.

Öğrenciler ayrıca çevrimiçi tartışmalara aktif olarak katılmayı seçtiler çünkü katılmanın zorunlu yönü (%27,4) bir yana, kendilerini sınıfa ait hissetmeleri (%24,2) onlar için önemliydi. Ayrıca öğretim elemanının çevrimiçi olarak tamamlamaları için ilginç bir konu/görev sunmuş olması da bu süreci kolaylaştırmıştır (%20.0).

Görüşme verileri yukarıdaki bulguları desteklemiştir. Mülakata katılan on iki katılımcının tümü ve anketlerindeki en az sekiz katılımcı, “Öğrenciler için etkileşim kesinlikle çok önemlidir.

Daha fazla içgörü elde edersiniz, gerçekten farklı fikirleri vurgularsınız, herkes beraberinde farklı felsefeler getirir ve fikir ve uzmanlık alanlarını paylaştık, örnekler gerçekten harika, farklı yaşam deneyimlerini ve bu belirli içeriği gerçekte nasıl okuduklarını veya gerçekten nasıl okuduklarını anlamak harika. teori, renk dolu, onlarsız yapamazdı.” (Geraldine)(kullanılan tüm isimler takma adlardır)

Çevrimiçi öğrenmenin sosyal etkileşimli süreci, özellikle destekleyici bir öğrenme topluluğuna ait öğrenciler olarak karakterize edildi. Yedi katılımcı şu yorumu yaptı: “Öğrenme topluluğu, hepimizin birlikte öğrenenler olmamızdır. İster üniversite deneyimine tamamen dahil olmuş biri olsun, ister ona hangi deneyimleri getirirsek getirelim, hepimiz RM belgesine dahil olduk.

Öğrenen Topluluğun Değeri

Birinci temayı desteklemek için, bu verilerden ortaya çıkan ikinci tema, öğrenme topluluğunun öğrenciler için değerini vurguladı: öğretim görevlisi ve akranlarla sosyal bağlantının oluşumu, başkalarının fikirlerini kabul etme ve dikkate almanın gelişimi ve eşit fırsat öğrenmeye katılım içindir.

Dokuz katılımcı, bir WBL topluluğunun kurs eğitmeninden ve akranlarından sosyal destek almanın ayrılmaz bir parçası olduğu fikrini dile getirdi. Örneğin: “Öğretmenler ve sınıf arkadaşlarınızla iletişim, ortam hakkında belirsiz olmanız veya fikirleriniz konusunda kararsız olmanız, bunların kabul edilebilir olup olmadığı konusunda kararsız olmanız duygusal engellerinizi hafifletebilir. Duygusal ve sosyal desteğe sahip olmalısınız.

Öğrenen topluluk, birbirlerinin fikir ve duygularını kabul ve dikkate almanın gelişimini daha da teşvik etti. Yedi katılımcı gibi yorumlar yaptı.

“Her zaman diğer insanların fikirlerini kabul etmeyi öğreniyorsunuz, eğer biri onlara meydan okuduysa kendi fikirlerinizi tekrar gözden geçirmeyi, eleştirel düşünme yeteneğinizi arttırmayı öğreniyorsunuz ve bunlar benim için olan şeylerdi. Kolayca katkıda bulunmayı ve diğer insanların katkıda bulunma şeklini kabul etmeyi öğreniyorsunuz”.

Bir öğrenme topluluğunda benimsenen fikirlerin karşılıklı paylaşımı için böyle bir platform, katılımcıların öğrenme sürecine eşit temelde katılmalarını sağladı. Beş katılımcı, “Sınıf ortamından farklı olarak çevrimiçi tartışmalara katılmak için eşit fırsat” gibi ifadelerin altını çizdi.