Deney Yöntemleri – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Deney Yöntemleri – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

20 Mayıs 2022 Deney yöntemi makale Laboratuvar yöntemi ve teknikleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri 0
Deney Yöntemleri – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Deney Yöntemleri

Deney, EBS’nin öğrenme mekaniğinde bazı kavramsal değişikliklere neden olup olmadığını ve EBS’nin etkisinin öğrencilerin ön bilgileriyle etkileşime girip girmediğini incelemek için yapıldı. Böyle bir kavramsal değişimin hem mekaniğin mikroskobik problem çözme performansını hem de öğrenmenin transferini geliştirdiğini ve bu iyileştirmelerin EBS olmayan yöntemlerden daha iyi olduğunu varsaydık.

Performanstaki gelişme, öğrenme oturumunda öğrencilerin problem çözme puanlarının değişimi ile ölçülmüştür ve aktarımın gelişimi, öğrenme oturumunun öncesinde/sonrasında verilen ön/son testlerdeki puanların değişimi ile ölçülmüştür. 

Ayrıca, kavramsal değişimi daha niteliksel olarak incelemek için öğrenme oturumundaki görüşme protokolü analiz edildi. Bu nedenle, üç koşulumuz vardı: görüşmeli-koşullu EBS, EBS-koşulu ve kontrol-koşulu.

EBS’nin etkisi ile deneklerin ön bilgileri arasındaki etkileşimi ölçmek için iki ders grubumuz vardı; acemiler ve uzmanlar ve puanlarını karşılaştırdı.

Konular

Deneye doksan lisans öğrencisi katıldı. Yarısı fen/mühendislik (uzman grubu) okuyor ve diğer yarısı değil (acemi grup). Her grupta denekler, sırasıyla görüşmeli-koşullu EBS, EBS-koşulu ve kontrol grubuna atanan üç alt gruba (her biri için 15 öğrenci) ayrıldı.

Görev ve Ekipman

Öğrenme oturumunda, bilgisayar sistemi üzerinde denekler tarafından gösterilen ve üzerinde çalışılan üç temel mekanik problemi kullanıldı. Her problemde, bir bilgisayar ekranında mekanik bir sistem gösterilmiş ve denekten nesnelere etki eden tüm kuvvetleri (oklar gibi) fare işlemi ile çizmesi istenmiştir. Daha sonra cisimlerin çektiği tüm kuvvetlerin onlara etki ettiği varsayılarak hareketlerinin simülasyonu yapılmış ve simülasyon deneğe gösterilmiştir.

Öğrenme oturumundan önce/sonra deneklerden kağıt üzerinde ön/son testler üzerinde çalışmaları istendi. Ön ve son testler aynıydı ve 2 problemden oluşuyordu: şev problemi ve şev-kasnak-problemi. İlkini çözmek için normal kuvvet, gerilim ve bileşen kuvveti kavramlarını bütünleşik bir şekilde kullanmak gerekir. İkincisinde, kasnak tarafından kuvvet yönünün değiştirilmesi birinciye eklendi.

Prosedür

Deney, ön test, öğrenme oturumu ve son test sırasıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrenme oturumunda, aşağıdaki prosedürler her denek tarafından ayrı ayrı takip edildi. Her koşulun prosedürü, sırasıyla normal-kuvvet-problemi, gerilim-problemi ve bileşen-kuvvet-problemi için olan üç ardışık alt bölümden oluşuyordu.

Görüşmeli EBS koşulunun her alt oturumunda, bir denek problemin ilk çözümünü yaptı, buna dayalı EBS’yi gördü, deneyci ile röportaj yaptı ve ardından ikinci çözümü yaptı (ve EBS’sini gördü). Her seans sonunda kendisine doğru çözüm anlatıldı.

EBS koşulunda, görüşmeler ihmal edilmiştir. Kontrol koşulunda, bir denek çözümleri kağıt üzerinde yaptı. Ona hiçbir EBS verilmedi ve sadece çözümünün doğru olup olmadığına dair yargılar verildi. Görüşmeler de unutuldu.

Görüşmeli EBS koşulundaki görüşmeler, bir deneğin problem çözme konusundaki yansımasını kolaylaştırmak için yapılmıştır. Aşağıdaki sorulardan ve deneğin bunlara verdiği yanıtlardan (MiniDisk’e kaydedilmiş) oluşuyordu.

– Çekme kuvvetlerin iyi gitti mi?
– Hangi noktalarda iyi gitti/gitmedi?
– Bir dahaki sefere hangi noktada ilgileneceksin?


Deney Yöntemi örnekleri
Laboratuvar yöntemi ve teknikleri
Öğretim deneyi yöntemi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Okul öncesinde deney Yöntemi
Laboratuvar ve deney Yöntemi
Deney yöntemi makale
Gösteri yöntemi


Problem Çözme Puanlarının Sonuçları

Öğrenme oturumunda her koşul ve problemde doğru/yanlış çözümler yapan deneklerin sayısını gösterir. 2(EBS öncesi/sonrası) x 2(doğru/yanlış çözüm) şeklinde 18 küçük tablo içerir, bunların bazılarında EBS’den sonra doğru çözümü yapan denek sayısı EBS’den öncekinden daha fazladır.

Bu yanlılığın, aşağıdaki 3 acemi grup vakasında ki-kare testleri ile anlamlı olduğu kanıtlanmıştır: Normal-kuvvet probleminin görüşme-ile EBS-koşulu (ki-kare(1) = 3.39, p < .10), EBS -normal-kuvvet-probleminin koşulu (ki-kare(1) = 7.33, p < .01) ve bileşen-kuvvet-probleminin EBS-koşulu (ki-kare(1) = 6.14, p < .05). Herhangi bir uzman grubu vakasında anlamlılık görülmedi.

Ön/Son Test Sonuçları

Ön/son test sınav kağıtlarına doğru çekilen her kuvvet 1 puan, yanlış çekilen her kuvvet 1 puan kaybettirecek şekilde puanlanmıştır. Bu kritere göre eğim probleminin tam puanı 9 ve eğim-kasnak probleminin tam puanı 13’tür. Deneklerin her koşuldaki ve her testteki puanlarının ortalamasını gösterir.

Acemi grup için, 3(koşul: Görüşmeli EBS/EBS/kontrol) X 2(test: ön/son-) X 2(problem: eğim/eğim-ve-kasnak) üç faktörlü ANOVA yapılmıştır. . Sonuç olarak, testin ana etkisinin anlamlı olduğu kanıtlanmıştır (F(2, 41) = 176.53, p < .01), yani son testin puanları herhangi bir testte ön test puanlarından daha yüksekti. koşullar veya sorunlar.

Ayrıca, problemin ana etkisinin anlamlı olduğu (F(1, 41) = 254.71, p < .01), yani eğim probleminin puanlarının eğim-kasnak puanlarından daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. herhangi bir koşulda veya testte sorun.

Uzman grubu için aynı üç faktörlü ANOVA uygulandı ve test ve problemin ana etkilerinin anlamlı olduğu kanıtlandı (F(1, 38) = 10.23; 1554.33, p < .01).

Ayrıca koşul ve problem arasındaki etkileşim anlamlı olduğundan (F(2, 38) = 5.13, p < .05), eğimde 3 koşul arasında fark olmadığını ortaya çıkarmak için alt etki testi (Tukey’s HSD) yapılmıştır. EBS-görüşme ile- ve EBS-koşullarındaki işaret, eğim-ve-kasnak-probleminde kontrol-koşullarındaki nottan daha büyük iken -sorun (p < .01) olur.

Mülakat Sonuçları

Öz değerlendirme (deneğin çözümünün doğru olup olmadığına dair farkındalığı) ve öz düzenleme (deneğin hatalı çözümünü nasıl düzelteceğine dair farkındalığı) açısından denekler için aşağıdaki 6 kategori belirlenmiştir. ‘ EBS-görüşme-koşullu yanıtlar.

Denekler, görüşmelerin protokolüne göre kategorize edildi. Her problemdeki ve her kategorideki denek sayısını gösterir. Çoğu deneğin EBS ile çözümlerinin doğruluğunun/yanlışlığının farkında olduğunu, ancak birkaç deneğin bunları düzeltmenin yolunun farkında olduğunu gösteriyor.

Mikroskobik Problem Çözme Performansının Analizi

Problem çözme puanlarının sonuçlarına göre, ilk olarak, sadece acemi grubun EBS-görüşmeli- veya EBS-koşullarında doğru çözümü yapan denek sayısı anlamlı olarak artmıştır. Herhangi bir kontrol koşulunda (acemi grubun) önemli bir değişiklik görülmedi. Bu gerçek, EBS’lerin öğrenme mekaniğinde bir tür kavramsal değişime neden olma etkisine sahip olduğunu göstermektedir.

İkincisi, EBS’nin etkisi normal kuvvet ve bileşen kuvvet problemlerinde görüldü, ancak gerilim probleminde görülmedi. Bu gerçek, EBS’lerin basit problemlerdeki hataların fark edilmesi ve düzeltilmesi için yeterli olduğunu, ancak daha karmaşık problemlerde yetersiz olduğunu göstermektedir (bu gibi durumlarda, EBS’lerin diğer öğretim yöntemleriyle birlikte kullanılması gerekir).

Son olarak, görüşmeler doğru çözümü yapan denek sayısındaki değişimi önemli ölçüde etkilemedi. Bu nedenle, herhangi bir kavramsal değişiklik üzerinde hiçbir etkisi yok gibi görünüyor.