Tayland Okul Müfredatı – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Tayland Okul Müfredatı – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

4 Mart 2022 Müfredat nedir Müfredat program nedir? Müfredat programı nedir 0
Araştırma Kategorileri

Tayland Okul Müfredatı

Tayland’da eğitimin yerel olarak, örneğin yerel tapınaklarda keşişler tarafından yerel olarak sağlandığı yüzyıllardan sonra, 1960’lar ülke çapında uygulamaya yönelik resmi bir okul müfredatının başlangıcına tanık oldu. 7 + 3 + 2 (yedi yıllık ilköğretim, üç ortaöğretim ve iki lise) sistemi o zaman tanıtıldı. Tayland uluslararası etkilere daha açık hale geldikçe, müfredata yabancı diller ve mesleki konular eklendi. Bu dönemde hükümet, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla eğitimi yönetmiş ve zorunlu eğitim süresini dört yıldan yedi yıla çıkarmıştır.

1978-79’da hükümet müfredatı önemli ölçüde gözden geçirdi. Sonuç olarak 6+3+3 sistemini benimsemiştir. İlköğretim müfredatı aşağıdaki beş konu veya öğrenme alanından oluşmaktadır:

1. yaşamak için temel beceriler (Tay dili ve matematikten oluşur)
2. yaşam deneyimi (sosyal bilgiler ve sağlıktan oluşan)
3. karakter gelişimi (beden eğitimi, sanat, müzik ve dans dahil)
4. iş eğitimi
5. okullar tarafından belirlenen ekstra içerik (ancak genellikle İngilizce dahil).

Hem temel hem de orta öğretimin sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’ndan Müfredat ve Öğretim Bakanlığı’na devredildi.

2001 müfredatı

2001 yılında hükümet, büyük ölçüde Ulusal Eğitim Yasası’ndan (1999) kaynaklanan ve Ulusal Eğitim Planının (2001-2016) ayrılmaz bir parçasını oluşturan ikinci bir müfredat incelemesi gerçekleştirdi. Müfredat felsefesinde ve yapısında çok önemli bir değişim bu zamanda meydana geldi. Önceki içerik temelli müfredat, temel olarak bilgi ve enformasyonun hatırlanması ve hatırlanmasına odaklanırken, 2001 müfredatı tüm dersler için bir dizi standarttan oluşuyordu.

Yalnızca 58 sayfalık nispeten kısa bir belgede sunuldu ve göstergeler, müfredatın altında yatan felsefedeki değişimin ayrıntılı bir açıklamasının yanı sıra öğretmenlere tavsiye ve rehberlikten yoksun olduğunu gösteriyor.

Paydaşlar inceleme ekibine, öğretmenlerin 2001 müfredatı ile kafalarının karıştığını ve bu müfredatı etkili bir şekilde yorumlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olacak yeterli desteği almadıklarını bildirdiler. Felsefe ve yapıdaki değişimin öğretmenlerin rolü ve sorumlulukları üzerindeki etkisinin sistemin tüm seviyelerinde önemli ölçüde hafife alınmış olması muhtemeldir.

Bu durum, belki de eğitim sisteminde yeni bir idari ve destek yapısının eşzamanlı olarak tanıtılmasıyla daha da kötüleşti. Hükümet o dönemde 225 Eğitim Hizmet Alanı (ESA) oluşturdu ve yeni önceliklendirilmiş bir ademi merkeziyetçilik stratejisi kapsamında bunlara çok sayıda işlevi devretti.

Bu ademi merkeziyetçiliğin etkisini ölçmek için kesin bir nitel kanıt bulunmamakla birlikte, tüm eğitim sisteminin şu anda önemli ölçüde baskı altında olması ve yeni bir müfredat paradigmasında çalışan öğretmenlere verilen desteğin yetersiz olması muhtemeldir.

Temel Eğitim Müfredatı Ofisi (OBEC), sonraki yıllarda 2001 müfredatı ile ilgili değerlendirme çalışmaları yürütmüş ve “müfredatın hükümleri, uygulama süreci ve sonuçları” ile ilgili bir takım sorunları, endişeleri ve eksiklikleri tespit etmiştir.


Müfredat nedir
Müfredat programı nedir
Müfredat MEB
Müfredat örneği
Müfredat nedir örnek
E-Müfredat
müfredat.meb.gov tr 2021
Müfredat nasıl hazırlanır


Dahil edilen sorunlar:

• “Okul müfredatlarının hazırlanmasında karışıklık ve belirsizliktir”.
• Öğretmenlerin yeni sorumluluklara uyum sağlamada karşılaştıkları zorluklar
kapsamlı eğitim ve destek olmadan müfredat geliştirme.
• Okulların öğrenme alanlarını ve beklenen sonuçları belirleme konusundaki tutkusu.
• Okulların, müfredatı etkili bir şekilde şekillendirme ve öğrencilerinin ve yerel çevrenin ihtiyaçlarına uygun öğrenme çıktılarını belirleme kapasitesinin olmaması, bu da genellikle kapsamlı deneyim gerektirir.
• “Ölçme ve değerlendirme, [sic] onaylayıcı belgelerin hazırlanmasını ve öğrenme çıktılarının transferini etkileyen standartlar seti ile ilişkili değildi”.
• Değerlendirme süreçleri müfredat sonuçlarını etkili bir şekilde ölçmedi ve değerlendirme bilgilerini güvenilmez hale getirdi.
• “Temel bilgi, beceri, kapasite ve istenen özellik ve niteliklerin edinilmesinden kaynaklanan öğrenicilerin kalitesi sorunları oldukça endişe vericiydi”.

Bu bulgulardan, standartlara dayalı bir müfredatın getirilmesinin beklenen sonuçları elde etmediği ve çok önemli şekillerde, bu dönemde öğrenci öğreniminin kalitesinden önemli ölçüde ödün verildiği açıktır. Hükümet, müfredatın bir sonraki tekrarı ile bu sorunları çözmeye çalıştı.

2008 müfredatı

2008 müfredatına dahil edilen en önemli değişiklik, standartlara ulaşmak için ihtiyaç duydukları içerik seçiminde öğretmenlere rehberlik etmek için çok ayrıntılı “sınıf düzeyi göstergeleri” ve “aralık göstergeleri”nin eklenmesiydi. Özünde, bunlar öğretmenlere her biri “kaydet”, “açıkla”, “şimdi” veya “açıkla” gibi bir fiille başlayan bir dizi talimat sağladı.

Bu muhtemelen öğretmenlere standartları sınıf düzeyinde yorumlamada yardımcı olmayı amaçlıyordu, ancak bunun yerine çağdaş standartlara dayalı bir müfredata doğru ilerlemeyi tersine çevirmiş, eğitim sistemini içerik temelli bir müfredata geri götürmüş ve okulların kendi standartlarını geliştirme olasılığını azaltmış olabilir.

2001 müfredatının değerlendirilmesinde belirlenen konuların çoğu, 2008 müfredatının uygulanmasını hala tehlikeye atmaktadır. Hükümet, ademi merkeziyetçilik stratejisini tüm sektörlerde sürdürdü ve bu nedenle müfredatın kendisi büyük ölçüde yerel düzeyde karar verme ve kapasiteye güvenmeye devam etti. Aynı zamanda, politika yapıcılar, standartlara dayalı bir müfredatın etkisinin ne kadar derin ve geniş olacağını ve müfredatın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hangi eğitim ve diğer desteğin gerekli olacağını hafife almaya devam ettiler.

2011 müfredat incelemesi

Tayland, 2011-12’den bu yana, uluslararası bir dünyaya açık olan günümüz Tayland toplumunun gerektirdiği temel değerleri ve becerileri geliştirme vizyonuyla yeni bir müfredat ve öğretim reformu hazırlamaktadır. Plan, standart temelli bir müfredattan sonuç temelli bir müfredata geçmektir. Revizyon sürecinin bir parçası olarak, bir dizi paydaş harekete geçirilmiştir.

Önerilen müfredat değişikliklerinin gerçek amacını ve ölçeğini ölçmek zordur, ancak revizyonun temel amacının 2008 müfredatında belirlenen eksiklikleri gidermek olduğu varsayılabilir. İnceleme ekibine danışma görevi sırasında yeni müfredat hakkında çok az bilgi verildi ve sonuç olarak örneğin “sonuca dayalı müfredat” ile ne kastedildiğini tartışma fırsatı olmadı.

Ancak, uygulanması halinde yeni müfredatın aşağıdaki özelliklere sahip olacağını anlıyoruz:

• Müfredat, on genel beceri, altı değer ve tutum, altı öğrenme deneyimi ve altı temel öğrenme alanı içerecektir.
• Ölçülebilir öğrenme çıktıları (hem bilgi hem de beceriler) ile “öğrenme çıktılarına dayalı” olacaktır.
• Konular arasında yatay hizalama ve seviyeler arasında dikey hizalama olacaktır.
• Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme ve dahili kalite güvencesi için bir değerlendirme veri yönetim sistemi dahil edilecektir.
• Müfredat, öğretim ve değerlendirme arasında daha fazla koordinasyona sahip bir “reform üçgeni” olacaktır.