Öğrenme Teorileri – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğrenme Teorileri – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

5 Mart 2022 Davranışçı öğrenme kuramı Öğrenme KURAMLARI makale öğrenme teorileri dale h. schunk pdf 0
Teorik Örnekleme Yönleri

Politika Sorunu : Tayland’ın Hedeflenen Müfredatı 

Genel anlamda, Tayland’ın 2008 müfredatı, Singapur ve Kore gibi bölgedeki yüksek performans gösteren ülkelerdeki müfredatlarla iyi bir şekilde karşılaştırılır. Bu müfredat, öğrencilerin elde etmesi beklenen standartlaştırılmış bilgi ve becerileri birincil odak noktası olarak alır ve öğretmenlere ve okullara çok önemli derecede özerklik verir.

Konuları ve ilgili içeriği seçme sorumluluğu, dersleri ve ders dizilerini planlamak ve öğretmek ve değerlendirme stratejilerini ve “öğrenci merkezli” öğretim metodolojilerini öğrencilerin standartlara ulaşmasına yardımcı olacak şekilde kullanmak öğretmenlerin sorumluluğundadır.

Bu nedenle, müfredat belgesi (yani yazılı veya “amaçlanan” müfredat), öğretilecek içerikler hakkında kuralcı olmadan müfredatın amacı ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda eğitimcilere net yönlendirme ve tavsiyeler sağlamalıdır. Tayland’ın 2008 müfredat belgesi 2001 yinelemesinden daha kapsamlıdır, ancak yapısı, içeriği ve eğitim reformu öncelikleriyle uyumu ile ilgili sorunlar devam etmektedir.

2008 müfredat belgesinin yapısı ve içeriği

2008 müfredat belgesi, müfredatın birbiriyle bağlantılı farklı bileşenleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlayarak 2001 eşdeğerini geliştirir. Bir giriş bölümü, diğer şeylerin yanı sıra, 2001 müfredatındaki değişikliklerin gerekçesi, öğrenicilerin temel yetkinliklerinin ve istenen özelliklerin önemi, zaman tahsisleri ve öğrenme yönetimi ile ilgili vizyon ve hedeflere ilişkin ifadeler ve bir dizi bilgi ve tavsiye sağlar.

P1 ila M6 (ilkokuldan liseye) sınıflarında öğrenciler tarafından çalışılan konulara ayrılmış sekiz öğrenme alanı bölümünün her birinde, belirlenmiş bölümler, öğrenme standartlarının açık tanımları ve sınıf düzeyi göstergeleri vardır. Bununla birlikte, müfredat, etkili bir şekilde uygulanması için gerekli olan bazı alanlarda hala eksiktir.

Açık bir teorik temel veya öğrenci performans standartları belirtmez veya standartlara dayalı bir ortamda etkili pedagojinin ne anlama geldiğini netleştirmez ve farklı öğrencilerin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda çok az rehberlik veya yönlendirme sağlamaz veya 21. yüzyılın kazanımını desteklemez. 

Müfredatın teorik temelleri

Müfredatın felsefesinin detaylandırılması, uygulanmasının etkililiğine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu sürecin bir parçası olarak, eğitim politika yapıcıları inançlarını belirli bir öğrenme teorisine göre ifade ederler. Müfredat geliştiriciler daha sonra bu teoriyi tutarlı bir şekilde içeriği belirlemek ve düzenlemek ve öğretmenlerin bu inançları sınıflarında uygulamaya koymaları için gereksinimleri belirlemek için referans noktası olarak kullanırlar. Teori aynı zamanda öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programlarına da yansımakta ve ders kitaplarının değerlendirilmesinde temel teşkil etmektedir.


öğrenme teorileri dale h. schunk pdf
Eğitim teorileri
Davranışçı öğrenme kuramı
Öğrenme KURAMLARI makale
Etkili öğrenme kuramı
Sosyal öğrenme teorisi
Bilişsel öğrenme kuramı
ÖĞRENME KURAMLARI PDF


Tayland’da, ilk olarak 2001’de gerçekleştirilen ve 2008’de revize edilen müfredat felsefesi ve yapısındaki değişim, Tayland eğitim sistemi için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Tayland, yerel ihtiyaçları yansıtmak için müfredatı bağlamsallaştırmak için didaktik öğretim ve asgari fırsatlarla karakterize edilen bilgiye dayalı, merkezi bir müfredattan uzaklaştı ve yüksek derecede yerel müfredat karar vermesini içeren standartlara dayalı bir müfredata doğru ilerledi.

2008 müfredat belgesi, altta yatan bir teori ve felsefe öneren bir dizi beyanda bulunsa da (“çocuk merkezli öğrenmeye” çok sayıda referans ve hatta “beynin ve çoklu zekanın gelişim ilkelerini” gözlemlemek için bir talimat gibi), Müfredat oluşturmaya yönelik hiçbir tutarlı öğrenme teorisi çerçevesi veya kabul edilmiş yaklaşımlar sağlamaz.

Öğretmenlerin öğrencilerinin düşünme kapasitelerini kademeli olarak nasıl genişletmeleri gerektiğine ilişkin açık bir beceri ve bilgi hiyerarşisi yoktur. Kutu 3.1, Bloom’un taksonomisi olan böyle bir çerçevenin bir örneğini verir.

Kutu 3.1. Öğrenme teorileri ve Bloom taksonomisi

Öğrenme teorileri, kişinin bilgi, beceri, değer, tutum, davranış veya dünya görüşünü edinme, zenginleştirme veya değiştirme sürecinin nasıl gerçekleştiğini açıklayan hipotezler geliştirir. Öğrenmenin bilimsel çalışması, 20. yüzyılın şafağında ciddi bir şekilde başladı. Başlıca öğrenme kavramları ve teorileri arasında davranışçılık, bilişsel psikoloji, yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık, deneyimsel öğrenme, çoklu zeka ve yerleşik öğrenme teorisi ve uygulama topluluğu yer alır.

İlk olarak 1950’lerde Chicago Üniversitesi’nden Benjamin Bloom altında çalışan araştırmacılar tarafından geliştirilen Bloom’un taksonomisinin kökleri davranışçılığa dayanır ve mevcut haliyle, yapılandırmacılık ve 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazanılması da dahil olmak üzere diğer öğrenme teorileriyle de ilgilidir.

Kutu 3.1. Öğrenme teorileri ve Bloom taksonomisi 

Bloom’un taksonomisi üç öğrenme alanından oluşur: bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (yani motor veya davranışsal beceriler). Her alan, artan zorluk seviyelerindeki öğrenme hedeflerini, her seviyedeki ustalığı belirtmek için etkinlik örnekleri ve anahtar kelimelerle açıklar. Özellikle bilişsel alan, okul müfredatındaki öğrenme hedeflerini ve etkinliklerini sınıflandırmak için etkili bir model sağlamıştır.

1990’larda revize edilen bu alan şu anda altı aşamalı karmaşık düşünme düzeyini tanımlamaktadır:

1. hatırlama (geri getirme, tanıma ve hatırlama)
2. anlama (yorumlama, örnekleme, sınıflandırma, özetleme, çıkarım yapma, karşılaştırma ve açıklama yoluyla anlam oluşturma)
3. uygulamak (yürütmek, yürütmek veya uygulamak)
4. analiz etme (bilgiyi parçalara ayırma, ayırt etme, düzenleme ve ilişkilendirme)
5. Değerlendirme (yargılama, kontrol etme ve eleştirme)
6. yaratmak (bir bütün oluşturmak için öğeleri bir araya getirmek, yeni fikirler üretmek).

Son üç bilişsel süreç, genellikle 21. yüzyılda başarı için gerekli yetkinlikler olarak anılan yüksek düzey düşünme becerileri olarak bilinir.

Öğrenci performans standartları

2008 müfredatı, en azından amacına göre, standartlara dayalı bir müfredat olarak tanımlanabilse de, beklenen öğrenci performansı veya başarısı standartlarını göstermez. Öğretmenlere, çeşitli öğrenci başarı düzeylerini yargılamada ve ayırt etmede yardımcı olacak hiçbir kriter sağlamaz. Bunun yerine, müfredatın Öğrenme Değerlendirme Ölçütleri bölümü, okulların kendi değerlendirme ölçütlerini belirlemelerini gerektirir.

Bu, etkili kriterler geliştirmek için rehberliğe ihtiyaç duyan müdürler ve öğretmenler ve bir bütün olarak eğitim sistemi için sorunludur. Tutarlı standartların olmaması, sistem çapında değerlendirmeleri ve okullar ve bölgeler arasında öğrenci performansının karşılaştırmalarını güvenilmez kılmaktadır.