Aritmetik ve Okuryazarlık – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Aritmetik ve Okuryazarlık – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

16 Kasım 2021 Aritmetik artış ne demek Aritmetik Konu Anlatımı Aritmetik Ne Demek tdk Matematik ve aritmetik arasındaki fark 0
 Konuma Göre Arama – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Küreselleşme ve Teknolojik Değişim

Aritmetik ve okuryazarlık becerileri

Teknolojik değişim, özellikle ileri teknoloji ve yüksek vasıflı mesleklerde olmak üzere birçok meslek için gerekli olan beceri karışımını değiştirmiştir. Üst düzey problem çözme ve iletişim becerilerinin önemi artmış ve bu tür üst düzey beceriler temel okuryazarlık ve aritmetik becerileri ile de desteklenmektedir. Endüstriyel yeniden yapılanma, birçok çalışanın kariyerleri boyunca yeni beceriler kazanmasını ve bazen de meslek değiştirmesini gerektirir. Kariyer ayarlaması, büyük ölçüde güçlü temel becerilere dayanan öğrenme yeteneğini gerektirir. Bu fenomen birçok ülkede de iyi belgelenmiştir.

Bu işgücü piyasası gelişmeleri, PET mezunlarının matematik ve okuryazarlık becerilerindeki herhangi bir zayıflığın büyüyen bir sorun oluşturacağı anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, ampirik kanıtlar VET/PET mezunlarının işgücü piyasası sonuçlarının yalnızca bazı yönlerini kapsar, örneğin işverenlerin VET/PET mezunlarının becerilerinden memnun olduklarına dair de hiçbir kanıt yoktur. Eğitim geçmişine göre istihdam oranları, akademik ve mesleki yükseköğretim arasında önemli ölçüde farklılık da gösterir. 

PET mezunlarının istihdam oranı, kariyerlerinin ilk yıllarında akademik yükseköğretim mezunlarına göre daha yüksek iken, bu durum kariyerlerinin son 10-15 yılında tersine dönerek akademik yükseköğretim mezunları için istihdam avantajı da sağlamaktadır. Bu, PET mezunlarının, belki de daha fazla öğrenmeyi desteklemede okuryazarlık ve aritmetik becerilerinin köklü rolü nedeniyle, becerilerini yenileme ve yenilerini edinme konusunda daha az yetenekli olduklarını da gösterebilir. Bununla birlikte, mevcut kanıtlar yetersiz olduğundan, PET mezunlarının becerilerinin yenilenmesi konusunda daha fazla araştırmaya da ihtiyaç vardır.

Bu yorum, zaman içinde becerilerin değer kaybının ekonometrik analizi ile desteklenmektedir. Çalışmaların başlangıçtaki uzunluğu, amortisman oranını azalttığından, PET mezunlarının becerileri, lise Mesleki Eğitim ve Öğretim mezunlarının becerilerinden daha da yavaş değer kaybeder. Ancak PET mezunlarının becerileri, yalnızca Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Fachhochschulen) (UAS) mezunlarının ve üniversite mezunlarının değil, aynı zamanda akademik veya mesleki Matura bulguları sahiplerinin becerilerinden daha da hızlı değer kaybeder.

Becerilerin amortismanı, profesyonel üniversite mezunları için sınav mezunlarına göre önemli ölçüde de daha yavaştır. Bu farklılıklar, kısmen teknolojik değişimin bazı mesleki teknik becerileri modası geçmiş hale getirme biçimi açısından ve kısmen de daha geniş genel becerilerin bir kişinin kariyerinin farklı noktalarında daha fazla öğrenmeyi desteklemesi nedeniyle yorumlanabilir. Ancak, kontrol edilmesi zor olan kohort etkilerine maruz kaldıkları için sonuçlar da  oldukça dikkatle ele alınmalıdır.

MEÖ/PET mezunlarının genel becerileri, değişen işgücü piyasası ihtiyaçlarına yalnızca kısmen uyum sağlamalarına izin verse de, özel becerileri yine de büyük ölçüde esnekliğe de izin verir. Alman İş Gücü Anketi verileri kullanılarak yapılan araştırma, mesleğe özgü becerilerin, farklı sektörlere ait olmalarına ve oldukça farklı görevlerin yerine getirilmesini gerektirmelerine rağmen, benzer beceri profilleri gerektiren meslekler arasında büyük ölçüde hareketliliğe izin verdiğini ortaya da koymuştur. Aynı beceriler “kümesi”ne ait meslekler arasındaki hareketlilik ücret kazanımlarıyla sonuçlanırken, beceri kümeleri arasındaki hareketlilik ücret kaybına da yol açar.


Aritmetik nedir
Aritmetik nüfus yoğunluğu
Matematik ve aritmetik arasındaki fark
Aritmetik ortalama
Matematikte aritmetik ne demek
Aritmetik Konu Anlatımı
Aritmetik Ne Demek tdk
Aritmetik artış ne demek


Sağlam aritmetik ve okuryazarlık, yaşam boyu öğrenmeyi ve kariyer gelişimini de destekler.

Yetişkinler arasında, sağlam genel beceriler, temel okuryazarlık ve aritmetik becerilerinin yanı sıra problem çözme ve iletişim becerileri de dahil olmak üzere birçok resmi ve gayri resmi öğrenme türünün temelini de oluşturur. İsviçre’de yetişkin katılımı uluslararası standartlara göre güçlüdür ve düzenleyici destekte planlı iyileştirmeler göz önüne alındığında, bu yüksek katılım düzeyi de sürdürülmelidir.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, yetişkin sürekli eğitimine katılım, büyük ölçüde önceki kazanımlara bağlıdır ve akademik yüksek öğrenim derecesine sahip olanlar için de en yüksektir. PET mezunları için katılım oranları yüksek iken, akademik veya mesleki bakalorya sahipleri için daha da yüksektir, bu da iyileştirme için bir yer olduğunu da düşündürmektedir.

Destekleyici Argümanlar

Bu öneri üç ana argüman tarafından desteklenmektedir. Birincisi, profesyonel kolejlerde iyileştirilmiş aritmetik ve okuryazarlık gelişimi, kursu tamamlamayı teşvik edecek, PET’ten akademik yükseköğretime (özellikle UAS’lere) geçişi destekleyecek ve sürekli eğitime daha iyi erişime katkıda da bulunacaktır. İkincisi, değişen işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlama kapasitesini de geliştirecektir. Üçüncüsü, temel becerilerin geliştirilmesinin güçlendirilmesi tüm PET sektörü için potansiyel olarak arzu edilirken, profesyonel kolejlerin iyileştirme ve iyileştirme politikalarını uygulamaya da özel bir ihtiyacı vardır.

PET mezunları arasında daha güçlü aritmetik ve okuryazarlık

Bazen mesleki yükseköğretim mezunlarının genel akademik becerilerden yoksun oldukları için akademik yükseköğretim çalışmalarını takip edemedikleri öne sürülmektedir. Öğrenci transfer politikalarının güçlü olduğu ve başarılı olarak değerlendirildiği (Kaliforniya’daki gibi) durumlarda, genel dersler çok önemli bir rol oynar: genel müfredatta akademik yüksek öğretim ve mesleki odaklı orta öğretim sonrası eğitim arasındaki örtüşme, öğrencilerin yüksek öğrenime erişimini de oldukça kolaylaştırır.

Profesyonel kolejlerdeki daha güçlü aritmetik ve okuryazarlık programları, yalnızca profesyonel kolej mezunlarının akademik yükseköğretime erişimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha güçlü bir kredi transfer sistemine de katkıda bulunabilir (yani, akademik yükseköğretime girerken profesyonel kolejlerde tamamlanan derslerin de daha geniş tanınması). Bu argümanlar öncelikle, PET mezunlarını kabul etmek için halihazırda yönergelerin bulunduğu UAS sektörü için geçerlidir, ancak aynı zamanda İsviçre üniversitelerine erişimle de ilgili olabilir.

PET mezunları arasında daha güçlü aritmetik ve okuryazarlık, yüksek öğrenim mezunları grubunda bile daha güçlü belge okuma becerilerine sahip olanların (seviye 1 ve 2) sürekli eğitime katılma olasılıkları daha yüksek olduğundan, sürekli eğitime daha yüksek katılım oranına katkıda da bulunabilir.