BELİRSİZLİK – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

BELİRSİZLİK – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

26 Şubat 2021 Belirsizlik diğer adı Belirsizlik ne demek Belirsizlik Nedir felsefe Belirsizlik tdk 0
Bilimsel Yazım için Düzenleme – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

ENERJİ 

2050 yılına gelindiğinde, doğal kaynaklara, enerjiye ve suya yönelik sürekli artan talepler, iki eşdeğer Dünya gezegeninin kaynaklarının karşılanmasını gerektirecek. Dünya çapında doğal kaynak tükenmesi, enerji tüketimi, CO2 emisyonları, iklim değişikliği ve su kıtlığı sorunları, gelecek neslin acil bilimsel sorunları olacaktır.

Küresel araştırma ve geliştirmedeki itici güç, dünyamızın karşı karşıya olduğu doğal kaynakların, enerjinin ve çevre krizinin hızla çözülmesi olacaktır. Bu konuyu ele alan hem endüstriyel hem de akademik etkili araştırma ve geliştirme disiplinler arası olacaktır, teknolojiyi kullanarak büyük miktarlarda birbiriyle ilişkili verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini gerektirecek ve bilim adamları ve politikacıları hem bilimsel hem de sosyal sonuçları olan karmaşık sorunlara dahil edecektir.

Buna paralel olarak, gerçek dünya enerji-çevre bağlantısı, K-16 sürekliliği boyunca fen ve matematik eğitiminde itici bir güç olmalıdır. Böyle bir vurgu, bilinçli kararlar verebilen ve bilim ve matematikle ilgili kariyerlerinde fırsatlara sahip, angaje ve eğitimli demokratik vatandaşlarla sonuçlanacaktır.

Böyle bir geleceği desteklemek için yenilikçi ve duyarlı bir doktora yapmak istiyoruz. enerji ve çevre eğitimine vurgu yapan fen eğitimi ve matematik eğitimi programları: matematik ve bilimdeki ilgili bağlamlardaki karmaşıklık ve belirsizlik kavramlarını K-12 sınıfına entegre etmede lider olan öğretmen eğitimcileri geliştirir.

Önemli araştırma sorusunu ele alan üst düzey araştırmacılar geliştirir: K-12 öğrencilerinin matematik ve bilimdeki karmaşıklık ve belirsizlik konularında esnek bir kavramsal anlayış geliştirmek için bilişsel kapasitesi nedir?

Bunu başarmak için, matematik eğitimi ve fen eğitimi lisansüstü öğrencilerinin, enerji ve çevre bilimlerinde uzmanlık geliştirmek için matematikçiler ve bilim adamlarıyla birlikte çıraklık yaptıkları bir dizi dersden oluşan bir enerji-çevreyle ilişkili ders dizisi oluşturacağız.

Bu soydaştaki yüksek lisans öğrencileri, K-12 seviyelerinde sınıfa entegrasyonunu inceleyebilmeleri için enerji-çevre bağını ele alan son teknoloji bilimde uzmanlık geliştirecekler. Bu alandaki problemler, büyük veri setlerinin toplanması ve analizi, tahmin yapmak için bu veri setlerinin modellenmesi ve politika kararlarını belirlemek için bilim ve politikadan kaynakların entegre edilmesinde uzmanlığı destekleyen entegre bir bilim ve matematik yaklaşımı gerektirir.

Matematikte belirsizlik
Belirsizlik ne demek
Belirsizlik duygusu
Belirsizlik diğer adı
Belirsizlik Felsefesi
Belirsizlik tdk
Belirsizlik ekşi
Belirsizlik Nedir felsefe

Haub Çevre ve Doğal Kaynaklar Okulu (HENR – çevrede politika sorunları), Enerji Kaynakları Okulu (SER – enerji sorunları ve alternatif enerji kaynakları üzerine araştırma) ve Ekoloji Programı (PiE – enerjinin çeşitli ekolojik yönleri üzerine uzmanlık geliştirme) University of Wyoming, enerji ve çevre etkileşiminde mentorluk ve işbirliğine dayalı araştırma fırsatları sağlamak için ortak olacaktır.

Özel seminerler, enerji ve çevre araştırmalarının K-12 sınıflarını nasıl etkilemesi gerektiği ve etkileyebileceği konularını keşfetmek için lisansüstü öğrencileri eğitim ve bilim fakültesi ile bir araya getirecek. Fen / matematik içeriği ile fen / matematik eğitimi arasında köprü kuran yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesine yardımcı olmak için yukarıdaki kuruluşlardan fon aranacaktır.

Anaokulundan lisans düzeyine kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) sınıflarına enerji-çevre bağlantısı ile nüfuz etmek, eğitim sisteminde önemli değişiklikler gerektirecektir.

Bu değişiklik, farklı sınıf seviyelerine uygun müfredatın oluşturulmasını, öğrencilerin kavramsal anlayışlarını ölçen özgün değerlendirme görevlerini, öğretmenlerin müfredatı anlamlı şekillerde hayata geçirmesini sağlayan içeriğe dayalı mesleki gelişimi ve çocukların bilişsel gelişimine saygı göstererek araştırma yapmayı içermelidir. Karmaşıklık ve belirsizlik konularına ilişkindir.

Doktora programlar, gelecekteki bu ihtiyaçları karşılamak için akademik ve deneysel olarak hazırlanan geleceğin matematik eğitmenlerini ve fen eğitimcilerini yetiştirecektir.

SÜRÜŞ TEMALARI OLARAK KARMAŞIKLIK VE BELİRSİZLİK

Enerji ve Çevre Sürücüsü, Doktora derecesini yönlendiren ana temalar için bir bağlam sağlar. program: karmaşıklık ve belirsizlik. Enerji ve çevre araştırmaları, Wyoming Üniversitesi’ndeki fakülte genelinde iki benzersiz gücü temsil eder, bu nedenle programlarımız için bir bağlam olarak doğal bir seçimdir.

Bağlam, bir üniversitenin güçlü yönlerine bağlı olarak biraz farklılık gösterse de, karmaşıklık ve belirsizlik temaları, doktora için evrensel itici güçler olabilir. matematik eğitimi ve fen eğitimi programları. Bu temalar, doğal olarak büyük veritabanı analizi ve modellemesi gibi hesaplama bilimi konularının yanı sıra teknolojinin veri toplama, görselleştirme ve veri analizi alanındaki etkisine odaklanmaya götürür.

Lisansüstü öğrenciler, matematik ve bilimdeki karmaşıklığı, belirsizliği, modellemeyi ve ölçeği araştıran öğrencilerin gelişimsel yönlerini araştıracaklardır. Bilgi toplamanın, bu bilgiyi temsil etmenin ve modellemenin, teknolojik araçları kullanarak analiz etmenin ve bir belirsizlik seviyesi olduğunda karar vermenin gelişimsel yönleri nelerdir? K-16 sınıf seviyelerinde karmaşıklık ve belirsizlik için uygun gelişim seviyeleri ve öğrenme yörüngesi nelerdir?

KARMAŞIKLIK:

Neden bir sürücü olarak karmaşıklık? Enerji-çevre bağı, sürekli değişen ve birbirleriyle etkileşime giren bilimsel, sosyal ve politik unsurlar da dahil olmak üzere bir dizi farklı ve bağımsız aracıya sahip doğrusal olmayan karmaşık bir adaptif sistemdir. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel zorluklar, aşırı olaylara yol açan önemli dalgalanmalar yoluyla doğrusal olmayan tepki, uzun menzilli korelasyon ve dengesizlik sergiliyor.

Karmaşıklık bilimi, bu tür karmaşık uyarlanabilir sistemleri incelemek için teorik bir çerçeve sağlar. Karmaşık sistemler doğrusal değildir, yani küçük bir tedirginlik büyük bir etkiye (kelebek etkisi), orantılı bir etkiye veya hiç etkiye neden olmayabilir. Karmaşık sistemler dengeden uzak oldukları için açıktır, ancak zamanla gelecekteki durumları etkileyebilecek şekillerde değişirler ve bu nedenle ortaya çıkan fenomenler üretebilirler.

Doktora program, öğrencilerin doğal dünyayı, karmaşık bir sistemi parçalara ayırarak ve bileşenleri inceleyerek anlaşıldığı, makine benzeri indirgemeci bir bakış açısıyla görmekten, sürekli olarak bir dizi farklı ve bağımsız bileşenin bulunduğu karmaşık bir bilim görüşüne geçmesini sağlamaya çalışacaktır. birbirleriyle değişmek ve etkileşim kurmak gerekir.

Yalnızca enerji ve çevrenin bileşenlerini izole bir şekilde incelemek, bütünün eksik bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Karmaşıklık bilimi, problem çözmedeki doğal eğilimin problemi parçalara ayırma ve daha basit bir problemi çözme eğiliminin karmaşık problemler için yeterli olmadığını öne sürer. Karmaşık sorunları çözmek için daha iyi bir yaklaşım, birden çok yaklaşım uygulamak ve ardından zaman ve dikkati en iyi çalışan şeylere doğru kademeli olarak kaydırmaktır.

 

Scroll Up