BULGULARIN RAPORLANMASI – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

BULGULARIN RAPORLANMASI – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

10 Mart 2021 Araştırma raporu nasıl yazılır Araştırma raporunun yöntem kısmı Bilimsel araştırma rapor yazım kuralları 0
Bilimsel Perspektif – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Veri azaltma, ham verileri seçme, odaklanma ve soyutlama sürecidir (bu konu hakkında sadece bir dakika içinde daha fazlası). Araştırmacının öncelikle kodların nasıl geliştirildiğini açıklaması gerekir. Kodlar, nitel metindeki analiz birimlerine verilen anlamlı etiketleri ifade eder.

Analiz başlamadan önce (a priori), veri analizi sürecinde (ortaya çıkan veya temelli kodlama) veya sonra (a posteriori) geliştirilerek araştırmacı tarafından tanımlanabilirler. Üç kodlama stratejisinin bir kombinasyonu yaygındır.

Üç tür kodlama vardır: açık, eksenel ve seçici. Açık kodlama, fenomenleri etiketlemeyi ve verilerden kategoriler geliştirmeyi içerir. Eksenel kodlama, araştırmacı kategoriler arasında bağlantı kurduğunda gerçekleşir. Son olarak, seçici kodlama, araştırmacının verileri düzenlemek için hikayeyi veya kapsayıcı temaları bulmasıdır.

Veri organizasyonu, araştırmacı, bulgular için genel açıklamalar yapmaya başlamak için indirgenmiş verileri düzenlediğinde gerçekleşir. Bu, verilerde ne olduğunu açıklamak veya özetlemek için açıklayıcı kodlamayı ve araştırmacının düşüncelerine ve verilerin analizine dayalı analitik (veya teorik) kodlamayı içerecektir.

Nitel analizdeki üçüncü genel unsur, araştırmacı önceki analiz adımlarına dayanarak sonuçlar çıkardığında ortaya çıkan veri açıklama ve doğrulamadır. Bu son adım, yukarıda belirtilen şeffaf ve güvenilir veri analizi prosedürlerine dayalı olarak bulguların yazılmasına yol açar.

Birçok farklı nitel araştırma türünde kullanılan birkaç ortak analitik stratejiden bahsetmeye değer. Örneğin, sabit karşılaştırma yöntemi, Glaser ve Strauss (1967) ile temelli teoriden ortaya çıktı. İlkesi basittir – araştırmacı, benzerlikleri ve farklılıkları aramak için sürekli olarak yeni verileri eski verilerle karşılaştırır, bu nedenle artık temelli teorinin ötesinde tüm tasarım türlerine uygulanmaktadır.

Bilimsel araştırma ve rapor Yazma
Araştırma yöntem ve bulguları
Araştırma raporunun bölümleri
Araştırma rapor örnekleri pdf
Bilimsel araştırma rapor yazım kuralları
Araştırma raporunun yöntem kısmı
Araştırma raporu nasıl yazılır
Araştırmanın içeriği Nedir

İçerik analizi, nitel verileri tanımlamanın ve nicelleştirmenin objektif bir yöntemidir. Genellikle belgelerde kullanılır. Kodlama kategorilerinin sıklığını ve yüzdelerini açıklamak ve nitel verileri saymak veya nicelleştirmek için yararlı bir araç olabilir. Nitel bir analizde sayıları bildirmek için birçok iyi neden vardır.

Belgenin ilk okunması sırasında kaç tane kodlama kategorisi vardı? Bu kategoriler nasıl konsolide edildi? Araştırmacı bir davranışı ne sıklıkla gözlemledi? Nitel veri analizi süreciyle ilgili bazı tanımlayıcı istatistikleri uygun şekilde dahil etmeyi düşünün.

Tematik analiz, araştırmacının verilerden kodları soyutlamasına ve daha sonra ‘benzerle benzer’ yerleştirerek çalışmanın fenomenini açıklamak için bir dizi tema oluşturmasına olanak tanır (Morse ve Field 1995). Verilerdeki modeller, anlamlı bir etiket veya kodla gruplandırılmış kategorilere yerleştirilir.

Bu, insan deneyimi ile ilgili olarak verileri anlamaya çalışan araştırmacılar tarafından kullanılan yaygın bir analitik uygulamadır. Kodlardan temalara geçiş, soyutlama yoluyla analizi içerir.

Soyutlama, verilerin kodlanması ve sınıflandırılması yoluyla verilerin genel tanımlarının toplanması sürecidir. Kodlamayla ilişkili içerik-karakteristik kelimelere dayalı olarak ortaya çıkan hiyerarşik bir başlık ve kategori sırası olacaktır. Alt kategoriler alt temalarla geliştirilir.

Nitel veriler, hiyerarşiler, ağlar, taksonomiler, tablolar, çapraz tablolar (nitel verilerin nicelleştirilmesine dayalı olarak) veya görsel gösterimler kullanılarak organize edilebilir. Bu soyutlama sürecini yazılı olarak açıklayın. Süreci görüntülemek için bir sınıflandırma matrisi veya şekillerin kullanılması bu bölümde yardımcı olacaktır.

Anlatı analizi, araştırmacının, insanların anlattıkları hikayeleri, deneyimlerinin karmaşıklığını anlamak için kullanmasına olanak tanır. Adayın, “hikayeli bilgi” yaratmak için, katılımcıların yaşamlarındaki belirli bir zamana, olaya veya tarihin bir parçasına ilişkin kişisel geçmiş deneyimlerini anlamlandırması gerekecektir.

Anlatıların analizini anlatı analizi olarak karıştırmayın. Bir araştırmacı benzerlikleri ve farklılıkları aramak için bir hikayeyi diğeriyle karşılaştırmak istediğinde, sürekli karşılaştırma yöntemini kullanır. Anlatı analizi, araştırmacının teorik çerçeveye dayalı olarak katılımcının durumuna ilişkin yeni bir anlayış sağlayan bir hikaye oluşturmasını gerektirir.

Bu nitel veri analizi tekniklerinden herhangi biriyle, araştırmacılar kalem ve işaretleyicilerle, Post-it notlarıyla, not kartlarındaki metni kesip ve temaları yapıştırarak veya “uzun masa” yöntemi gibi eski moda geleneklerle (örn. , her şeyi bir masanın üzerine yayarak).

Microsoft Word de her zaman popüler bir seçenektir. Bilgisayar destekli nitel veri analiz yazılımı (CAQDAS), adaylar teknolojide daha bilgili hale geldikçe daha sık kullanılır. Elektronik olarak toplanan verilerde özellikle yararlı olabilir. Popüler programlar arasında ATLAS / ti, NVivo ve NUD * IST bulunur. Weft QDA gibi Açık Kaynak yazılım programları düşünülebilir. Bu bölümün sonunda kara kutu kalmaması için kullanılan gerçek analiz tekniklerini tanımladığınızdan emin olun.

KALİTATİF BULGULARIN RAPORLANMASI

Nitel araştırmanın ortaya çıkan doğası göz önüne alındığında, nitel bulguları yazmak için standart bir formatın olmaması şaşırtıcı olmamalıdır. Farklı niteliksel sorgulama türlerinin her biri için, kişinin çalışma alanındaki dergi makalelerini ve tezlerini gözden geçirerek örnekler bulunabilir.

Her bir metodoloji ve analiz planı türü için yazar kaynakları, terminolojisi ve tanımları oldukça tutarlı temalara sahiptir. Adaylar, yazı yazarken temel araştırma literatürü kaynaklarına atıfta bulunarak kalitatif büyüklerin izinden gitmelidir. Nitel verileri tartışırken uygun araştırma terimlerini kullanma ihtiyacına dikkat edin. Bunlar her zaman sonuç olarak değil, bulgu olarak yazılır. Bazı komite üyeleri bu ayrıntılara duyarlıdır.

Nitel rapor kaçınılmaz olarak verilerin nasıl yönetildiğine, kodlandığına, kategorilere ayrıldığına, azaltıldığına ve yorumlandığına dair bir açıklama içerecektir. Parçalarının ayrıntılı analizini sağlamadan önce bir bütün olarak verilerin genel tanımlarına ihtiyaç vardır. Aday, verilerin güvenilirliğini göstermenin bir yolu olarak bulguların kanıtlarını göstermelidir. Bu bölümü yazmanın zorluğu, adayın ne kadar kanıt sunacağına karar vermesidir. Neleri dahil edeceğiniz ve neleri hariç tutacağınız konusunda karar vermek, geliştirilecek bilimsel bir beceridir.

Patton, yazılı analizin bilgilerin açıklamasını yönetilebilir bir şekilde düzenlemesi gerektiğini bildiriyor. “Açıklama, yoruma götüren analiz için iskelet çerçevesini sağlar”. İlk açıklamaya bakmanın bir başka yolu da maraton yarış pisti haritasıdır. Bu harita, koşu için önemli yolları ve yönleri tanımlar, ancak koşucuya arazi veya rotada gerçek deneyimin ne olacağı hakkında ayrıntılar sunmaz. Bu detaylar daha sonra gelecek.