Ampirik Genellemeler

Bulgularınızı Sunmak – Doktora Tezi – Tez Nasıl Yazılır?– Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Doktora öğrencileri sıklıkla verilerini analiz etmekle bulgularının ne olduğunu belirlemek arasında “gidip geldiklerini” fark ederler. Bu süreç özellikle hipotez üreten araştırma çalışmaları yapanlar için önemlidir. Araştırmacı verilerden bazı genellemeler yapmaya başladığında, bir hipoteze doğru ilerledikçe, ortaya çıkan hipotezin doğrulanması için bu verilere geri dönecektir. Bu senaryoda, veri analizi ve yorumlanması, bir madalyonun iki yüzü veya…
Devamı


11 Ocak 2021 0