Kaynak Dağıtımı  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Disiplinlerdeki Araştırma – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Tartışma Bu çalışmanın ana bulguları, İzlanda Ulusal Üniversitesi’ndeki eğitimlerinde İngilizce kullanan öğrencilerin bazı öğrenme deneyimlerini ortaya çıkarmak olmuştur. Öğrencilerin öğrenme girdileri çıktılarıyla aynı dilde olmadığında ve öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirildiği dilde olmadığında eşzamanlı paralel kod kullanımı terimini tanıttık.  Bu, bu durumu paralel dilden ayırt etmek içindir, çünkü burada dil kullanımı, L1’den farklı bir dil kullanmak isteğe…
Devamı


4 Şubat 2022 0