Öğrenci Modeli  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Estonya’da Eğitim – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Estonya’da Eğitim ve Eğitime Yönelik Tutumlar Eğitim, modern toplumlarda sosyo-ekonomik başarının en önemli belirleyicilerinden biridir, ancak eğitim eşitsizliği önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, halkın eğitimin değerine yönelik tutumlarına ve Estonya’da eğitime erişim fırsatlarına ilişkin görüşlere bakmaktı. Estonya Sosyal Eşitlik ve Eşitsizlik Çalışmasından (2010) elde edilen verileri kullanarak, mevcut çalışmanın bulguları…
Devamı


14 Ekim 2021 0