Araştırma Kategorileri

İdeal Okul – Okul Devrimi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Devrim sadece maliyetlerin yüksekten düşüğe kaymasıyla ilgili değil. Aynı zamanda faydalardaki bir değişimle de ilgilidir: ebeveynler ve öğrenciler için olumlu, öğretmenler ve yöneticiler için olumsuz. Anlatım yöntemi gelenekseldir. Eski Mısır’a kadar uzanır. Yerini Gutenberg’in matbaası alabilirdi. Ancak, ders verme yönteminin sahip olduğu okuryazar seçkinler üzerindeki muazzam baskı kırılmadı. Öğretmenler, kürsülerin arkasında durmuş, olabildiğince hızlı yazan…
Devamı


3 Haziran 2021 0