Iraksak Geçerlilik – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Biyografik Bağlamsallaştırma – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

MEÖ Araştırması: Biyografik Bağlamsallaştırılmış Bir Süreç Olarak Geçişler Bir çalışma nesnesi olarak MEÖ’ye, konumlandıkları disipline bağlı olarak farklı unsurlara odaklanan çeşitli perspektiflerden yaklaşılabilir. İçinde bulunduğumuz akademik bağlamdan, Marhuenda Fluixá, Salvà Mut, Navas üzerine genişlerken, geçiş sürecini ve farklı disiplin alanlarından insanların biyografileri üzerindeki etkilerini ele alan en az üç araştırma dizisi belirleyebiliriz.  Bu satırlar, yetişkin…
Devamı


28 Temmuz 2021 0