İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

İnovasyon – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Araştırmaya Dayalı Öğretim Arka plan raporu, “tüm yükseköğretim eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim ilkesinin” 1990’larda tanıtıldığını ve “akademik özerkliğin, öğretimin araştırma faaliyetlerine dayandırılması ve araştırma ile öğretim arasındaki bağlantıların güçlü olması gerekliliği ile sınırlandırıldığını belirtmektedir. ”. Araştırmaya dayalı öğretime katılma ihtiyacı, her tür kurumdaki personel tarafından bizimle birlikte gündeme getirildi. Genel yorum, tüm akademik personelin öncü…
Devamı


3 Aralık 2021 0