Üreten Teori

Katılımcı Motivasyonu – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Katılımcılar Gelecekteki hareketlilik faaliyetlerinden emin olmayan NArFU anket katılımcılarından, bir dışlama gerekçeleri listesinden seçim yapmaları istendi. Sonuçlar (yanıtların yüzdesi) şemada sunulmuştur. “Yabancı dil bilgisinin olmaması” (%70) ve “Uluslararası deneyim ihtiyacının olmaması” (%24) hareketlilik sürecinden kendini dışlamanın önde gelen nedenleridir. Yetersiz yabancı dil yeterliliği (finansal kısıtlamalar veya kişinin ailesini ve arkadaşlarını terk etme korkuları ile birlikte,…
Devamı


23 Aralık 2021 0