Araştırma Gözlemleri

Matematiksel Metinler – Almanya’da Okullar ve Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Matematiksel Metinler Schreiberin’e (muhtemelen kendi başlarına katip olmalarına rağmen, büyük olasılıkla katiplerin eşleri ve evli katiplere yapılan sık atıfların doğruladığı gibi, katipler artık yalnızca din adamları arasından gelmiyordu. Örneğin, 1394-95’te şehir, kızının evliliği onuruna şehir yazıcısına on altı pound ödedi. Şehir, on dördüncü ve on beşinci yüzyılın sonlarından steuerschreibern, wachtsschreibern, umgeltschreibern ve Stuhlschreiber’e sayısız ödeme…
Devamı


19 Haziran 2021 0