Teorik Örnekleme Yönleri

Konfor Bölgesinin Ötesine Geçmek – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitmenlerin, sadece dünyada rastgele karşılaştırmalar yapan bireyler olmadıkları gerçeğinin farkına varmaları gerekir. Gerçekte, kendilerini böyle anlasalar da algılamasalar da, grup üyeliğiyle işaretlenirler. Örneğin beyazlar, tarihsel olarak ırklaştırılmış diğerlerini olumsuz olarak değerlendirmek için referans olarak kullanılan bir kategoriye üyelikle işaretlenir. Kesinlikle, kimlikleri ve referans noktalarını şekillendiren bu sosyal işaretler, çok sıklıkla kabul görmez veya evrensel /…
Devamı


15 Mayıs 2021 0