Eğitim Bilimi – Almanya’da Eğitimin Değerlendirilmesi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitim Bilimi – Almanya’da Eğitimin Değerlendirilmesi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

1 Temmuz 2021 Eğitim bilimi bulmaca Sözlüğü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Bilimleri hangi bölümleri kapsar Eğitim bilimleri Nelerdir 0
Araştırmadan Ne Öğreniyoruz? – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Kısaca Üniversite Kavramları

Glotz gibi, Readings (1996) de 20. yüzyılın sonundaki üniversite anlayışını tartışıyor ve çevreyi toplumun standarttan uzaklaştığı bir çevre olarak tanımlayarak, bize bugün üniversitenin ne olduğuna dair ilginç bir fikir verdi. Alman Humboldtçu fikri kastettiği ‘modern’ üniversite kavramını, kendini aşmış ve bu nedenle ‘tarih sonrası’ hale gelen bir şeydir.

Üniversitenin, insan bilimlerinin hem kaynağı hem de hedefi olarak kültür anlayışını kaybettiğini savunuyor. Bu durum karamsar gibi görünse ve bu nosyonla tartışılabilse de, yükseköğretimdeki bu değişen statü ve hızlı gelişmeler zemininde kalite güvencesinin doğuşunu dikkate almak gerekir.

Barnett (2000), toplumun daha tüketici odaklı hale gelmesi ve genel olarak profesyonellere ve standartlara olan inancını giderek kaybetmesi nedeniyle, üniversitelerin bugün kendilerini içinde buldukları çağın ‘süper karmaşık’ olduğunu belirten ilk kişidir. 

İngiliz kamuoyunda politikacıları ve vergi taleplerine ilişkin etik kuralları ile mevcut kamu hayal kırıklığı buna bir örnektir. Hükümetler ve toplum genel olarak bir üniversitenin başarması gerektiğine inandıkları şeylere yeni beklentiler yükledikçe, üniversitenin rolü kaçınılmaz olarak değişmektedir.

Sonuç olarak, yüksek öğrenim alanındaki her şey ve herkes yakından inceleme altına alınmaktadır. Brint (1994), dış (genellikle piyasa) güçlerin üniversite içinde neyin yapılıp neyin yapılamayacağını giderek daha fazla dikte etmesi nedeniyle özerkliğin erozyona uğraması üzerine yorum yapmıştır.

Bir üniversitenin ne olduğuna veya ne yapması gerektiğine dair anlayışımız ne olursa olsun, bireylerin bilgi edinme ve bilinenleri daha fazla geliştirme arayışında özerk olarak ve başkalarıyla işbirliği içinde faaliyet gösterdiği bir yer olmaya devam edecek gibi görünüyor. Liderleri, genellikle herhangi bir doğrudan yönetim eğitimi almadan ek yönetim görevleri üstlenen, kendi başlarına akademik uzmanlardır.

Bu genellikle, bölüm müdürleri veya diğer benzer roller gibi pozisyonlarda iş başında edinilmiş olacaktır. Akademi, standartları korumak veya gerektiğinde bunları geliştirmek için belirlemek, beslemek ve teşvik etmek, liderliğinin görevi olan çok çeşitli disiplinleri, bakış açılarını ve hatta yetenekleri kapsar.

Ouichi’nin (1979) örgütlerin ‘hedeflerine doğru ilerlemek için nasıl yönetilebileceğini’ analiz etmek için kavramsal çerçevesini genişleten Frackmann (1992), üniversitelerin dış bürokrasi tarafından giderek daha fazla izlenen klan benzeri yapılardan oluştuğu sonucuna varır, bu da bir risk faktörüdür. çünkü dış kontrol mekanizmaları, inceledikleri şeyin doğuştan gelen kültürlerini anlayamayabilir.

Kalite tanımlarını tartışmadan ve kalite güvencesinin Alman yüksek öğrenimini nasıl etkilediğini incelemeden önce, bu nedenle, bu çalışmanın merkezinde değerlendirmenin gömülü olduğu belirli Eğitim Bilimleri disiplinine bakalım.

Eğitim bilimi Nedir
Eğitim bilimleri Nelerdir
Eğitim Bilimleri Konuları
Eğitim bilimi bulmaca Sözlüğü
Eğitim Bilimleri dersleri
Bilimsel eğitim nedir
Eğitim Bilimleri hangi bölümleri kapsar
Eğitim Bilimleri Bölümü

Alman Yüksek Öğretiminde Eğitim Bilimi

Almanya’da Eğitim Bilimi, tarihsel olarak, temel öneme sahip iki disiplin olan felsefe ve psikoloji alanlarından köken alıyor. Almanya’da öğretmen yetiştirme kursları alan veya Eğitimi başlı başına bir ders olarak alan toplam öğrenci sayısına bakarsak, Eğitim en büyük üçüncü derstir ve çok sayıda öğrenci öğretmenlik kurslarına kayıtlıdır. 

Ana farklı okul türlerinden herhangi birinde (örn. ortaokul, özel ihtiyaçlar, Haupt- veya Realschule, Gymnasium)4 öğretmen olarak kalifiye olmak için devlet sınavına (Staatsexamen) girebilirler. İlk devlet sınavı tamamlandıktan sonra, Lehramt (öğretmenlik) adayları, çoğu okullarda öğretmenlik uygulaması için harcanan öğretmenlik seminerlerinde iki yıl daha stajyer öğretmen (Referendare) olarak geçirirler.

Bu dönem, öğretmenlerin devlet memuru olması nedeniyle adaylara memur statüsüne atanmaları için başvurma hakkı veren ikinci devlet sınavıyla sona erer.

Staatsexamen türüne bağlı olarak, örn. öğrenci Haupt- veya Realschule veya Gymnasium’da öğretmenlik yapmaya hazırlanıyorsa, pedagoji konusundaki özel bilgisinin kapsamı önemli ölçüde değişecektir. Gymnasium’da çalışacak olanlar iki akademik konuda daha derin bilgiye sahip olacaklar ve pedagojiye daha az odaklanacaklar, Hauptschule için olanlar ise çok daha geniş bir konu yelpazesine hitap edecek.

İlköğretim ve özel ihtiyaçlar gibi diğer alanlarda çalışmak için okuyanlar daha da farklı alan bilgisine sahip olacaklardır. Örneğin özel ihtiyaçlar kendi içinde çok geniş bir alandır; kör, sağır, dilsiz ve çeşitli sendromlara sahip olanları eğitenleri kapsar.

Aynı zamanda, konuşma veya hareket vb. gibi doğal olarak kabul edilen çeşitli yetenekleri yeniden öğrenmesi gereken, kaza veya hastalıklardan iyileşen kişilerin eğitimini de içerir. Baden-Württemberg hariç, Almanya genelinde Eğitim Bilimleri artık üniversitelerde öğretilmektedir. Gymnasium dışındaki öğretmenlerin eğitiminin hala öğretmen eğitim kolejleri (Pädagogische Hochschulen) tarafından yürütüldüğü yerdir.

Uzmanlık alanları çeşitlidir ve bu nedenle belirli bir alanda çalışan bir profesör, başka bir alandaki araştırma, literatür veya uluslararası eğilimler hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayabilir.

Öğretmen olmak istemeyenler, yakın zamana kadar, genellikle oldukça teorik olan Diploma veya Yüksek Lisans sınavlarına girmişlerdir. Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri artık eski sistemin yerini alacak şekilde tanıtıldı.

Bu nedenle disiplin, yalnızca çok sayıda öğrenciyi değil, aynı zamanda bir dizi başka konuyu ve farklı uzmanlık alanlarını da kapsar. Öğrencilerin başka bir disiplinden lisansüstü düzeyde Eğitim Bilimlerine girmeleri nadirdir, bu durum Birleşik Krallık’ta çok sayıda başka disiplinden Eğitim Bilimleri lisansüstü eğitimlerine giren çok sayıda öğrenciye taban tabana zıttır.

Disiplin Kolb (1981) tarafından “somut-aktif” (yumuşak uygulamalı) olarak kategorize edilmiştir; bununla, araştırmanın ağırlıklı olarak “katı” ampirik kanıtlardan ziyade yorumlamaya dayandığını kastetmiştir.

Bugün bu yorumla tartışabilsek de, 20. yüzyılın başında Alman Eğitim Bilimi, bakış açısında yüksek uluslararası prestij ve hermenötik olan bir disiplin olan felsefeye dayanıyordu.

Eğitim Bilimi, gelişimi açısından ilginç bir evrim geçirmiştir; bu, günümüzde statü bakımından yüksek olarak kabul edilen daha ampirik temelli (zor) araştırmalardan, hermenötik (yumuşak) ve bu nedenle görünüşte hermenötik (yumuşak) olana doğru sayısız dalgalanmalar gören ilginç bir evrim geçirmiştir. statüsünde daha düşüktür.

Eğitimciler arasındaki tartışma bugüne kadar devam ediyor ve bunun, bu vaka incelemesindeki uzmanların çalışmalarında yankılandığını göreceğiz. Genel olarak, Eğitim Bilimlerinin statüsünün matematik veya doğa bilimleri gibi katı saf alanlardaki derslerden daha düşük olduğunu söylemek adil görünüyor.

Bu nedenle, statüyü yükseltmek için nicel nitelikteki ampirik çalışmayla meşgul olmak arzu edilir görülmektedir. Bazıları bunun da eleştiriye açık olduğunu ileri sürmüşlerdir, çünkü “bilim, şu ana kadar hepimizin bildiği gibi, bilim adamlarının bize inandırdığı kadar temiz, basit ve prosedürel değildir”.

Şimdi, hem genel olarak hem de özel olarak Almanya’da yüksek öğretimde “kalite”nin nasıl görüldüğünü ve zaman içinde geliştiğini görmek için Eğitim Bilimi disiplininden dönelim.