Eğitimsel Genişlemenin Niteliksel Etkileri – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitimsel Genişlemenin Niteliksel Etkileri – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

26 Nisan 2022 Küresel eğitim NEDİR Küresel eğitimin amaçları Küreselleşmenin eğitim etkisi 0
Iraksak Geçerlilik – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

8 + 4 + 4

1984’ün başlarında hükümet, Çalışma Grubu’nun ilköğretimle ilgili tavsiyelerini uygulamak için harekete geçti. Uzun yıllardır ilköğretimde yapılacak herhangi bir revizyonun 1976’da Ulusal Eğitim Amaçları ve Politikaları Komitesi (NCEOP) tarafından önerilen iki aşamalı, dokuz yıllık program doğrultusunda olacağını varsaymış olan Eğitim Bakanlığı yetkililerine şimdi soru soruldu. oryantasyonda daha mesleki olan sekiz yıllık bir program için hazırlık yapmak. Müfredat etkileri konusunda Bakanlığın görev gücü şunları tavsiye etti:

Anadil, İngilizce ve Kiswahili dillerinin öğretilmesi yoluyla iletişim becerilerinin (okuryazarlık) gelişmesine yol açması gereken bir yapı. Matematik öğretimi yoluyla aritmetik gelişimi, bütünleşik bilim öğretimi ile bilimsel bakış açısının gelişimi yapılacaktır.

Sosyal ve kültürel bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi ve kazanılması, sosyal bilgiler, din eğitimi, müzik ve beden eğitimi öğretimi yoluyla yapılacaktır. Sanat, zanaat ve ev bilimi, pratik bilgi ve beceriler sağlayacaktır.

Çoğu ilkokulda eğitimlerini sonlandıracak olan öğrencileri kırsal kesimde serbest meslek sahibi olmaya hazırlamak için Kiswahili ve pratik derslere daha fazla önem verilecektir. Yeni müfredat ve metinler geliştirilmeli ve öğretmenler bunları kullanmak için eğitilmelidir. Daha fazla öğretmenin istihdam edilmesi ve hizmet öncesi öğretmen eğitimi olanaklarının genişletilmesi gerekecektir. Son olarak, sekizinci yılda öğrenciler için bazıları pratik konuları öğretmek için donatılmış yeni sınıflar inşa edilmelidir.

Bakanlık, tüm bunların ne kadara mal olacağını belirlemek için başka bir görev gücü oluşturdu. 1983’ün sonlarında sunulan raporunda, hükümetin amaçladığı gibi 1984’te 8 4-4 + 4 reformunun uygulanmasında dikkatli ve kademeli olunması çağrısında bulunuldu.

Rapor, “mevcut (eğitim) sistemi sürdürmenin maliyetinin ulusal bütçenin yaklaşık %26’sını temsil ettiği” gözlemiyle başladı. Görev gücü, 13.000’den fazla (13.289) Standart VIII sınıfının oluşturulması gerektiğini ve birçok yeni öğretmenin istihdam edilmesi, sınıfların donatılması ve ilave 437.330 öğrenciye ücretsiz süt sağlanması gerektiğini tahmin etti.

Toplam maliyet: Ksh. 439.039.516./(3.337.000$). Ekipman maliyetlerinin bir kısmı yerel topluluklara kaydırılabilir ve bu da sınıf inşaat maliyetine katkıda bulunacaktır. Yine de hükümete yapılan tasarrufların toplamın dörtte birinden az olacağı tahmin ediliyordu.

Görev gücü, sekiz yıllık programın eğitimli öğretmenlerin mevcudiyeti üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. 1983’te ilköğretim düzeyindeki “öğretim stokunun” yaklaşık üçte ikisi, tipik olarak Ο düzeyindeki çalışmaların tamamlanmasının ötesinde bir veya iki yıllık eğitimle kalifiyeydi. Programın uygulanması, ilkokullardaki eğitimli öğretmenlerin oranını artırmada kaydedilen ilerlemeyi geriletecektir.

Orta ve yüksek öğretim için sonuçları incelemek üzere kurulan diğer komitelerin raporları, hükümetin 1984’teki uygulama planlarına pek az cesaret verdi. Ancak, görevleri, 8 + 4 + 4’ün uygulanıp uygulanmayacağını veya ne zaman uygulanacağını belirlemek değildi. 

Reformla ilgili şüpheler, 1983’ün sonlarında ve 1984’ün başlarında İngiliz basınında çıkan eğitimle ilgili makalelerde giderek daha az dolaylı olarak ifade edildi. Şubat 1984’te, Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı hükümetin 8 + 4 + ile devam etme kararlılığını yinelediler.  4 planı ve “bunun hakkında daha fazla tartışma olmaması gerektiği” konusunda uyardı.

Bu sorun çözüldü, Kenya Eğitim Enstitüsüne Standart VII ve VIII için yeni bir müfredat hazırlama talimatı verildi (bir aydan kısa sürede) ve bölge eğitim görevlileri ve okul yetkilileri, yeni Standart VIII sınıflarının hazır olmasını sağlamaktan sorumlu hale getirildi.


Küresel eğitimin amaçları
Küreselleşmenin eğitime olumlu ve olumsuz etkileri
Küreselleşmenin eğitime etkisi
Küreselleşme ve eğitim makale
Eğitim ve KALKINMA ilişkisi
Küreselleşmenin eğitime olumsuz etkileri
Küresel eğitim NEDİR
Küresel eğitim kurumları


Eğitimsel Genişlemenin Niteliksel Etkileri

Kenya hükümeti, okulların eğitimi bir yıl daha uzatmasını sağlamak için 18.000’den fazla eğitimsiz öğretmen istihdam etti. Öğretmenlerin düşük maaşlarının bir kısmını okul inşa fonlarına bağışlamalarını gerektirdi ve ebeveynleri sınıf inşaatı ve tefrişatı için önemli fedakarlıklar yapmaya zorladı.

Ebeveyn katkıları Ksh arasında değişir. İnşaat ve ekipman maliyetlerine, yerel toplulukların zenginliğine ve müdürlerin diğer kaynaklardan fon sağlama yeteneğine bağlı olarak çocuk başına 100-500 katkıda bulunur.

Öğretmenler, veliler ve daha büyük öğrenciler okul binasına dahil olmuştur. Kenya’nın belli başlı şehirleri ve kasabaları dışındaki çok az okul, sekiz yıllık program nihayet uygulamaya konduğunda, gerekli öğretim ve öğretim kaynaklarını bir araya getirmişti; Standart VII ve VIII ders kitapları bile ilk oturum için birçok kırsal okulda zamanında mevcut değildi.

Bağımsızlıktan bu yana ilkokula kayıt dört kat artarken, okul sayısı çok daha yavaş bir oranda arttı. 1984’ten önce öğretmen eğitiminde kaydedilen ilerlemeye rağmen, genişlemeye diğer öğretim koşullarında niteliksel bozulma eşlik etti. Yer ve tesis gereksinimlerinin ilk projeksiyonları, kayıtların iki katına veya üçe katlanmasını nadiren hesaba katar.

Okul yerleşkelerinde genellikle eğlence amaçlı kullanım ve tarım, el sanatları ve diğer teknik konuların öğretimi için alan yoktur. Okul yöneticileri, mevcut tesislerde kalsınlar ya da kalmasınlar, mümkün olduğunca çok öğrenciyi kabul etmeleri için ilçe eğitim görevlileri ve velilerin baskısı altındadır. Bu nedenle, ilkokul sınıfı başına kırk öğrencilik bakanlık normu, özellikle ana kentsel alanların dışında bulunan okullarda nadiren görülmektedir.

Sınıf inşaatı, anlaşılır bir şekilde, örneğin kalabalık, yetersiz aydınlatılmış sınıflardakine benzer koşullar altında gerçekleştirilmesi gereken ders planlama ve işaretleme ile ilgili çıkarımlar ile öğretim kadrosu odalarını destekleyecek tesislerin tamamlanmasına göre önceliğe de sahiptir.

Birçok ilköğretim okulunda, esas olarak önceki yıllardan atılan ders kitaplarının koleksiyonlarını, haritaları ve diğer materyalleri içeren küçük kütüphaneler veya depolar bulunur. Bunlar önemli öğretim kaynaklarıdır ve genellikle öğrencilerin kullanımına yönelik de değildir.

Öğretim kadrosuna ders programları ve ders kitapları dağıtılır; ebeveynler çocukları için metinleri Ksh karşılığında satın almalıdır. 10-60./kopya başına, toplamda Ksh kadar. İlkokul düzeyindeki öğrenciler için 400./(30$). Bu nedenle, öğrenciler nadiren ders kitaplarına sahip olurlar ve öğretmenlerin kendilerine sağladığı birkaç kopyayı da paylaşırlar.