Formel Teoriyi Keşfetmek

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Formel Teoriyi Keşfetmek

15 Temmuz 2023 Araştırmada evren ve örneklem örnekleri Makalede evren ve örneklem örnekleri 0
Teorik Örnekleme Derecesi

Teorik Örnekleme Derecesi

Teorik alaka için grup seçerken, örnekleme derecesi ile ilgili iki stratejik soru ortaya çıkar: Kişi kaç tane grup seçmelidir? Tek bir grupla ilgili ne dereceye kadar veri toplanmalı? Bu soruları yanıtlamak, teorik doygunluk, veri “dilim” ve teorik örneklemenin derinliği hakkında tartışmaları gerektirir.

Teorik Doygunluk

Daha önce de belirttiğimiz gibi, teoriyi keşfetmeye çalışan sosyolog, araştırmasının başında tüm çalışma boyunca kaç grup örnekleyeceğini söyleyemez; sadece sondaki grupları sayabilir. Çeşitli kategoriler için veriler genellikle tek bir gruptan toplandığından -her ne kadar belirli bir gruptaki veriler yalnızca bir kategori için toplanabilse de- sosyolog genellikle eski gruplardan veri toplamakla veya onlara geri dönmekle ve aynı zamanda yenilerini aramakla uğraşır. gruplar.

Böylece sürekli olarak çok sayıda grupla ve her birinin içindeki çok sayıda durumla uğraşır; teori üretmeye kendini kaptırırken, tüm bu grupları saymayı zor bulacaktır. (Bu durum, araştırmasında insanların çeşitli kategorilere dağıldığı doğrulama veya açıklama içeren araştırmacının durumuyla çelişir ve bu nedenle araştırmayı yöneten kanıt kurallarına göre örneklenecek grupların sayısını belirtmek zorundadır. güvenilir verilerin toplanması.)

Bununla birlikte, teoriye odaklanan araştırmalar sırasında bile, toplum bilimci, her teorik nokta için kaç tane grup örneklemesi gerektiğine sürekli olarak karar vermelidir. Bir kategoriyle ilgili farklı grupları örneklemenin ne zaman durdurulacağına karar verme kriteri, kategorinin teorik doygunluğudur.

Doygunluk, sosyoloğun kategorinin özelliklerini geliştirebileceği ek verilerin bulunmadığı anlamına gelir. Benzer örnekleri defalarca gördüğü için. Araştırmacı, bir kategorinin doymuş olduğundan ampirik olarak emin olur. Doygunluğun kategorideki mümkün olan en geniş veri aralığına dayandığından emin olmak için, veri çeşitliliğini olabildiğince genişleten grupları aramak için elinden geleni yapıyor.

Verilerin ortak toplanması ve analizi yoluyla teorik doygunluğa ulaşılır.’V’Bir kategori dolduğunda, diğer kategorilerle ilgili veriler için yeni gruplara gitmekten ve bu yeni kategorileri de doyurmaya çalışmaktan başka bir şey kalmaz. Doygunluk meydana geldiğinde, analist genellikle teorisindeki bazı boşlukların, özellikle ana kategorilerinde, tamamen olmasa da neredeyse yalan olduğunu görecektir.

Doygunluğa ulaşmaya çalışırken, bir kategoriyle ilgili veri çeşitlerini en üst düzeye çıkarmak için gruplarındaki farklılıkları en üst düzeye çıkarır ve böylece kategorinin mümkün olduğu kadar çok çeşitli özelliğini geliştirir. O halde doygunluğu belirleme kriterleri, verilerin ampirik sınırlarının, teorinin bütünleşmesi ve yoğunluğunun ve analistin teorik duyarlılığının bir kombinasyonudur.

Doygunluk, bir olayı bir grupta inceleyerek asla elde edilemez. Bir grubu inceleyerek kazanılan, olsa olsa bazı temel kategorileri ve bunların birkaç özelliğini keşfetmektir. Benzer grupların (veya birinci grup içindeki alt grupların) incelenmesinden birkaç kategori ve bunların özellikleri elde edilir.

Ama bu sadece bir teorinin başlangıcı. O zaman sosyolog, gruplar arasındaki farklılıkları maksimize ederek kategorilerini doyurmaya çalışmalıdır. Bu süreçte teorisini üretir. Örneğin, bir gruptaki bir olayı inceleyerek, hemşirelik öğrencilerinin ders çalışmasına ilişkin bakış açılarının önemli bir özelliğinin, fakülte için belirli ders türlerinin farklı önemini değerlendirmeleri olduğunu keşfedebiliriz; ama bu keşif bize neredeyse hiçbir şey söylemiyor.

Bir değerlendirmenin ne zaman ve nasıl yapıldığı ve paylaşıldığı, yapılan değerlendirmelerin kimlerden haberdar olduğu, öğrenciler, fakülte, okul ve öğrencilerin hemşirelik yaptığı hastalar için ne gibi sonuçları olduğu gibi özellikleri öğrenmek için onlarca ve birçok farklı gruptaki onlarca durum karşılaştırmalı olarak gözlemlenmeli ve analiz edilmelidir.


Evreni bilinen örneklem hesaplama motoru
Evren ve örneklem örnekleri
Evren örneklem tablosu
Makalede evren ve örneklem örnekleri
Araştırmada evren ve örneklem örnekleri
Tezde evren ve örneklem örnekleri
Makalede örneklem örnekleri
Amaçlı örnekleme


Teorik ve İstatistiksel Örnekleme

İstatistiksel (rastgele) örnekleme ile kategorilerin doygunluğuna dayalı teorik örneklemeyi karşılaştırmak önemlidir. Hem araştırma tasarlamak hem de güvenilirliğini yargılamak için farklılıkları da açıkça akılda tutulmalıdır.

Teorik örnekleme, kategorileri ve özelliklerini keşfetmek ve aralarındaki ilişkileri bir teoriye dönüştürmek için yapılır. Tanımlamalarda veya doğrulamalarda kullanılmak üzere, insanların kategoriler arasındaki dağılımları hakkında doğru kanıtlar elde etmek için istatistiksel örnekleme yapılır. Dolayısıyla her araştırma türünde (araştırmacılar ve araştırma okuyucuları olarak) aramamız gereken “yeterli örneklem” de oldukça farklıdır.

Yeterli teorik örnek, analistin geliştirmek istediği teori türüne göre doygunluk kategorileri için gruplarını ne kadar geniş ve çeşitli bir şekilde seçtiği temelinde değerlendirilir. Diğer bantta, yeterli istatistiksel örneklem, örneklenen bir grubun veya grupların sosyal yapısıyla ilişkili olarak kullanılan rastgele ve tabakalı örnekleme tekniklerine dayalı olarak da değerlendirilir.

Yetersiz teorik örneklem kolayca fark edilir, çünkü onunla ilişkili teori genellikle zayıftır ve iyi bütünleşmemiştir ve açıklanamayan çok fazla istisna vardır. Yetersiz istatistiksel örneklemi tespit etmek genellikle daha zordur; diğer araştırmacılar teknik gelişmişliği eleştirmeden kabul etme eğiliminde olduklarından, genellikle metodoloji uzmanları tarafından da işaret edilmelidir.

Teori üreten araştırmacının, kategoriler ve özellikler arasındaki ilişkileri ortaya koyarken, rastgele örneklemeyi teorik örnekleme ile birleştirmesine gerek yoktur. Bu ilişkiler, hem yönün hem de büyüklüğün tanımları olarak test edilmeyen, ilgili ilişkinin doğrultusuyla ilgili hipotezler olarak ileri sürülür.

Geleneksel teorileştirme, kapsamın genelliğini iddia eder; yani, ilişkinin belirli koşullar altında bir grup için geçerli olması durumunda, muhtemelen aynı koşullar altında diğer gruplar için de geçerli olacağı varsayılır. Bu sebat varsayımı, yalnızca diğer sosyologlar onun güvenilirliğini sorguladığında da çürütülebilir.

Sosyologlar, aynı ilişkinin başka bir grupta yeniden keşfini değil, yalnızca ilişkinin tersine dönmesini veya ortadan kalkmasını önemli bir keşif olarak değerlendirecektir; ilişkinin bir kez keşfedildiğinden beri devam ettiği varsayılır. Kalıcılık, kapsamı genelleştirmeye yardımcı olur, ancak teoride herhangi bir değişiklik gerektirmediğinden genellikle ilgi çekici olmadığı da düşünülür.